Hrad

 

Jediné opravdu střežené místo země. Dominanta města, sídlo královny - hrad. Pokud jsi se dostal až sem, to samo o sobě něco znamená. Vítej. Hrad je opravdu majestátní stavba. Začal se budovat společně s prvními domky města a jeho výstavba pokračovala ještě dlouhá desetiletí. Všichni panovníci Yosenu sídlili právě zde a každý nějakou část nechal přistavět. Proto se dnes může tyčit do oné úctyhodné výše a každé ráno jako první z celého města na svých zdech vítat paprsky nového slunce.

Enter the code shown:
08.03.2021 10:53 Odpovědět
Nades

17.12.2017 20:32 Odpovědět
Ugeard Upilmučaj

To še mi šnad jenom ždá! *Odhalí svůj široký, bezzubý úsměv a spokojeně zamlaská.* Tak ty ši pšímo žikáš o to, abych tě objal, hjade! Těš še, požnáš kdo to je močný Upilmučaj! *Popotáhl si opasek s mečem, který mu padal a popohnal Lenocha. Tento den vypadal nadějně a sliboval velké úlovky. Ano ano, sice nevěděl jak se tu ocitl...ale když už se tu ocitl, hodlal si to pořádně vychutnat!
Ostatně, co by to bylo za hrdinu, kdyby neudělal nějaký pořádný hrdinský skutek....a neexistoval lepší pocit, než proniknout do neproniknutelné pevnosti a ukrást neuloupitelnou věc....ano, to byla jeho specialita....jeho práce....jeho život. Ano, měl skvělý život, byl to pravý hrdina!*