TOPlist

Napsal: Islanzadí de Eamë | Kategorie: Informace
Dne: 02.09.2017 22:09:48 FBUrčitě jste se už někdy sami sebe ptali, co znamenají klíče u adminů, redaktorů a radistů a jestli se jednotliví členové admin teamu nějak liší. Dnes přinášíme informační článek o tom, co obsahují jednotlivé role, jaká je jejich náplň a hierarchie. Seznam lidí, kteří vlastní klíček, můžete najít ZDE.

 

 

ČLEN RADY

 

První z pozic, kterou může běžný hráč získat, je člen alagaesijské rady. O tuto funkci se dá zažádat podle tohoto článku

 

Úkolem člena rady je kontrolovat nepřijaté životopisy čekatelů a plnit úkoly zadané adminem. Členové rady jsou zároveň oprávněni měnit počasí. Každý člen rady má na starost konkrétní rasu, u které má primární slovo o tom, koho přijmout a koho ne.

 

 

ČLEN RADY

(zkušený hráč)

 

Tuto pozici může získat člen rady, který se osvědčil v pozici člena rady, nebo už do rady přišel s označením zkušeného hráče.

 

Úkolem člena rady který je zároveň zkušeným hráčem je kontrola neschválených životopisů, plnit úkoly zadané adminem a taktéž jsou oprávnění měnit počasí. Od běžného člena rady se liší tím, že jejich pozice v radě je umocněna tím, že má právo hrát za vypravěče.

 

***

 

POMOCNÝ REDAKTOR                                       

 

Tato pozice je přístupná ve většině případů pouze lidem, kteří alespoň měsíc dobře vykonávali práci v alagaesijské radě a jejich hodnocení nepřijatých životopisů je na opravdu dobré úrovni.

 

Úkolem pomocného redaktora je vést členy rady, kontrolovat jejich práci a schvalovat životopisy. Stejně jako členové rady, i on má právo měnit počasí. Pomocný redaktor automaticky nemusí mít status zkušeného hráče. 

 

 

REDAKTOR

 

Redaktorem se může stát kdokoli, kdo má dobré a realizovatelné nápady a vychází dobře s adminy. Většinou se jedná pouze o stálé členy alagaesijské rady, kteří se ve funkci osvědčili.

 

Jeho úkolem je braimstorming. Sbírá nápady, konzultuje s adminy a vypracovává, načež má právo je po domluvě s adminem zveřejnit. Redaktor se od pomocného redaktora liší tím, že má více pravomocí, které mu postupně mohou být rozšiřovány. Zároveň má i přístup na e-mail.

 

***

 

ADMIN

 

Adminem se může stát jen opravdu kvalitní, aktivní redaktor, který má dobré vztahy s vedením a odvádí natolik dobrou práci, že jeho pravomoce jakožto redaktora jsou až příliš omezené. Jakmile se člověk jednou stane adminem, nebude mu funkce odebrána na základě neaktivity nebo přesunu do legend (pouze bude označen šedým klíčem jako "admin v důchodu").

 

Úkolem admina je kompletní kontrola stránky - tedy kontrola všech ostatních rolí. Má právo zveřejňovat jakékoli články obohacující obsah alagaesie, stejně tak má právo dávat pochvaly i tresty. Může vyhodnocovat vyhrocené situace (např. kyberšikanu) a jeho slovo je zákon. 

 

 

HLAVNÍ ADMIN

 

Hlavním adminem se automaticky stává obyčejný admin ve chvíli, kdy vyřizuje většinu záležitostí alagaesijského světa, včetně e-mailů, čekatelů a článků. Takový admin má absolutní moc -tedy když se rozhodne, že v Alagaesii v srpnu sněží, sněžit bude a hráči se se situací musí vypořádat.

 

Úkolem hlavního admina je zkrátka úplně všechno. Musí držet ochranou ruku nad stránkou a nese zodpovědnost za problémy, které způsobila jeho tolerance nebo přimhuřování očí. Hlavní admin by tedy měl být nekompromisní. Hlavní admin může ovlivnit jakoukoli situaci na Alagaesii, nicméně pokud ji začal řešit jiný admin, může zasáhnout až když situace nemá jiné východisko (tedy jiný admin už si neví rady jak situaci zvládnout) 

 

 


- Autor webu: Správce říše - Autor skinu: Morcelwen Poicë