TOPlist

Napsal: Rhunön | Kategorie: Informace
Dne: 31.12.2019 12:19:15 FB 

 

Vývěska na Sněženec 3268 

 

 

Počasí

Tuhé mrazy již zachvátili celou zem, i jižní kraje zažívají neobvykle chladné počasí.

 • Du Weldenvarden je zahaleno bílou peřinou.
 • Hory jsou bičovány sněhovými vánicemi.
 • Elfové stále udržují ostražité napětí mezi sebou.
 • Víly si zvykli na novou královnu.
 • Urgalové nosí druhou bederní roušku.

 

Události

(odkaz na kalendář)

 • 1. Sněžence Lidé slaví Novoročí
 • 1. Sněžence Trpaslíci slaví Nshora
 • 1. Sněžence Urgalové slaví Rahnino probuzení
 • 1. Sněžence Víly slaví Bohuzdar 
 • 2. Sněžence Trpaslíci slaví Az Otho
 • 3. Sněžence Víly slaví Naarii
 • 5. Sněžence Bratrstvo slaví Den Mayaka
 • 9. Sněžence Kočkodlaci slaví Dya Shalin
 • 26. Sněžence Víly slaví Joriinii

 

Hledaní zločinci

 

Království vyhlašuje tyto hledané zločince:

 

Nasuada

odměna 200 zl

 

Jeod 

odměna 100 zl

 

Sympatizanti odboje

odměna 10 zl za kus

 

Zrzavá prostitutka za vraždu člena královské armády a napomáhání odboji. (Eru)

odměna 10 zlatých

 

Vysoký bledý černokněžník za napadení nevinných obyvatel Bullridge. (Silchas)

odměna 10 zlatých

 

Elfové se navzájem obviňují:

 

Arwina

odměna ?

 

Arnilian Ildrid

odměna ?

 

Stoupenci jednotlivých stran

odměna ?

 

Beorské hory jsou poklidné.

 

Jakákoli hlášení pište do chatu "Inzeráty a reklamy".

Napsal: Rhunön | Kategorie: Reálie
Dne: 10.09.2019 14:37:41 FBReálie Alagaesie

 

V tomto seznamu článků nalezneš reálie našeho světa. Pokud jsi četl knihy Odkazu dračích jezdců nebo jsi viděl film, máš dobrý základ. Musíme tě ale upozornit, že náš svět se liší. Ve zdejší komunitě totiž panuje všeobecné přesvědčení, že Christopher Paolini vymyslel skvělý svět, ale vůbec nevyužil jeho plný potenciál. My jsme to udělali. Vytvořili jsme si nové rasy, nová místa, nové způsoby kouzel, vnesli do hry nové, logické jazyky a vlastně stvořili celý zbytek kontinentu.

 

Většinově nejsme zapálení fanoušci Eragona, jen jsme se zamilovali do světa Alagaesie tak, jak jsme si ho tu za těch několik let stihli překopat a dotvořit. Proto pokud u nás chceš hrát, zdejší články ti mají spoustu věcí k nabídnutí. Pokud jsi to zatím neudělal, přečti si článek v Informacích, aby ses dostal do všeobecného obrazu. A jinak pokračuj, otevři bránu a vstup do světa Alagaesia.cz.

 

 

Seznam reálií

 

 

VŠEOBECNÉ REÁLIE

 

Mapa Alagaesie

 

Alagaesijská antroponomastika (výběr jména)

Alagaesijský kalendář

Burgsanské tržiště

Čas postav (délka života ras)

Ekonomika Alagaesijského světa

Magie I., všeobecný úvod
Magie II., podrobný popis

Náboženství, všeobecný článek

Všeobecné informace o dění v Alagaesii

Vzdálenosti a obchodní cesty

 

O knižních postavách

 

Knihovna

Fauna v Alagaësii

Hlavní města Alagaësie

 

Kronika

Dávná historie Alagaesie

 

Yosen, snová říše pro Novice

 

 

REÁLIE PRO RASY

 

Reálie Druidů
Hvozd

 

Reálie Elfů

 

Reálie Lidí

Severní kult

Bratrstvo

Matka Země

Solasova církev

Šlechta

 

Reálie Trpaslíků

Kult Quan

 

Reálie Urgalů
Kult bohyně Rahny

 

Reálie Víl

Hierarchie víl a Gaartera
Historie víl

 

 

REÁLIE PRO TĚŽŠÍ HERNÍ POSTAVY

 

Reálie Stínů

Reálie Draků

Kočkodlaci

 

 

Tabulka pro tvorbu konkrétní postavy

 

 

Hráči, kteří se chtějí zaregistrovat za konkrétní postavu mají k dispozici jistý tahák, protože, jak jste si možná všimli, reálií je tu docela dost. A pokud by měl každý přečíst všechno a až pak začít hrát, nikdo krom adminů by tu nebyl. Tedy zde, v následující tabulce, jsou reálie přehledně rozškatulkované pro jednotlivé rasy postav. Jste-li tu jen, abyste si v reáliích početli, tabulka vám nepřinese nic zajímavého. Jste-li tu kvůli registraci, možná vám tabulka značně usnadní práci.

 

Rasa Věk  postavy 

 Obtížnost

  přijetí  

 Obtížnost

hraní

Podmínky přijetí (Reálie)
Draci -  Zkušený hráč Vysoká Draci, Jak na profil draka?, znalost reálií
Druidi

-

 

Střední Střední Druidi, Magie I.

Elfové

0 - 120  Střední Nízká Elfové, obecná znalost reálií

Elfové

121 - 2500 Vysoká Střední Elfové, Souboj/Magie I. (podle zaměření postavy)

Elfové

2500 + Zkušený hráč Velice vysoká

Elfové, Souboj, Magie I., Magie II., Kronika, obecná znalost reálií

Kočkodlaci   -    Zkušený hráč Střední Kočkodlaci, obecná znalost reálií
Lidé - Nízká - Střední Nízká Lidé, Souboj
Stínové - Zkušený hráč Velice vysoká Stínové, Souboj, Magie I., Magie II.
Trpaslíci - Nízká Nízká Trpaslíci, Souboj
Urgalové - Nízká Nízká Urgalové, Souboj
Víly - Nízká Nízká Víly, základní znalost Magie

 

Napsal: Rhunön | Kategorie: Reálie
Dne: 10.09.2019 14:36:42 FBHierarchie lidí neb dělení šlechty a vojska


Autor: Atanvarnë Allsyë Reloen

Edit: Rhunön

Jako téměř většina národů a ras má své vlastní rodělení mezi svými, tak lidé mají to své - nejsou a nikdy nebyli výjimkou. A pokud byste si chtěli tvořit nějakého šlechtice, tak je jistě dobré znát naše Alagaesijské dělení postavení u lidské rasy.

 

Panovník Král / Císař
Vyšší šlechta Kníže / Markrabě
  Hrabě
  Baron
Nižší šlechta Vévoda
  Lord
  Rytíř
  Zeman
Vyšší vrstva Konšelé / Radní / Mistři řemesla / Generálové / Pobočníci / Rádci / Úředníci / Bohatí měšťané
Střední vrstva Bohatší měšťané / Řemeslníci / Obchodníci / Velkostatkáři / Hospodští / Plukovník—Kapitán / Lékaři
  Stavaři / Stráže
NIžší vrstva Poručík—Vojín / Rolníci / Vesničané / Měšťané / Řemeslníci / Farmáři / Statkáři / Šenkýři / Děvečky / Čeledíni / Služebnictvo /Panoš / Páže / Markytánky / Poslíčci ...

 

Nyní si rozebereme jednotlivé tituly, aby jste měli představu o tom, jak je máte oslovovat, jakými tituly se častovaly děti a manželky, či zda jsou ty či ony tituly dědičné - případně jak jste jich mohli dosáhnout a co patřilo - či mohlo patřit pod vaši správu. A také byste měli vědět, že kdo je níže, tak bez vyzvání nekráčí po boku toho, kdo má vyšší titul - pokud k tomu není vyzván - ale dva až čtyři kroky za ním (co se týče gardy tak v odstupu okolo metru kolem chráněnce - nikoliv před, ale diagonálně od něj, či za ním). Co se týče obecné etikety, tak pukrlata (úklony), vykání, oslovování - z nižšího stavu máte níže uvedeny oslovení, pakliže jste výše, postačí Pan nebo Paní. Králové si dokonce mohou dovolit vám tykat a oslovovat vás jmény - prostě jak uznají za vhodné.

 

 

Panovníci

 

Král / Císař - Dědičný titul

Člověk jehož úkolem je spravovat a chránit celou zemi podle svého nejlepšího mínění. Jen král sám se může rozhodnout zda uposlechne radu - pokud tedy nějakou má - či bude jednat dle svého uvážení a jak nejlépe uzná za vhodné.
Králem či císařem se jedinec stane v důsledku voleb a nebo bude uchvatitelem moci. Obyčejně mívá absolutní moc. Lid k němu vzhlíží, obdivuje a občas až fanaticky uctívá. Někdy bývá dokonce přirovnáván k bohu.
Pokud se ožení, tak jeho ženu nazýváme královnou / císařovnou a děti poté princ a princezna. Dědicem trůnu pak zpravidla bývá prvorozený princ - korunní princ. Ten má ze svých sourozenců největší práva. Po něm následují ostatní synové, jak šli za sebou z matčina lůna. Teprve poté přicházejí na řadu dcerky a pakliže pár nemá děti, či král neuzavřel sňatek, tak se mohou o trůn ucházet případní levobočci -  jenže málokdy se o nich ví. A v případě manželských dětí je mnohdy královna nechá zabít, aby si zajistila, že na trůn usednou její děti.
Panovnický pár oslovujete „Vaše Výsosti” či „Vaše Veličenstvo” - v případě dětí lze užít stejných výrazů, ale častěji se vyskytuje oslovení „Princi” a v případě dívky „Princezno”. Pokud se dostanete do jejich uzavřeného okruhu přátel, tak pokud nesvolí jinak, tak je oslovujete jejich titulem, před který  přidáte zájmeno „Můj” či „Má” - pokud svolí oslovení jménem, tak přesto málokdy smíte tykat. Jinak vykat a vykat. A nezapomeňte, že na veřejnosti oslovovat jménem není vhodné, nýbrž krajně nezdvořilé a nežádoucí - své výhody přátelství s králem, královnou či dětmi si ponechte do soukromí.

 

 

Vyšší šlechta

Vysoce vzdělaní, bohatí.

 

Tito lidé pak obvykle panují z nějakého sídla, které si rodina předává po celé generace, dokud král neuzná jinak. Mohou dokonce vládnout městu a spravovat jej dle svého uvážení - stavby, opravy, využívat finance,... Okolo nich jsou poté nějaké jejich další državy, které spravují podle libosti (vesničky, maličké sídla a hrádky, farmy, statky,...). Samozřejmě řídí svůj obchod v jim přidělené půdě. Jejich povinností je investovat do armády a stráží, ale zbytek si zvolí především sami.
Zpravidla dědí syn, ale až hlava rodiny si určí zda jeho následníkem bude prvorozený či prostřední syn. Zde však může v případě dcer dojít k tomu, že dědí ona a i když vládne, tak hraběnkou se stane až po svatbě.

 

Kníže / Markrabě - Dědičný titul

Kníže - Jeho ženou je kněžna a syna nazýváte kněžic - v případě dívky se často používá označení markýza, méně často pak komtesa.
Markrabě - ženou je markraběnka a děti se nazývají buď vikomt či komtesa.
V obou případech oslovujete tyto aristokraty „Jasnosti” či lehce familiérním „Můj Pane” a „Má Paní”. Děti pak oslovujete pouze posledními dvěma zmíněnými. S vykáním a tykáním to funguje naprosto stejně jako u krále - a stejně tak jako to platí u šlechty obecně. Bratříčkování si nechte do kruhu přátel či rodiny, ale nikoliv na veřejnost.

 

Hrabě - Dědičný titul

princip je obdobný jako u markraběte (rozdíl mezi nimi je, že markrabě je významější titul) Manželka od hraběte je hraběnka a jejich syn je vikomt a dcera komtesa.
Rozdíl je pak v oslovení, kdy kromě „Můj Pane” a „Má Paní” používáte místo Jasnosti oslovení „Milosti”.

 

Baron - Dědičný titul

Nejníže postavený ze zástupců vyšší šlechty. Vlastně je spíše na pomezí vyšší a nižší - takový ten zlatý střed. Je vyjímkou, protože k jeho titulu nemusí jako samozřejmost náležet město, ale třeba jen nějaké sídlo z držav města, kterému pak vládne jiný z výše zmíněných. Často pak pobývá u dvora města, kam jej vezme jeho správce (kníže, markrabě, hrabě) a často tam pobývá také z důvodu pokrevního sblížení s rodinou panovníka (syn si vzal komtesu a nebo dcera vikomta apod.). Nejčastěji právě s barony u dvoru mají hrabata nejlepší vztah.
Manžela barona je baronka a jejich děti se nazývají baronet či baronesa. Oslovování se pak od hrabat liší tím, že je oslovujete „Pane” nebo „ Paní” - často pak přidáte Urozený či Blahorodý, aby bylo jasné, že jeho titul není vyšší či nižší. A slovo Můj a Má vypustíte. To náleží výše postaveným.

 

 

Nižší šlechta

Častěji než cokoliv jiného má od panovníka ve správě některou z jeho držav - vesničku nebo hrádek, kde zastává pozici správce. Popravdě je častěji najdete u dvora jako ocenění za jejich služby městu, rodině či zemi.

 

Vévoda - Dědičný titul

Jak jsem již říkala, tak u nižší šlechty užíváte pouze oslovení „Pane” a „Paní” - bez zájmene před ním. U vévody je možno také použít jako oslovení titul, v případě vévodkyně je ještě možné užít „Madam”. Případně kombinovat titul a výše zmíněné oslovení. Děti vévody a vévodkyně se nazývají pouze šlechtična nebo šlechtic nebo pak také mladá vévodkyně a mladý vévoda.

 

Lord - Dědičný titul

Zde je to trochu zajímavější, co se týče oslovení, protože mimo starého a známého „Pane” a „Paní” se užívá tako „Můj Lorde” nebo „Má Lady”. Ano, ano zde je vyjímka a při užití titulu můžete použít také zájmena. V případě dětí od Lorda a Lady pak užijete opět krásného přídavného jména mladý - a to i v případě užití oslovení Pan a Paní.

 

Rytíř - Nedědičný titul

A zde se již dostáváme k titulům nižších šlechticů, které se nedědí, takže pokud se jejich potomci chtějí dostat do šlechty, tak musí mít dostatečné bohatství, aby tam spadali jako bohatí měšťané. Nebo se také mohou o titul zasoužit, že ano. Rytířova žena se oslovuje jako Dáma a jejich děti šlechtic a šlechtična. Zemře-li však otec, tak již nejsou tak úplně šlechtici jako měšťany. Přesto se tak ale nazývají, dokud do šlechty spadají - alespoň díky bohatství. Pak se to ale samozřejmě šine pomalinku dolů po společenském žebříčku
Rytířský stav je tedy na pomezí vyšší vrstvy a nižší šlechty. Jako oslovení je nám již známé „Pane” a „Paní” - v případě muže se ještě říká „Statečný rytíř”.

Rytířský stav, lze prohlásit z vůle panovníka za dědičný, pokud k jeho získání vedly skutky opravdu záslužné. Obvykle se tohoto postupu využívá nechce-li panovník prohlásit rytíře lordem, ovšem chce se mu odvděčit.

 

Zeman - Nedědičný titul

Njdete jej v nějaké vesnici, která spadá do správy vyšší šlechty a vykonává funkci místního starosty (zemana). Jeho žena již žádný titul nemá. Je to prostě Paní. A jejich děti...nejvíce se setkáte s častovaním dcera/syn Zemana nebo Pána. Tak je také oslovujete. „Pan” a „Paní”. Jedná se o titul čistě praktický, usnadňuje správu větších územních celků, jejich rozdělením na jednotlivé oblasti.

 

 

Vyšší vrstva

 

Bohaté měšťanstvo, konšelé a radní, řemeslní mistři, vrcholky armádních příček, ministři a pobočníci a v neposlední řadě šlechta*, patřila k nejbohatším lidem v našem světě. Měli velké domy skoro ve středu měst a okolo velkých náměstí. Mohli si dovolit osobní sluhy, koně, povozy, luxusní zboží i maso každý den. Čili, tihle lidé byli za vodou. Častokrát se odmítali stýkat s lidmi z nižších vrstev a považovali je za plebs. Byli vzdělaní a to docela dost, někteří uměli i jazyky jiných ras, znali zeměpis či ekonomii. Patřila zde i naprostá většina lidí od dvoru, různí vzdělanci a učenci, ti žili povětšinou z rent panovníka, který jim ji udělil. Dále zde byli vrcholoví řemeslníci, cechoví mistři či pouze mistři, kteří měli krám s několika řemeslníky, kteří pracovali pod ním a které platil. Společné výnosy pak mohly být mnohdy velmi velmi vysoké. Stále však jako jedni z malá z Vyšší vrstvy museli umět a museli pracovat. Armádní špičky, počínaje generály a veliteli armádních složek konče, měli vysoký žold a mohli si dovolit kde co. Byli ale povini armádě a hlavně v Království to byla velmi těžká a nebezpečná činost. Peněz si užívat moc nemohli, zato se těšili velkého a vysokého postavení.

 

Střední vrstva

 

Byla o něco málo početnější, jsou to převážně měšťané, řemeslníci a obchodníci, můžeme mezi ně řadit i velkostatkáře, šenkýře a hospodské. Klasicky mezi řemeslníky pevládali výrobci produktů pro denní potřebu, ale ti již sídlili ve městech. Byli to kováři, ševci, krejčí, tesaři, bednáři, truhláři, mečíři, plátneři, zlatníci, apatykáři, cínaři, kovolitci, méně často lékaři (lékaři byli často pronásledováni, u nás jsou nejvýznamnějšími lékaři Remarkulos z Teirmu, Mistr Ulrin z Uru´baenu a Mistr Feringold z Aberonu), dále nepřeberné množství lidí navazující na tato odvětví, mezi nimi řezbáři, zámečníci, sedláři, kovolitci a podobně. Dále zde byli prostí vojáci, ale zde záleží na velikosti žoldu, dále stráže a vše co se s nimi odvíjí.

Zvláštní třídu, již lépe placenou než prostí dělníci z venkova byli většinou lidé, které platilo město. Můžeme je nazvat stavaři. Tito dělníci nebyli sice tak bohatí jako většina lidí střední vrstvy, ale i tak to bylo více než na venkově. Mezi ně řadíme obkladače, pokladače, dlaždiče, kameníky, sochaře apod.

Tito lidé měli alespoň základní vzdělání, nejčastěji chlapci, jelikož ve fantasy světech se středověkou tématikou reálně vzdělání dostali jenom muži, ženy měly jinou úlohu, ale to až později. Většina z nich se uměla podepsat nebo si alespoň přečíst co bylo na vývěsním štítu daného obchodníka napsáno. Byli rovněž vzdělanější, nezřídkakdy věděli a osobně poznali i jiná města a někteří z nich i cestovali, hlavně řemeslničtí mistři. (Ti v některách případech mohou přeskočit až do vyšší vrstvy.)

 

Střední vrstva žila většinou ve městech až na občasné řemeslníky a velkostatkáře, kteří měli domy stejně ve středu vesnice a v nejlepším stavu. Všichni si většinou mohli dovolit hrazděný i vícepatrový domek s taškovou střechou, mohly být použity i došky či dřevěné tašky. Bydleli blíže středu města, ulice byly v lepším stavu a pohybovat se zde bylo bezpečnější. Nezřídkakdy byli namačkání v okolí náměstí. Většina těchto domů měla podloubí, jelikož řemeslníci měli dole často svoje krámky, stejně jako

obchodníci. Co se týkalo úrovně života, měli již i více nábytku, často se předváděli jeho zdobeností a stejnou úlohu hrál i oděv. Byl pestřejší, měl více vrstev a občas se vyskytla i nějaká ta tmavší i pestřejší barva.

 

Nižší vrstva

 

Ve středověku nejpočetnější a to majoritně, jelikož jí tvořila naprostá většina všech obyvatel. Byli to převážně rolníci s prostými vesničany, měšťané a obecně řemeslníci pro denní potřebu. Často byli negramotní (většina lidí ve středověku neuměla číst ani psát a nevzdělanost byla daleko vyšší než dnes. Většina z nicgh věděla co je za humny a dále to byla cizí země. Nebojte se zaregistrovat se s nevzdělanou postavou. O to více zábavy si užijete :) ) a žili velmi krátce z důvodu nemocí a tvrdé dřiny. Život této vrstvě nebyl tudíž vůbec lehký.

 

Mezi nižší vrstvu patřili zejména lidé, kteří dodávali suroviny jiným řemeslníkům, například dřevorubci, hlinaři, vápeníci, kamenolamači, kovkopové, horníci a celkově dělníci. Patřili k nim i farmáři a s tatkáři, pokud neměli dostatečné výnosy a samozřejmě děvečky, čeledíní i většina sluhů a služebných.

Prostý život takových to lidí byl těžký. Jen málokdy jedli maso, někdy jen jedno do měsíce ne li méně, jelikož si jej nemohli dovolit. Příjmy měli naprosto směšné i pár měďáků za den, který jim někdy nevystačil na celou rodinu. Domy stavěli tudíž z nejlevnějších materiálu, většinou to byly dřevěnice, které si vesničané stavěli společně, ve městech tvořili tito lidé okraj a domy měli nejblíže hradeb, byly většinou hrazděné, ale i u nich se občas našly dřevěné domky. Hlavně co se města Dras-Leona týče.

Naprosto vyloučenými lidmi, které sice řadíme do nižší vrstvy, ale kteří nemají naprosto nic je chudina. Většinou žebráci a opilci, na vesnicích to byli lidé o jednom domku s jednou místností, kde spali společně se zvířaty a malým políčkem. Živořili a žili nuzně, často umírali a přenášeli nemoci.

 

 

Armáda

Armáda vždy fungovala jako jistá protiváha šlechticů v mocenském boji. Zatímco aristokracie vládla právem od panovníka vojenští velitelé měli v rukou samotnou moc a podléhali přímému velení krále či císaře.

 

Panovník
Generál
Plukovník
Podplukovník
Kapitán
Rotmistr
Rotný
Četař
Vojín

 

 

Seznam šlechticů a jejich rodů zde na Alagaesii

 

Poznámka: Správce místa je kdo vládne městu a má pod sebou přilehlé državy. Je tedy nejvýše postavený - znamená, že vaše hodnost musí být nižší než jejich. U postavy bez profilu si můžete vytvořit nebo jejich děti a další příbuzenstvo. Tam kde bude ??? máte neomezenou možnost si vytvořit šlechtice (ať už správce místa, dvůr, nebo někoho z držav). Kde bude ,,-’’ si nikoho netvořte prosím.

 

Rody žijící v Království

 • Král Galbatorix z Uru'baenu (viz. Galbatorix)
 • Rod z Caironu (???)
 • Markrabata z Feinsteru (viz. Enni Krásnoočko)
 • Hrabata z Dras-Leony (???)
 • Hrabata z Gil'eadu (viz. Aronel)
 • Rod Welerů z Teirmu (???)
 • Rod Hugortů z Belatony (viz. Eyrik Hugort)
 • Páni z Nardy (???)
 • Rod z Orenianu (???)
 • Páni zu Leosu (???)
 • Hrabata z Ceunonu (viz. Sylphania)

 

Rody žijící v Protektorátu Surda

 • Rhodwalský rod (???)
 • Páni z Petrovye (???)
 • Rod pánů z Aberonu (???)
 • Hrabata z Reavstone (???)
 • Baronové z Aroughs (viz. Vennor Mondest z Aroughs)
 • Pánové z Cithrí ( viz. Sedrik)

 

Vardenské Rody

 • Královský rod Aerthí z Aberonu (???)
 • Rod pánů z Vrcholce (viz. Utmar)
 • Knížata z Teirmu (???)
 • Rod Ertiů z Uru'baenu

Napsal: Rhunön | Kategorie: Questy
Dne: 02.09.2019 19:28:29 FBQuesty

 

Ztrácíte se v tom, co je jaký quest? Přesně pro vás je tenhle odstaveček. Existují 4 typy questů...
 
Je pro větší počet hráčů, normálně trvá docela dlouho, odměny z těchto questů bývají zato celkem velké. Vždy je vede vypravěč. Každý quest se může hrát jen jednou.
 
To je quest vypravěč a jeden hráč. Bývají krátké, dějově jednoduché, zpravidla pro dobrodruhy. Mají větší cenu než malé questy, nevýhoda je ta, že musíte sehnat vypravěče, který bude s vámi ochotný hrát. Mohou se hrát opakovaně.
 
Krátké úkoly, které můžete plnit sami. Taktéž jsou pro dobrodruhy. Jistě se vám budou hodit buďto když se budete nudit a nebo když budete potřebovat udržet vašeho dobrodruha při životě. Výhodou je, že si na to můžete udělat čas kdy chcete. Sednou si a v klidu napsat jak vaše postava vyzrála nad úkolem, který jste se rozhodli plnit. Pozor prosím, nehraje s vámi vypravěč, takže hlavně reálně! Možná si toho nevšimne někdo hned, ale pokud najdeme nějaké šílenosti, quest vám jednak neuznáme a ještě můžete být napomenuti. Aby byl malý quest uznán, měl by mít víc jak 15 řádků (klidně mnohonásobně víc, pokud se vám bude chtít). Hlavně žádné - přišel, zabil vlka a odešel. To tu nechceme vidět.
 
Tento quest není pro vaše postavy, ale přímo pro vás. Jsou to drobné úkoly, za které můžete získat body.
 
Quest určený Novicům, aby je provedl po jejich cestě stát se plnohodnotným hráčem.
 

 

 

Napsal: Rhunön | Kategorie: Soutěže
Dne: 02.09.2019 19:19:38 FB 

Jméno: Body:

Aireen

1972
Annelen 500
Arkael 1050
Arkeon 1400
Armin 950

Arwina Greensleeves

3750
Arya Ildrid 1873

Azkaal Uniarë

1425
Brom Meÿstrom 1235
Calimë Maria Sireona 2877
Deynor 1450
Elva Indil 1140
Enni Krásnoočko 0
Eragon Stínovrah 575

Idaron

6762

Islanzadí de Eamë

0
Jeod 5509
June 1250
Kali 900
Meldon Eronámo Eruner 1580
Mirimë Nessa 1895
Nasuada 110
Nixie 4304
Reehime 550
Rey 1975
Rhunön 1800
Spellius 1000
Vennor 400
Vragga 1800
Wran 1625
Yawën Blödhkweykva 2000

 

Poslední aktualizace: 25. 12. 2017

 

Postavy které nejsou zaregistrované zde své jméno nenaleznou (tzn. Draci a mazlíčci).

Seznam bude pravidelně aktualizován, podle přijatých bodů. Pokud ještě nemáte žádné body, své jméno zde nenajdete.

A pokud vám zde svoje jméno chybí a nějaké body už jste získali, pište do SP adminům (Správce říše, Elva Aiglow, Arya Ildrid, Arwina Greensleevers, Islanzadí de Eamë) nebo redaktorům (Sedrik, Lwineah, Aireen)

Pokud končíte s postavou, je možné body přesunout k jiné postavě.

Napsal: Rhunön | Kategorie: Aktuality
Dne: 30.08.2019 09:35:47 FBKorunovace Ireie de Tulweni

 

Všechny víly i vílové, mladí i staří jsou zváni do Antharry, kde v podvečer svátku Arzulii bude korunována Ireia de Tulweni, jež bude chránit a vést vílí národ než právoplatná dědička trůnu dosáhne přijatelného věku a osvojí si nezbytné dovednosti.

 

Abychom se u samotné ceremonie nenudili je pro Vás připraven nonRPG bál s malou hádankářskou soutěží. Jak to tedy bude vlastně probíhat? 20. sprna večer se otevře plesový sál (odkaz v Anthaře) právě zde se můžete bavit a samozřejmně řešit zapekleté hlavolamy v podobě 20 hádanek. Maximální zisk je 300 bodů, ale pozor!! Každý má jen tři pokusy na jednu hádanku. Hádanky můžete řešit do 8:00 21.8. Pozdější odpovědi jsou neplatné.

 

Odpovědi zasílejte ve tvaru:

číslo hádanky pomlčka odpověď

 

Jako bonus můžete složit báseň na oslavu nové královny, či jejího lidu. Pokud se vám dílo podaří můžete získat nějaký ten bonus navíc.

 

Atanvarnë Allsyë Reloen:

hádanky - 255 bodů

báseň - 100 bodů

 

Jeod:

hádanky - 165 bodů

 

Hádanky + odpovědi:

1. Copak klepe na okno, ale dovnitř nejde?

(déšť)

 

2. Nemá ruce, nemá nohy, a přece vrata otvírá.
(vítr)

 

3. V ohni nehoří, ve vodě se nepotopí.
(led)

 

4. Sedmery má schody a vejde se do kapky vody.
(duha)

 

5. Běžím, běžím, nemám dech, přitom ležím na zádech.
(řeka)

 

6. Vedle tebe stojí, vedle tebe leží, chytneš ho však stěží.
(stín)

 

7. Plavu si ač z kamene,
na souši mne proudy unáší
nejsou však větrné.
(vznášející se krystal na Eoamu)

 

8. Zuby mám jak pila,
zrzavou hřívu,
krásná jsem jak víla,
kdo jsem?
(růže)

 

9. V brnění ač není rytíř,
rychlá jako šíp,
ve vodě ji nechytíš.
(ryba)

 

10. Záblesk ve tmě a nic víc,
potom bubnů dunění
a potlesk tisíců.
(bouře)

 

11. Hodíš klackem, přijdu blíž,
počkáš a již mne nespatříš.
(oheň)

 

12. Bodliny jako ježek,
sester na tisíc,
dětí ještě víc.
(borovice)

 

13. Trpaslík by záviděl,
krásu démantů.
Elf by pěl černému sametu.
Člověk ji zahání ze všech sil,
ze strachu z temných sil.
(noc)

 

14. Nahoře život, dole smrt.
Jedna noha, klobouk plný barev.
(fricai andlát)

 

15. Rostu jako květina,
tvrdý jsem jak žula,
na souši mne marně hledáš.
(korál)

 

16. Nevidíš mne, ale vidíš díky mě.
(světlo)

 

17. Hromada démantů
skrytá za mraky,
lovec veliký.
(drak)

 

18. Koruna na hlavě ač král není,
hnědý plášť ač lovec není,
tryskem běží, kůň to není.
(jelen)

 

19. Mocný hlas a hbité tělo,
marně hledáš co z nich zbylo.
(fanghur)

 

20. V každé ruce mečů patero,
po dvou i na čtyřech,
na zemi i ve větvích.
(medvěd/beor)

Napsal: Rhunön | Kategorie: Knihovna
Dne: 21.08.2019 21:41:02 FB 

Vítejte v knihovně!

 

Jedná se o místo, kde najdete veškerou literaturu, která v království existuje. Jsou tu báje a pověsti, spisy, učebnice. Místo je veřejné pro každého, ať jsi dobrý, nebo zlý. Všechny knihy, které tu máme, najdeš přehledně rozdělené v Seznamu publikací. Dále tu najdeš Kroniku, do které se zaznamenává historie Alagaesie. Na stěně také visí přehledná Mapa celé říše. V Rejstříku pojmů pak najdeš seznam míst a jmen, která v Alagaesii někdy něco znamenala.

 

 

 

Seznam publikací

 

Informace: 

 

Fauna v Alagaësii

Hlavní města Alagaësie

Rasy v Alagaesii

 

***

 

Tvorba bardů:

 

Enni Krásnoočko:

Balada o lásce

Svatební píseň

Ukolébavka

Večernice

 

Lewi Fenao

Osudová chyba Byna Železné pěsti

 

***

 

Kronika: 

 

***


Rasy:

 

Oddělení reálií

 

***


Poetická Literatura:

 

Báseň o Stínovi

Královna Luny

Umění

 

***

 

Pověsti a spisy:

Život Tathara Igloriona

 

 

Učebnice:

 

Jazyk kočovných kmenů A-CH

Jazyk kočovných kmenů I-Ř

Jazyk kočovných kmenů S-Ž

Jazyk kočovných kmenů Gramatika

-

Starověký jazyk 1.díl
Starověký jazyk 2.díl
Starověký jazyk 3.díl

Lingvistika Starověkého jazyka

-

Trpasličí jazyk

-

Urgalský jazyk

 

 

Zasláním svého díla do knihovny se vzdáváte práva na text zveřejněný na stránce - tzn. Text nemůže být na vaše výslovné přání odstraněn. Důvodem jest důležitost některých publikací, které nemůžeme ztratit. Více informací žádeje přímo u adminů. Na texty jinak platí © - Copyright, tedy pokud je použije nějaká jiná stránka bez výslovného povolení autora textu, může být nahlášena za zneužití cizích materiálů. Toto neplatí pro většinu jazykových učebnice, které jsou dílem a vlastnictvím Ch. Paoliniho a J. R. R. Tolkiena.

Tak praví Islanzadí de Eamë, dne 8.5. léta páně 2013. 

Napsal: Rhunön | Kategorie: Knihovna
Dne: 21.08.2019 21:38:53 FBKrálovna Luny

Autor: Atanvarnë Allsyë Reloen

Ku příležitosti korunovace královny Ireie de Tulweni.

 

 

Za úplňku luny bledé zrozena,

Ve svitu očistném z lůna s prvním výkřikem vysvobozena.

To v době lodí plémě lidí narozena,

v matčině víře a naději v symbol velkých změn proměněna.

Osud - wyrda - svěřen té, jež kultu Titanie oddaná je,

Ač před ní druhá v řadě panuje,

Lunní princezna již z povzdálí vyvolená je.

A pilně studuje.

 

A kdože byla dívka ona?

Samotná královna víl - Ireia de Tulweni,

Matka čtyřnásobná,

Milovaná žena zahradníka vzdělaného.

Ve svitu měsíce, jež vrhá stíny modravé,

ona zlehka kráčí - noha nohu mine,

se starodávnou myslí ona se dívá a myslí.

A z havraních vlasů sněhově bílá tvář až krystalicky září.

 

Skrze křídla blanitá,

světlo svitu slunce a luny prosvítá.

Vznešená a půvabná je královna Ireia - je spravedlivá.

Někdejší soudkyně víl - měsiční víla a nic míň.

 

Všechny básně zde zveřejněné jsou vlastní tvorba a platí na ně autorské právo ©

Napsal: Aireen | Kategorie: Soutěže
Dne: 21.08.2019 01:08:08 FBSoutěž - Dovolená v ráji

VYHODNOCENÍ

 

Vážení a milí, jsou tu prázdniny a s nimi speciální soutěž. A když říkám speciální, myslím to opravdu vážně.

 

 

Kategorie 1

Esej/příběh

Téma: Dovolená v ráji

 

Ostrovy v jižním moři pod Surdou. -TO- místo odkud přijíždí ti zajímaví snědí obchodníci v barevných šatech, s loděmi naplněnými exotickým ovocem. V přístavech jsou tu a tam k vidění a vždycky jsou na roztrhání. Obchody sice kvetou ale místní lid si své území docela střeží, což je důvod proč tyto ostrovy nejsou obskládány opálení-chtivými těly obyvatelů Alagaesie. Tím víc je dnešek výjimečný den. Z přístavu vyplouvá loď obchodníka z jihu, který má povolení vzít s sebou i další zájemce o “dovolenou v ráji”.

 

Odměna: Dračí vejce, vejce dračíka, body (až 500)

 

Pravidla: Ano, vidíte správně. Kategorie 1 je specifická tím, že ze soutěžících může (a taky nemusí) být vybrán dračí jezdec. Zde jsou podmínky pro esej:

 • pokud se chcete pokusit o dračí esej, je nutné tuto zkutečnost uvést v hlavičce dokumentu (pozn.: eseje budou hodnoceny podle standardních pravidel pro dračí eseje)
 • Vejce v tomto běhu  může získat pouze postava, která se herně nějakým způsobem dostane na tropické ostrovy (ano, elfové v lesích mají nejspíš smůlu)
 • postava, která by případně esej vyhrála se musí účastnit questu viz. kategorie 3
 • v případě neúspěchu v eseji je dílo stále hodnoceno v rámci běžné soutěže a má možnost získat některou další odměnu.
 • vejce dračíka se taktéž nachází na tropických ostrovech, proto pro jeho získání platí podobná pravidla.

Odměny budou uděleny v závislosti na počtu účastníků. Právo na změny vyhrazeno.

 

 

Kategorie 2

Quest

 

Téma: Vytvořte velký quest podle pravidel výroby questů. Můžete vyrobit:

 • velký quest pro jednoho hráče
 • velký quest pro skupinu okolo 3 hráčů (případně 3 + x NPC hráčů)

Odměna: body (až 500), úroveň vypravěče.

 

Pravidla:

 • quest se řídí pravidly pro vytvoření velkého questu
 • této kategorie se mohou účastnit i hráči bez titulu vypravěče s omezením že jim nemusí být umožněna realizace (každý takový případ bude řešen jednotlivě).
 • quest zahrnuje i předpoklad vytvoření “reálií” ostrova.

 

Kategorie 3

Vypravěčování questu

 

Nejlepší quest Kategorie 2 bude realizován vypravěčem, který ho vyrobil. Pokud bude zároveň vítězná dračí esej, quest pro nového jezdce se odehraje v rámci tohoto questu a nezávisle jej bude řešit Aireen (vypravěči, o část s vejcem se tedy vůbec nemusíte starat.). Quest se v ideálním případě odehraje v termínu od 1. 8. 2019

 

Odměna: body (až 500), úroveň vypravěče

 

Důležité poznámky ke questům:

 • rozložení, tvar a vzdálenost tropických ostrovů možno shlédnout na nové mapě
 • berte v potaz obchodní cesty a přístavy ze kterých je vůbec možné vyrazit
 • reálie budou použity jako výchozí informace o tropických ostrovech
 • vytvoření mapy celého ostrova je velké plus pro všechny případné hráče, vřele doporučuji.
 • z časového hlediska by bylo vhodné v úvodním příspěvku vyřešit všechny záležitosti v přístavišti i cestu po moři a quest začít hrát až na ostrově.
 • quest musí obsahovat plán jak účastníky dopravit zpět v pořádku na kontinent.

 

Nezbytné informace pro soutěžící:

 • trvání soutěže (Kategorie 1 a 2) - do 31. 7. 2019
 • konání Kategorie 3 - od 1. 8. 2019
 • výtvory zasílejte na email souteze@alagaesia.cz (do předmětu zprávy prosím uveďte název soutěže a svoje herní jméno.)

 

 

 

VYHODNOCENÍ

Kategorie 1

Začneme dračími esejemi. O vejce draka se utkali dva soupeři s úctyhodnými esejemi. Po několikátém přezkoumání a sáhodlouhém rozhodování jsme dospěli k tomuto závěru. Ani jedna esej nemá povedený konec. Zdá se, jakoby autoři nechali rozuzlení na poslední možnou chvíli odevzdání, což tomu opravdu velmi uškodilo. Kompletní hodnocení esejí včetně bodů vkládám do chatu dračí vejce. Obě eseje taktéž prohlašuji za nedodělané pro získání tak hodnotné ceny jako je vejce, tudíž nový jezdec v tomto běhu vybrán nebude.

 

Hodnocení příběhů:
Z nějakého důvodu se nám skoro ve všech dílech vyskytuje téma zlodějů, přiznejte se, že jste opisovali! :D

 

Miko – Co se zadání týče, příběh předpokládá, že to na ostrovech vypadá v podstatě stejně jako na pevnině, až na barvu pleti.
300 bodů

 

Clearis – Bezesporu nejlépe splněné zadání, především v rozpracování kultury ostrova.
500 bodů

 

Jeod – Dobře jsem se pobavila, děj je plynulý, pěkně se to čte. Navíc cheatem umístit příběh do příběhu se parádně dá vyhnout jakýmkoliv pochybnostem reálné/nereálné. Zadání je trefně pojato.

500 bodů

 

Vennor – Zajímavě pojatý příběh, zadání nebylo vyloženě porušeno, nicméně mám nějaké výhrady, co se reálnosti příběhu týče. Konec je potom takový podivně uzavřený, ale je v tom pointa. Pěkná práce.
400 bodů

 

Arkeon – Jediný příběh, který neobsahuje zloděje. Zajímavé pointa i vedení děje, výhrady mám však k samotnému zadání, kde jsem uvedla děj tak, že ostrovani si území celkem střeží a cizince vidí neradi. Chápu, že by to mohlo být míněné „stav za 20 let“ ale potom bych si představovala to tam poznamenat.
300 bodů


Kategorie 2

Jeod – quest od zkušeného vypravěče, rozhodně použitelný, plus za splnění dějového zadání, minus za nesplnění zadání co se týče reálií ostrova. Půl práce, půl bodů.
250 bodů

 

Miko – příběh je na quest příliš spletitý. Tohle by se neodehrálo ani za 3 roky, což rozhodně nepotřebujeme. Quest se odehrává v lesích a až v nějaké třetí etapě sáhodlouhé ságy bychom se dostaly na ostrovy, aby se neřeklo.. K čemu to téma bylo? Další poznámky: body se za questy nezískávají, quest by neměly vést real postavy, zvlášť ne postava která se ucházela o vejce. Významné plus za reálie.
400 bodů.

 

Kategorie 3

Ani jeden quest nevyhovuje zadaným požadavkům. Vypravěči, máte smůlu.
Pozn.: Vzhledem k zamítnuté cestě na ostrovy není kde získat vejce dračíka.

 

Napsal: Rhunön | Kategorie: Akce
Dne: 20.08.2019 18:16:20 FB 

Alagaesijské akce

 

Ano, i tady se jednou za čas stane, že se něco někde šustne a na to následuje nějaká hromadná akce... (Například svatba, pohřeb, nebo ples). Jejich seznam najdeš zde:

 

Akce: Konání:
Korunovace královny Ireie de Tulweni 20.8. - 21.8.

 

Seznam questů, na které se můžeš vydat, nebo je splnit nalezneš v sekci Questy. Na questech, akcích, nebo v Soutěžích můžeš vyhrát nějaké Body. Kontrolovat si je můžeš v bodové tabulce, která je taktéž v sekci "Body".

 

Stálá akce - Tábor pro vypravěče

 

 

 

 

 

 


- Autor webu: Správce říše - Autor skinu: Morcelwen Poicë