TOPlist

Napsal: Aireen | Kategorie: Reálie
Dne: 17.03.2018 14:18:05 FBDruidi – služebníci hvozdů

Autor: Wran

 

Už odnepaměti kolují alagaesii divoké vzkazky o potulných mudrcích obývajících hluboké lesy nebo nepřístupné hory, kteří oplývají velice zvláštními schopnostmi. Prý dokázali hovořit s rostlinami i zvířaty, dokonce se dokázali i silnější jedinci v některé měnit. Uměli krotit a tišit přírodu jako takovou, což v dávných dobách byla velice užitečná a oblíbená vlastnost, díky které byli tito věční poutníci vítáni v každé vesnici nebo městě. Lidé si je často pletou s různými poustevníky, tak se také na první pohled jeví. Vypadají jako každý obyčejný člověk, ale je zažitá představa převážně o velice starých mužích oblékajících se do různých zvířecích kožešin nebo prostých rouch. V tom se však už legendy dosti rozchází se skutečností.

Dnes už po cestách na žádného narazit ani nelze, prostě naprosto vymizeli a jak šel čas dál, tak se ze vzpomínek stávali legendy a z legend už jenom pohádky pro strašení dětí.

 

Oddělovač

 

Tak kdo to jsou druidi?

 

Jsou to vlastně lidé, kteří se už ve velice dávných dobách rozhodli zřeknout se všech výdobytků nové civilizace a žít v harmonii s přírodou jako takovou. Na tento život se plně přizpůsobili a žít v dost drsných podmínkách pro ně není žádný problém.

Druidů není v žádném případě hodně, způsobuje to jedna mocná kletba, která nenechá valnou většinu z jejich populace řádně dospět a tím pádem může mít jen velice malé procento populace děti. Soužití s přírodou se jim alespoň v něčem vyplatilo a to v tom, že se dožívají dosti vysokého věku a to ve vzácných případech i 150 let, ale u většiny se zastaví tělesný vývoj někdy kolem desátého nebo jedenáctého roku života. Tato hranice je jen orientační, jsou známé případy, že se jejich věk zastavil v nižším věku a u těch co se jim nejvíce poštěstilo, se zastaví až později. Případy toho, že by někdo z tohoto národa normálně stárnul, je neskutečně vzácný, ale přesto možný.

Jak již bylo tedy řečeno, většina z nich vypadá jako klasické lidské dítě, oblékají se většinou do různého oblečení z hrubých přírodních látek jako je konopí, anebo jim též dobře poslouží vydělané kůže z ulovené zvěře. Len je také poměrně častý, ale do toho se oblékají většinou jen v létě, protože tolik nezahřeje. Látky mívají barvy přírodní a záleží také jaké je období, protože většinou má jejich oděv barvu jako listy v daném období. V zimě nosí většinou už jen kůže.

Ozdoby příliš nepoužívají, a když už nějakou naleznete, tak to budou tradiční náhrdelníky z jeřabin nebo podobných bobulovin, i klasické dřevěné korále jsou dost časté, ale v žádném případě u nich nenaleznete něco ze železa nebo jakéhokoli kovu, protože nemají žádné prostředky jak takové kovy vyrobit nebo zpracovat.

Ano, může si někde takový třeba zlatý šperk sehnat, ale nyní už druidi necestují tak jak to bylo kdysi. Vlasy většinou nechávají volně růst a mají ve zvyku si do nich přimíchávat různá přírodní barviva, takže mají i pestré vlasy. Velice oblíbený je třeba popel, který používají pro to, aby vypadali starší. Celkově to může být dosti zvláštní pohled, podívat se na menší skupinku „dětí“ nastrojených, tak jak to mají oni ve zvyku.

 

Oddělovač

 

Historie druidů

 

Začíná dalo by se říci chvíli po tom, co se lidé dopravili na svých lodích na pobřeží Alagaesie. V té době bylo velice silné mezi lidmi náboženství Velké matky, která má s druidismem velice hodně společného, což je na první pohled patrné. Několik desetiletí po tom co se lidé usadili v údolí Palancar se rozhodla malá část lidí odejít a žít, tak jak jim to Velká matka dříve nakazovalo a to žít s ní, žít s přírodou.

Rozhodnutí padlo a skupinka složená většinou z mužů (v náboženství velké matky panuje spíše vláda žen, kněží byli málo častí a neměli takovou moc.) vyrazila do dračích hor.

Dost jich pomřelo, protože trvalo neskutečně dlouho, než se naučili žít v těchto nehostinných podmínkám. Nakonec se vše naučili a pomalu začali zapomínat na to odloučení od lidí. Přešlo několik generací a žena jménem Silvia jako první dosáhla poznání. Zjistila, že samotný les má svou mysl a má svou duši. Svůj objev oznámila všem ostatním a ti se začali pomalu učit její stezku poznání. Konala jako první zázraky a díky tomu se všem v tom nehostinném prostředí žilo mnohem lépe.

Brzo si všichni uvědomili, že velká Matka není jejich bůh a že jejich bůh je jejich domov a to rozsáhlé lesy a hory. Život byl najednou o něco snazší a lidé v těch horách žili po dvě generace šťastní a bez problémů, ale všechno nevydrží věčně a vždy později přijde nějaký problém. Tímto problémem byli lidé v údolí, které začali rychle kácet lesy, protože se Palancar připravoval na válku, lidé chtěli stavět obléhací stroje, zpevnit palisády a opravit zničené domovy. Hvozd to velice hněvalo a úrody bylo méně a méně, zvířata začala napadat lidi a to až neskutečně často. Druidy zvířata nenapadali nikdy a to ani teď, ale museli to lidem sdělit už jen kvůli jejich dobru a též kvůli svému.

Mezi druidy se konala první velká rada a všichni se rozhodli, že by vše měli vzkázat lidem „venku“. Měli by jim vysvětlit, že pokud vykácí příliš, tak se z těch hor stane místo pro člověka nebezpečné, že hvozd prostě nesmí rozhněvat, pokud nechtějí za své skutky pykat, protože hvozd rozhodně nezapomíná. Poslové vyšli, ale nikdy se nevrátili. Jediné co náš lesní národ našel, byli hlavy poslů v pytli na okraji lesa. To neskutečně rozhněvalo samotný hvozd, protože druidi jsou vlastně jeho mluvčí. Všechna zvířata se vrhla na dřevorubce a začala je postupně zabíjet.

Ale ten neskutečný vztek, tak mocné mysli ovlivnil i samotné druidy. Ti byli v jednu chvíli téměř posedlí neskutečnou zuřivostí a tak došlo k tomu, že okrajové dřevorubecké chaty byli napadeni směsicí „divých“ lidí a zvířat. Nad nikým se nesmilovali a zabíjeli všechny lidi, kteří začali kácet jejich domov. Ti co neutekli, byli zabiti. A krev zabitých se rozmazala po všech okolních stromech okolo.

Ihned jak se povedla tato vzpoura, tak se hněv hvozdu utišil a stejně tak i bojová chtivost druidů. Po několika měsících klidu vtrhla armáda lidí do lesa, nemohlo jich být zas tolik, protože Palancar potřeboval hlavní část vojska jinde, ale podařilo se mu zmobilizovat dost mužů. Vešli do lesů a začali je opět kácet. Vojáci vtrhli dovnitř a začali vypalovat kus po kusu hvozd. Zvířata je začali opět napadat, ale vojáci na to byli připraveni a většinu zvěře vyhubili jediným velkým požárem, ve kterém pomřel ne jeden druid. Ztráty byli velké, ale lesní národ si nemohl dovolit opustit svůj domov.

Ani by toho nebyli schopni při svém současném stavu mysli. Vypadalo to, že většina z nich pomře, ale stalo se to, co nikdo nečekal. Hvozd dal druidům velkou moc, dal jim moc ovládat živly a tak se povedlo požár zkrotit a obrátit ho proti vojákům. Na armádu útočil ohromný vichr, který rozdmýchával oheň a tak není divu, že ti, co přežili, rychle utekli.

Palancar provedl ještě několik výpadů do domova lesního národa, ale pokaždé neúspěšně. Samozřejmě by je dokázal porazit, ale neměl k dispozici celé vojsko a nemohl bojovat na dvou frontách a tak se rozhodl ukončit tažení do dračích hor. To bylo jedno velké vítězství, které se však neobešlo bez objetí.

Palancar byl později poražen a tak útok do dračích hor nebyl v žádném případě možný. A tak nastává další doba, která se v druidských pověstích nazývá „Doba dubového míru“. Král z údolí Palancar už dávno zemřel a vlády se chopil jeho syn Gemir. Uskutečnila se druhá velká rada druidů a ti se shodli, že by měli vyslat mírovou výpravu k novému králi. Vše dopadlo lépe než se čekalo, uzavřelo se příměří a zapomněli se staré války a nepokoje.

Tehdy začali někteří z lesního národa opouštět les a šířili své poznání „stezky“ do údolí. Král to překvapivě přivítal velice dobře, protože byl proti starým obyčejům, kdy se dělali oběti. A tak postupem času přišel do údolí i druidismus. Druidi byli považováni za mudrce a cestovali po celém údolí kde předávali své učení.

Mladý král se však neudržel na trůnu příliš dlouho a brzy zemřel. Na jeho trůn dosedl králův bratranec, ale byl spíše loutkou na trůně. Loutkou své matky, ta byla sestra krále Gemira. Byla velekněžkou Velké matky a tak začala rychle a razantně potlačovat vliv druidů na lidi. Vše se neobešlo bez boje. Tuto dobu též pojmenovali a to „Doba slz“. Opět se začali podnikat výpravy do hvozdů, ale tentokrát s plným nasazením a za dopomoci kněžek Velké Matky, takže i lidé šli do boje se svou magií. Prvnímu a druhému útoku se povedlo druidům odolat, protože jejich výhody ve hvozdu byli opravdu veliké a jejich bůh je opatroval velice dobře. Lidé v lesích a horách bloudili, stromy se vyvracely a kameny padali na lidi. Jindy zase puma roztrhala neopatrného vojáka.

Ale lidé se brzo seskupili a začali podnikat výpad znovu. Nastal třetí a ten největší střed kdy se kněžky spojily a uvalily na lesní národ kletbu, která zajišťovala, že další potomci už nedospějí. Při tak velkém kouzlu pomřela valná většina čarodějek velké matky, ale o to silnější ta kletba byla. Boj skončil velkými ztrátami na obou stranách a z druidského národa zbyla už jen malá část. Z původní populace čítající téměř pětiset druidů, nezbyla ani stovka.

Do toho nastal druhý problém a to, že z druhé strany se začaly do lesů prodírat urgalové a to ne v malém množství. Tomu už náš lesní národ nemohl čelit a tak prchnul ze své domoviny s tím, že si ji jednou vydobudou zpět. Podařilo se jim proniknout no Cerisu, naštěstí už nedošlo k žádným konfliktům a oni mohli pokračovat v cestě. Chtěli mezi sebe a lidi dostat co největší vzdálenost, už s nimi nechtěli mít nic společného.

Elfové jim nabídli pomoc a zachovali se k zbědovaným druidům velice dobře, chvilku mezi nimi druidi žili, ale chtěli opět svoje místo. Chtěli svůj domov. A tak vyrazili dál a dospěli k jejich domovu, který je na okraji Du Weldenvarden poblíž řeky Eddy. Pronikli hlouběji do lesa a tam vystavěli opět své vesnice. Ale kletba zafungovala a tak po generace druidi pomalu, ale jistě vymírají.

Dnes už jsou jen tři vesnice druidů (přibližně 50 jedinců) a to jen v oblasti řeky Eddy (v Dračích horách opravdu žádné druidí vesnice nanejdete). Alespoň se jim podařilo dosáhnout opět souznění s jejich prostředím. Nyní je tento národ zoufalí a tak začínají vyrážet opět mimo lesy. S tím, že se jim snad povede najít řešení, které by neznamenalo konec jejich časů.

 

Oddělovač

 

Společnost, výchova a náboženství

 

Jak již bylo řečeno, druidi obývají velice drsná přírodní místa, jako jsou hluboké lesy nebo nepřístupné skály v ohromných víškách. Díky tomu je trochu problém nalézt potravu v okolí. Proto jsou rozděleni do menších vesnic (tak 20 – 30 lidí ), které mají poměrně rozlehlé teritorium, ve kterém hledají a loví svou potravu. Nikdy je nenapadlo nějak hromadně pěstovat rostlými nebo zvířata, není to pro ně přirozené a jim by ani takový styl života nevyhovoval. Když už ve vesnici bude nějaké menší políčko, tak na něm většinou roste len, z kterého potom vyrábějí své oblečení.

Jsou zvyklí sbírat různé bobule, kořínky, hlízy a ovoce, prostě to co jim příroda může v danou chvíli nabídnout, což rozhodně pro ně nebývá zase tak málo, protože dokáží uspokojit potřeby a nároky rostlin co se počasí týče. Na zimu uschovávají třeba sušené maso nebo ovoce, také u nich funguje tradiční zvířecí instinkt a to přibrat něco na zimu. Zima pro ně bývá trochu krutá, ale rozhodně se na takový život dobře přizpůsobili.

Vesnice je tedy menší a jsou od sebe vzdálené. Ale udržují spolu stálí kontakt a pomáhají si, takže pokud je jedna vesnice na tom ohledně jídla dosti bídně, tak jí pomůže vesnice, která je na tom lépe. Pokud je ve vesnici jedinec, který je schopný splynout s někým opačného pohlaví, tak pokud se nalezne někdo, s kým by takto mohl mít potomky, tak má ihned povinnost jich co nejvíce mít. Je to pro národ nezbytné pravidlo, bez kterého by nepřežili a i tak druidi pomalu vymírají. Dětí je tedy rozhodně velice málo, a jakmile se některé narodí, tak se ihned učí už odmala od všech členů vesnice to co je potřeba.

Výuka bývá dosti tvrdá a neposlušnost se často velice tvrdě trestala. Vše se učí podle zvyků ústně, protože druidi věří, že psané slovo se dá snadno obelhat a podle nich nikdy nevystihne naprosto všechno. Dítě jako takové není pouze rodičů, ale dalo by se říci, že se o něj postará celkově celá společnost. Všichni ve vesnici pracují společně dohromady téměř jako jedna jediná rodina, protože ví, že pokud nebudou spolupracovat, tak velice těžko přežijí. Jejich společnost není ani matriarchát ani patriarchát, nevidí rozdílu mezi mužem a ženou. Druidi nemají ani žádného vládce, který by rozkazoval co má kdo dělat. Prostě se spolu buď domluví, ale většinou ani to není potřeba, protože všichni ví co mají dělat aby vše fungovalo. Je to poměrně velký rozdíl oproti lidem z Alagaesie, dalo by se říci, že druidi jsou takto myšlenkově dosti napřed.

Domovy si dělají z dřevěných prutů, které magií nechají proplést a tak udělat drobné koule ve kterých potom spí. Je to dost těsné obydlí, ale oni jsou většinou dne stejně venku a v obydlích jen skládají buď své věci, nebo jen spí.

Mají velice zvláštní náboženství, uctívají samotný hvozd, ve kterém žijí jako myslící entitu. Jako bytost s ohromným vnímáním a velkou mocí, která se o ně stará. Je to vlastně jejich samotný domov ten hvozd. Celý svůj život se snaží této bytosti přiblížit a sžít se sní. Právě díky tomu znají tak dokonale teritorium své vesnice a ty starší a moudřejší z nich dokonce velkou část rozlehlého hvozdu.

U těch co se to naučili, naprosto dokonale se rozvinula schopnost „vycítit“ kde se kdo ve hvozdu nachází, což jim dává velké výhody na jejich místech. Nejsou toho ale schopni všude. Umí to jen na místech, kde jsou už dlouhou dobu ( v řadách měsíců, ne-li roků ), protože každý hvozd je pro ně téměř cizí bytostí. O své území se starají a brání ho před jakýmikoli škodami. Proto lesy kde oni žijí, jsou velice úrodné a bohaté. Samotný hvozd jim vrací stejně dobře, pokud je spokojen tak mají druidi vždy dostatek potravy. Není to tedy jen náboženství, ale vlastně celkové soužití s jejich prostředím.

 

Oddělovač

 

Rasové názory

 

Díky jejich kruté minulosti jsou druidi v dnešních dobách většinou i zaujatí. Už si tolik nepomatují ty časy blahobytu, kdy pracovali společně s lidmi jako takovými. Ano stále se o nich učí, ale je znát, že málokdo věří, že by něco takového mohlo fungovat. U většiny jsou lidé prostě ničitelé rovnováhy přírody a takového problému je potřeba se rychle zbavit. Proto pro ně je prostě a jednoduše myšlenka o harmonickém fungování s lidmi ve většině případů nepředstavitelná.

Urgaly nenávidí za jejich krutost a za to, že je vyhnali z jejich rodného lesa společně s lidmi.Urgalové jsou pro ně horší než samotná zvířata, protože ta divoká rasa tvoří jen chaos a nesváry.

Trpaslíci jim příliš sympatičtí nejsou pro jejich částečnou necitelnost k tomu, co tvoří příroda samotná, to je pro druidy fascinující a trpaslíci jsou většinou fascinovaní jen tím, co stvoří vlastníma rukama.

Elfům jsou vděční, ale potají jim závidí jejich domov, protože jejich hvozd má též svou duši, ale ta už patří jinému národu a toto velké splynutí s okolím chybí lesnímu národu opravdu velice hodně. Také jim vadí otevřená okázalost elfů, jejich namyšlenost a přehnaná sebedůvěra.

O dracích žádné mínění nemívají, většinou je prostě tolerují, stejně jsou na tom i zbylí tvorové. Ze srdce však nenávidí stíny, ale až podivným způsobem je chápou.

Stínové jsou pravým opakem dobrých duchů přírody (svobodní duchové, kteří nejsou uvězněni v těle), proto když by na to přišlo, tak považují za svou povinnost zbavit je jejich utrpení a vysvobodit je.

 

Oddělovač

 

Umění

 

Druidi nemají tolik prostředků, aby mohli nějak rozvíjet své umění, přesto je znát, že je u nich dost rozšířené. Nejčastější je mezi nimi rytmická hudba, doprovázená jak zobcovými, tak příčnými flétnami. Hudba bývá někdy klidná a harmonická a jindy zase divoká jako vlk při lovu, záleží jenom na situaci. Často ji využívají k různým rituálním účelům na větších oslavách, které se konají několikrát do roka.

Krom hudby je na druhém místě pravděpodobně různé ozdobné vyřezávání, které také ovládá většina národa dosti dobře, protože dřevo je jejich základní surovina, které si velice cení. Někdy se pořádají i soutěže v tom, kdo stvoří nějaké dokonalé dílu a druidi si tohoto umění dosti cení. Krom těchto druhů umění se zde nají najít i jiné kategorie, ve které někteří dosti vynikají, ale nejsou až tak rozšířené. Dobrým příkladem je třeba malířství, kdy kreslí přírodními barvivy většinou buď na staženou kůži (Jednoduchý hrubý pergamen) nebo na březovou kůru., což se rozhodně nedá srovnávat s kvalitním pergamenem nebo papírem.

 

Oddělovač

 

Pouto s hvozdem

 

Už jsem lehce nastínil, že pouto, které druidi měli se svým bývalým domovem, bylo jedinečné a velice silné. Vnímají svůj hvozd nejen jako svůj domov, ale jako vyšší naprosto dokonalou bytost, která řídí samotný chod přírody. Věří, že všechen život postupem času je z těchto hlubokých a nedostupných zarostlých hor. Ve vysokých pustinách vidí prapůvodní řád, který člověk narušuje a tuto dokonalost svou škodlivou přítomností ničí. Berou sami sebe za jistou protiváhu tomuto ničení. Je jejich posláním se o hvozd starat a poskytovat mu to co je potřeba.

Les jim za jejich služby poskytuje ochranu a bere je za samotnou součást sama sebe, proto se může stát, že zabitím druida se někdo hvozdu znelíbí a podle toho se k němu bude chovat. Druidi sami sebe nepovažují jen za nějaké slouhy, ale spíše za mluvčí, které si tato mocná bytost vybrala. Snaží se udržovat ve světě harmonii a pořádek, což je velice složité díky dnešnímu nastavení společnosti. Bylo již řečeno, že hvozd je schopen ovlivňovat nálady druidů, platí to i na opak.

Druidi jsou schopni hvozd rozlítit nebo též uklidnit, ale stojí je to mnoho sil a trvá to dosti dlouho. Toto se většinou provádí při různých rituálech a svátcích, které lesní národ slaví. Faktem je, že dnešní pouto z jejich novým domovem už není tak velké, jako bylo to s jejich původní domovinou. Proto také touží potom se vrátit zpátky ke svému „Otci“, jak ho též nazývají. Protože jejich nová domovina je pro ně pouze náhražkou, jen malou panenkou místo pravého dítěte.

 

Oddělovač

 

Magie druidů

 

Druidi nečarují stejně jako ostatní rasy, jejich moc vyplývá ze soužití s jejich domovinou, které dosahují meditace, ty provádějí vlastně celý svůj dosavadní život. Díky dlouhým meditacím se někteří naučili, jak se proměnit v jejich „pravé zvíře“, většinou se člověk mění ve zvíře, které je nějak podobné jejich charakteru. Toto umí valná většina jejich populace, ale každý na jiném stupni. Protože tato změna ve zvíře hodně vysiluje a proto nemohou zůstat naprosto neomezeně dlouho ve své zvířecí podobě, záleží jenom na daném druidovi, jak je silný.

Krom toho jim zůstal dar ovlivňovat živly. Tento dar se, ale pomalu vytrácí. Naučili se toto umění už jenom někteří jedinci (taková třetina) a opět záleží jen na tom, jak daleko se na své stezce druid dostal. Jen opravdu málokdo umí využít všechny čtyři živly, většina z těch co jsou podarování tím, že alespoň takto trochu čarují, tak ovládají jeden nebo dva. Ti největší mistři tohoto umění se naučili i živli kombinovat a hrát si s nimi, takže dokážou třeba i vyčarovat rostlinu atd. Ke své magii používají i prostředky, které soustředí jejich mysl podobně, jako to dělají ostatní národy díky starověkému jazyku. Ale druidi využívají třeba rytmického bubnování na buben, záleží čistě na jedincovi, protože každému z nich vyhovuje něco jiného. Ale jen málokdo z nich se naučí ovládat svou magii tak dokonale, že už nepotřebuje žádného prostředku k nastavení jiného stavu vědomí.

 

Oddělovač

 

Něco o boji

 

Zbraně většinou žádné nenosí, a když už něco mají, tak to budou kamenné nože nebo různé sochory a dlouhé dřevěné tyče. Pokud mají štěstí a naleznou třeba paroží, tak jsou schopni i z něj udělat poměrně solidní hrot nebo jednoduchý nůž, samozřejmě to nemůžeme srovnávat s železnými zbraněmi, které vyrábějí i třeba jen lidé. Ze střelných zbraní je pro ně praktické používat luky dosti nízkého nátahu, používají je většinou jen pro lov a účinné bývají tak na těch patnáct kroků, samozřejmě by velice těžko prorazili nějakou zboj, ale druidi se s nimi naučili velice dobře střílet, protože na lovech musí skolit zvíře jedinou přesnou ranou.

Je faktem, že v boji nebývají ve většině případů nijak zdatní a to díky svému vzrůstu, prostě v dětských tělech se bojuje opravdu dosti složitě. Proto nijak boj nevyhledávají, a když už k němu dojde, tak spíše budou využívat své magie, než aby se chopili zbraně, to je jen nouzový plán. Boj sice nevyhledávají, ale mohou šeredně překvapit. Protože většina má za sebou alespoň základní znalosti boje s holí, ale nedá se to rozhodně srovnávat s průměrnými vojáky, i když lze nalézt pár jedinců, kteří tomuto umění zaslíbili valnou část života. Když už by mělo dojít k nějakému většímu boji, tak druidi nejsou zvyklí bojovat skupinově, většinou jdou jako jednotlivci, proto nikdy z jejich střetů nebo povstání nic nevzešlo.

Záludné mohou být jejich šípy, které střílí z blízké vzdálenosti. Jsou zvyklí se nejdříve k oběti nenápadně přiblížit, což pro ně nebývá zase tak velký problém. V lesích a podobných terénech se pohybují téměř nehlučně, prostě jako by věděli, kde leží jakákoli překážka, která by je mohla prozradit. Je faktem, že valná většina druidů zná alespoň minimální základy boje, ale většinou to nijak nikdo nerozvíjí dál, protože to prostě v přírodě pro ně není potřeba.

 

Oddělovač

 

Jiné dovednosti

 

Jak již bylo řečeno, tak druidi jsou ve svém rodném ekotypu (V tom s kterým se po době meditací sžily), jsou poměrně dost zvýhodněni. Jedná se svým způsobem o zvláštní šestý smysl, který je varuje, že před nimi je velká propast do které by mohl spadnout, nejíst jedovaté rostliny atd.

Už i výše jsem zmiňoval, že ti nejlepší z lesního národa dokážou vycítit i kde kdo přesně je. Funguje to na prostém principu, ti druidi, kteří jsou natolik „spojeni“ s vědomým hlubokých lesů dostávají od něj informace. Dosti zvláštní a matoucí informace. Protože zrakem lesů jsou stromy samotné a vše, co roste v lesích, poslouží hvozdu stejně dobře. Velice jim to usnadňuje přežití ve svém prostředí, protože celkový život to velice usnadní. S tím souvisí i to, že se druidi dokonale vyznají v léčivých a jedovatých rostlinách.

V dnešní době neexistuje národa, který by měl tak dokonale rozvinutou přírodní medicínu, což je velká věc kterou by mohli přispět i k životu jiných ras. Většina z nich se naučila předpovídat počasí dopředu, prostě a jednoduše to poznají z chování zvěře a z okolí jako takového. Druidi též mají v sobě něco, co je často zvířatům velice sympatické. Prostě a jednoduše mají osobité charisma a to díky tomu, že jsou díky svému stylu života zvěři o dost bližší. Se zvířaty tedy konflikty nemají a kolikrát si nějaké velice snadno vycvičí. Je až udivující nakolik dokážou druidi komunikovat se zvěří a nemá to nic společného s myslí, prostě využívají jen starý a dokonalý způsob komunikace který je zvířatům blízký – řeč těla.

Napsal: Aireen | Kategorie: Reálie
Dne: 17.03.2018 14:15:21 FBHvozd

 

Autor: Rey

 

Obecný popis a trocha historie

Hvozd je skrytá mysl lesa, kterou uctívají převážně druidi. Pro druidy je tato mysl jejich domovem, patronem a bohem v jednom. Druidi jsou zase pro Hvozd jeho ochránci a vyslanci. Hvozd má možnost vytvořit si své posly, kteří by se o něj starali a on se na oplátku staral o ně. Hvozd však není plně aktivní a ve většině případů spí. O své vyslance se stará skrze spánek, který mírní jeho silné reakce a emoce.
V minulosti ale existuje příklad, kdy se málem probudil. Naštěstí se tak nestalo. Jedná se o druidy zvanou Dobu slz. Tehdy byl Hvozd v pouhém polospánku, kvůli lidem ničících jeho lesy a tím pádem i jeho samotného. Jenže i polospánek stačil, aby veškerému lesnímu národu ovládl mysl a přiměl ho zaútočit na nepřátele hlava nehlava. Druidy ovládla nekončící zuřivost Hvozdu, která jim pomáhala ochránit svůj domov. V té samé době Hvozd daroval svému lidu moc nad přírodní magií a dovolil jim pracovat s přírodou jako takovou.
(O těchto darech si můžete blíže přečíst v druidích realiích.)
Po nějaké době se opět uložil k tvrdému spánku.
Pokud se na Hvozd podíváme z pohledu víl, tak je jejich nejvyšší bohyní, které říkají Matka Příroda. Je to jejich matka a učitelka. Stejně jako u druidů, jejich magie pramení od tohoto pozoruhodného stvoření. Na Přírodě jsou však o dost závislejší, protože se s ní svázaly ještě dříve než si trpaslíci začali budovat své království v Beorských horách. Tato závislost se projevuje především na stavu Přírody/Hvozdu. Chřadne-li les, chřadnou i ony. Dále pak se to může projevit místem ve kterém se víla nachází. Jestli je víla mimo Přírodu, je odsouzena na téměř jistou smrt. Zajímavé je, že když onemocní vílí královna, může onemocnět i jistá část Přírody. To jen prokazuje jak hluboké propojení vládne mezi vílami a Matkou Přírodou.
Když opět porovnáme vílí pohled na Přírodu a druidí pohled na Hvozd, tak víly to vnímají z o dost náboženštějšího hlediska. Svoji paní vnímají ve spektru složek, jež tvoří panteon božstev. Dohromady tyto složky dávají jeden krásný a dokonalý celek, a to již zmíněnou Matku Přírodu. Díky tomuto náboženskému pohledu nehrozí, že by je jejich matka při nebezpečí ovládla, přičemž by víly nad sebou ztratily kontrolu.
Víly vlastně tvoří takovou protiváhu pro druidy, kteří jsou poslušnými sluhy a syny
Hvozdu. Víly jsou spíše pečovatelky a sestry Přírody než-li služebnami.
Vílí znalci a druidí starci mají spoustu teorií jak Hvozd vznikl, ale žádná není nejspíš správná. Jeho původ je jednou z největších záhad vůbec. Nikomu není jasné, jak je možné, že nějaký tvor, co nemá tělo, je krajinou.
Ti, co pořádně neznají druidy si často myslí, že Hvozd je všudy přítomný smyšlený bůh nějakých lesních divochů, co to přehnali s muchomůrkami, ale skutečnost je taková, že Hvozd není jednotný ani všudy přítomný a ani smyšlený. Vlastně je na světě Hvozdů celkem dost a v Alagaesii máme rovnou tři.

 

Srdce hvozdu

Každý Hvozd má svůj střed, do kterého se soustředí veškerá síla a zároveň se z něho ta síla posílá do celého lesa. Dalo by se to přirovnat k nervové nebo oběhové soustavě-možná dokonce oběma zároveň-, které mají své hlavní centrum. Srdcem hvozdu jsou přírodně vytvořené věci nebo místa. Může to být nějaký starý strom, vysoká skála, skrytá studánka, jezero nebo i celá louka. Srdce hvozdu má pro druidy velký význam, protože se u něj dělávaly rituály, oslavy a rady.
Srdce jsou sice přírodního výtvoru, ale to nebrání ničemu, aby si ho druidi nebo víly přetvořili k obrazu svému. Hezkým příkladem může být megalitická stavba uprostřed louky.
Je-li srdce zničeno, Hvozd je na nějakou dobu oslabený, ale později si může vytvořit střed jinde. Jediný způsob jak tedy Hvozd může umřít, je, když vyprchá život z celého jeho území.


Spojení s Hvozdem

Hvozd jako takový cítí pouze a jenom tvorové přírody, tzn. druidi a víly. Víly ho však nevnímají tak plně jako druidi, kvůli, již zmíněnému, náboženštějšímu pohledu.
Vnímat Hvozd se může naučit každý, kdo stráví nějakou dobu u druidů. Při hlubokých meditacích, kdy mysl pohltí vše okolo, je možné pocítit sílu Hvozdu. Jak je součástí každé rostliny a zvířete, kamení a řek. Dokonce i ve vzduchu proudí jeho síla.
Záleží však na tom, abyste okolí nevnímali jenom jako živé a neživé. Je potřeba vnímat les jako jednu jedinou bytost. Teprve pak ucítíte pravou sílu Hvozdu. Takhle nějak divocí lidé opustili náboženství uctívající Uhniru, a začali uctívat sílu Hvozdu. Teprve až Hvozd ucítil, že ho někdo vnímá, učinil divoké lidi svými vyslanci. A tak vznikli druidi.
Druidi jsou jediní kdo může s Hvozdem hovořit, probudit ho anebo naopak, utišit.


Seznam známých Hvozdů

 

Dračí hory
Hvozd, který přišel o svůj národ. Takhle by se nejlépe dal popsat Hvozd dračích hor. Celé území, od severu na jih, zdivočelo a znemožnilo zde delší pobyt lidem. Takhle se tato pomstychtivá bytost mstí lidem, za to že vyhnali jeho lesní lid z hřejivé náruče nezkrotných hor. Nikdy nevíte jestli na vás spadne skála, potká vás silná bouře nebo vás napadne divoké zvíře. Život v Dračích horách se pomalu proměnil v nemožný. Jedině druidi jsou zvyklí v takových podmínkách žít, protože se jim plně přizpůsobili.
Srdcem tohoto Hvozdu je kamenný kruh vybudovaný kolem starého dubu. Nachází se v horách někde mezi Nardou a Daretem.

 

Du Weldenvarden
Tento Hvozd je Hvozdem s nejvyšším počtem inteligentních stvoření. Už jenom proto, že je celé jeho území královstvím elfů, tak se v něm usadily skoro všechny rasy. V tuto chvíli je asi nejsilnějším Hvozdem Alagaesie, protože v něm žijí rovnou dva druhy přírodních stvoření. Víly, které jsou jeho původními vyslanci, a druidi, kteří jsou sice v Du Weldenvardenském Hvozdu nováčci, ale krásně se o svého nového otce starají, jako o toho původního. To jim Hvozd oplácí vřelým díkem, který na nějakou dobu pomohl rozšířit druidí populace. Tento dar už ale rychle utichá a lesní lidé se zase musejí potýkat se svými problémy.
Dalším tvorem, který se zásadně stará o tento Hvozd je elf. Elfové se starají o lesy, skoro stejně tak dobře jako druidi, s tím rozdílem že oni vidí celek lesa z toho nesprávného úhlu. Zkrátka nevidí pravou podstatu lesa, ve kterém už tak dlouho žijí. Jsou však na dobré cestě stát se přírodním stvořením, aniž by si to uvědomovali. Hvozd je jistě dříve či později ovlivní a oni ho konečně pocítí.
Srdcem tohoto Hvozdu je strom Menoa, který stojí u Ellesméry, hlavního města elfů. Zajímavostí je, že díky elfce Linee, která se vezpívala do stromu, získal Hvozd nevídanou schopnost. A to promlouvat k rasám jiným než jsou druidi. Neočekávejte však, že si s celým lesem začnete jen tak povídat. Mysl celého Hvozdu je velmi velmi pomalá a ospalá, takže i kdyby jste seděli u tohoto stromu několik dní, Hvozd vám nemusí odpovědět.

 

Beorské hory
Tento Hvozd byl za celou dobu své existence nejméně aktivní. Svoji vlastní sílu dával do pouhého rozšiřování a obohacování sebe sama. Proto se zde rostliny a zvířata dorůstají tak nezvyklých velikostí. Hvozd beorských hor nemá však žádné vyslance, kteří by se o něj starali, takže je ze všech Alagaesijských Hvozdů nejslabší.
Srdcem tohoto Hvozdu je malá studánka, schovaná uprostřed kmene mrtvého stromu. Zároveň se nachází v teritoriu nejpočetnější smečky Šhrrgů. Voda z tohoto srdce má léčivé účinky pro přírodní stvoření.

 

Merbinie
Je to jediný známý Hvozd, který existuje mimo Alagaesii. Hvozd merbinie je nejstarším, ale také nejmenším Hvozdem celého světa. Nachází se na sever od Alagaesie, uprostřed ledových plání. O tomto Hvozdu se toho moc neví a celkově se ani moc neví, že vůbec existuje. Není jisté jestli někdy měl nějaké své opatrovatele, ale nyní v něm vládne jen on sám sobě, stejně jako Hvozd beorských a dračích hor. Síla tohoto Hvozdu je opravdu nevídaná. Narozdíl od ostatních “tvorů” svého druhu, kteří většinu své síly dávají do svého rozšíření-růstu lesa-, tento Hvozd se nemá kam rozšiřovat, kvůli obklopení hornatým kruhem a ledovým prostředím, kde by nikdy nic nerostlo. A tak se v Merbinii jeho energie uschovává jako v baterii. Je jí tolik, že by se dala energie skoro čerpat ze vzduchu (obrazně řečeno), a každých sto let se tato energie pouští vzhůru do nebes a vytváří překrásnou světelnou podívanou, které říkáme polární záře. Polární záře v okolí Merbinie není až tak nevídaná, jelikož je to klasický fyzikální jev z polárních oblastí, nic magického, ale když už Hvozd vypustí svou energií do éteru, tak vytvoří záři dvakrát tak silnou, obsahující všechny křiklavé barvy na které si jenom vzpomenete.
Srdcem tohoto Hvozdu je horké jezero, ohřívané sopečnými horami okolo.


Přírodní duchové

Tito duchové jsou vlastně jiným druhem ducha než jakého známe z černé magie. Nedá se jen tak vyvolat ani vložit do nějaké schránky, ale stejně jako ten druhý duch, přírodní duchové se starají o správnou rovnováhu světa. Jsou jakýmsi závažím na druhé straně pomyslné váhy, která vyvažuje svět.
Na rozdíl od “temných duchů”, ty přírodní nemůžete potkat v reálném světě. Dříve to tak ale nebylo. Mnoho přírodních duchů je zobrazováno v různých legendách o ohnivých ptácích, vodních pannách, kamenných hadech a spoustě dalších neuvěřitelných tvorech, které si už nepamatovaly ani prababičky vašich prababiček. Proč už nejsou mezi námi? To nikdo neví. Dnes jsou však přírodní duchové pouze ve svém světě, ze kterého dodávají rovnováhu tomu našemu. Je možné, ale nepravděpodobné, že se přírodní duch ukáže u Srdce hvozdu, které je může přilákat jako temného ducha obětina. Přírodní duchové však v našem světě být nechtějí a dlouho se tu nezdrží. Projevit se mohou jako záhadné světýlko v lese. Dříve se tomuto jevu říkalo bludička, pozdější příběhy a mýty z toho udělaly pohádky o temných vílách lákajících pocestné do bažin, kde nenajdou nic jiného než záhubu. To však není vůbec pravda. Přírodní duchové jsou mírumilovná stvoření.
Existuje způsob jak přírodního ducha přivolat a poprosit ho o pomoc. Dokáže to však pouze velmi schopný a mocný druid, velmistr přírody a pán živlů.

 

Napsal: Aireen | Kategorie: Informace
Dne: 28.02.2018 12:52:14 FBEkonomika

 
Peníze, každý potřebuje peníze… Tedy skoro každý. Rozhodně pro většinu Alagaesie je ekonomika opravdu důležitá.
 

Království

Začněme tedy Královstvím. Zde platí jednotná měna Alagaesijské zlaté. Jedna zlatka je ovšem samo o sobě docela velké bohatství, proto tu máme také Alagaesijské stříbrné a měděné. Do jednoho zlatého se vám vleze deset stříbrných.
Říkáte si, a co měděné? Jaký je kurz? Odpověď je - To není důležité. Měděné jsou prostě drobné. Má je každý a platí se s nimi každodenní výdaje. Chcete jít do hospody, koupit si novou halenu, čapku nebo třeba lano, svíčky a podobné drobnosti? Plaťte měděnými. Takovéto základní zboží se prodává snad v každém městě, není proto třeba tyto drobnosti nějak více řešit. Jinak řečeno, Alagaesijské měděné jsou jednoduše pro hry. Nikdo je nebude kontrolovat, nikdo je nebude nikam zaznamenávat. Jestli s nimi budete hrát je jen a jen na vás. (Jen hlavně reálně, prosím. Pokud je někdo žebrák, ani těch měděných nebude mít nijak moc.)
Nyní tedy již mince s vyšší hodnotou. Tady to bude o něco složitější. Stříbrné a zlaté, které má vaše postava, jsou již evidovány v příslušné tabulce. V těchto mincích dostáváte vaše výplaty a odměny z questů, za ně si taktéž kupujete lepší zboží, jako jsou na příklad zbraně, zbroj, drahé oblečení nebo třeba mazlíčci. Toto zboží můžete pořídit na tržišti.
Království má jedno velké tržiště, nachází se v městě Burgsank, které je již dlouhé věky centrem obchodu celého Království. Nachází se nedaleko hlavního města Uru’baen, poblíž poušti Hadarak.
 
Rozdělení zboží
Jak to se zbožím přesně je? Kolik máte při hrách platit za dvě piva v hospodě? Zboží, jak jsme se již mohli dozvědět, je rozdělená na to základní (to co si můžete pořídit za měďáky a nikdo to nebude pořádně hlídat) a to luxusní (které si můžete pořídit jen na velkém tržišti a stojí stříbrné a zlaté). Hodně se můžete dozvědět ze seznamů zboží, které naleznete na tržišti. Mohou tam být pro reálnost her zaznamenány občas i předměty s cenou v měďácích. Určitě si domyslíte, že tohle zboží si nemusíte kupovat přes prodavače, tyto ceníky jsou tam jen a jen pro vás, kdo chcete hrát co nejlépe to jde.
 
Výplata
Jistě se teď ptáte, co je to ta ‘výplata’. Ta se týká pouze postav se zaměstnáním (jakékoliv postavy které vykonávají práci v Království nebo v Du Weldenvarden). Pokud tedy máte postavu, která pracuje (třeba jako kovář, voják, či obyčejný vesničan s vlastním políčkem) bude každé takové postavě adminy určena ‘výplata’ na kterou má nárok jednou za měsíc. Ale pozor, kdo bude chtít připsat své peníze, musí si o ně napsat. K tomuto účelu slouží chat Výplata, kde bude vždy poslední týden v měsíci možno žádat o peníze. Admini vám je připíší do tabulky. Na výplatu mají ale nárok jen aktivní postavy. Rozhodně tedy nejde jen jednou za měsíc přijít a chtít své zlaťáčky. Musíte s postavou odehrát alespoň jednu hru (pokud se jedná o hodně dlouhou hru, postačí fakt, že jste hráli). Je tedy na vaší cti, abyste psali do chatu Výplaty jen když na peníze budete mít opravdu nárok. Admini nebudou každého zvlášť kontrolovat, ale pokud se jim něco nebude zdát, mohou požadovat důkaz.
Pro zájemce tu mám ještě jeden informační přídavek. Kdyby jste se nad tím příliš dlouho zamýšleli - proč si mohu celou výplatu ušetřit, proč se z toho neodečítají daně, výdaje na jídlo a na běžné věci a tak dále - mám pro vás jednoduchou odpověď. Výplata, která se vám přičítá k majetku je již přesně to co zůstane když odečtete veškeré normální výdaje. Vaše celá výplata by byla ve skutečnosti mnohem větší, ale kvůli reálnosti (a usnadnění veškerých finančních převodů) jsme se rozhodli to vyřešit takto. To je taky důvod, proč dobrodruzi nedostávají veškeré odměny za questy, proč se takzvaně některé “obětují na živobytí”. Takže ne, nikdo není znevýhodněn :)
 
Šlechta
Jak je to s ostatními postavami? Samozřejmě v království nežijí jen takoví lidé, které jsem zmínila před tím. Máme tu i výše postavené lidi, šlechtu. Ti peníze, jak je známo, řešit nemusí. Jsou prostě bohatí. Takové postavy jsou tedy z kolotoče ekonomiky vyřazeny.
 
Dobrodruzi
Další odstaveček se týká dobrodruhů. Je docela zřejmé, že ti výplatu nemají. Na své živobytí si vydělávají právě questy a dobrodružstvími. Důležité je, že pokud dobrodruh hrdina nesplní dva questy za měsíc (a dobrodruh přeživší se nijak o svůj výdělek nepostará), umírá, protože jednoduše nemá na živobytí. Stejně jako normální lidé žádají o výplatu, dobrodruh musí do chatu výplaty napsat krátkou zprávu o tom, že splnil nějaké questy (či něco vyrobil a prodal) a tím si zajistit, že jeho postava nebude odsunuta do archivu. Z toho vyplývá, že dobrodruhům se majetek v tabulce nemá prakticky jak navýšit...To se vám asi moc nelíbí že… Takže ano, určitý počet malých questů je nutné obětovat pro přežití. Pokud jich splníte víc, máte nárok na nějaké ty penízky do tabulky. Velké questy (2 nebo 3 hráči a vypravěč) mohou mít odměny mnohonásobně větší, ty se tedy do tabulky zapisují celé. Pakliže se dobrodruh účastní takto velkého questu, jeho životní potřeby jsou automaticky zajištěny. Zprávu však musí napsat stejně. Pokud vám z tohoto popisu stále není jasné jaké je rozdělení questů, můžete si víc přečíst zde.
Podtrženo sečteno, ve zprávě uveďte všechny aktivity spojené s penězi (jak by to mělo vypadat se dočtete zde). Za malé questy nebudete dostávat finance hned, ale na konci měsíce (pokud vaše příjmy byli vyšší než výdaje na živobytí, jak se tak říká).
 
Cestování
Všichni rádi čas od času cestují. Alagaesie je ale velká a banditů na cestách mnoho. Když se s postavou rozhodnete cestovat, musíte si předem rozhodnout, kolik ze svého majetku necháte v bezpečí doma a kolik si berete s sebou. Pokud sbalíte veškerý majetek, hrozí vám, že vás přepadnou lupiči a nezbude vám zhola nic. Cestování je zkrátka velká a nebezpečná věc. Proto když už něco takového plánujete udělat, je důležité upozornit nějakého admina či redaktora aby patřičně upravil tabulku. Tohle platí samozřejmě i pro šlechtu!
 
Tabulka
Něco málo k té tabulce. Jak si můžete všimnout, tvoří ji dva sloupce. Sloupec hotovost je ten, který se primárně používá. V něm je zaznamenáno k jakým prostředkům máte přístup. Není to tedy jen nutně to co máte právě ve svém měšci, jsou to veškeré peníze, které máte třeba někde doma v pokladničce, ale vždycky si je můžete jednoduše vzít. Sloupec úspory slouží pouze pro peníze, ke kterým aktuálně nemáte přístup, ale jsou stále vaše. Normálně je tedy prázdný. Využití je právě při již dříve zmíněném cestování. A nebo když si pro mě za mě zakopete truhlu s pokladem někde na vzdáleném ostrově, může to být taktéž považováno za vaše úspory. A dobrodruzi? Ti úspory většinou vůbec nepotřebují. Žijí z ruky do úst, jak se říká. Pokud se ale stane a oni přijdou k nějakým větším penězům? Je na vaší kreativitě jak to s nimi vymyslíte. (Nezapomeňte informovat adminy, když si je někam šikovně uložíte.)
 
Svatby
Vypadá, že to nemá s ekonomikou co dělat? Ale jděte! Peníze se řešily vždycky. Především u lidí, nezapomínejte na to, že když se dívka vdává, do manželství s sebou nese věno. Aby to tady nebylo tak složité, od adminů dostane nový pár věno 20 zlatých, pokud má nevěsta bohaté rodiče, můžou ještě přispět. Věno je něco jako základ pro založení nové rodiny, s největší pravděpodobností to padne na stavbu domu...
 
Domy
To je trošku odlišná kapitolka, ale píši ji sem, protože má s penězi dost co dělat. Dům je důležitá součást majetku. Všichni kdo nejsou dobrodruhové (nebo rasy jako kočkodlaci…) by měli mít v majetku uveden dům, buďto jejich nebo alespoň místo kde přebývají (může se stát, že služebné žijí přímo v zámku, tudíž to není jejich dům). Při tvorbě profilu na to nezapomínejte. Kdo to nebude mít uvedeno v majetku, bude se počítat že žádný dům nemá a tudíž má docela problém.
A potom se taky může stát ta krásná tradiční situace, že se dva mladí lidi vezmou, odstěhují se od svých rodičů a začnou stavět dům. Asi tušíme, že dům nebude stejně drahý jako jedna kobyla. Dům byla vždy ta nejdražší záležitost. Může se stát, že bude někdo tak schopný a na dům našetří, nebo jim ho zaplatí jejich rodiče (nejspíš to budou rodiče šlechtici). Jinak ale může být poměrně hodně složitou a dlouhodobou záležitostí na dům našetřit. Aby jste měli trochu přehled o ceně, průměrný malý domek se dá pořídit za takových 50 zlatých (a potom je to s cenou horší a horší). Jak se to normálně řeší? Ano, půjčkou. Pro zjednodušení práce všem zúčastněným tato věc funguje následovně. Domluvíte se s adminem (či redaktorem). To je nedůležitější bod. Vy si poté můžete postavit dům a splátky budou automaticky odečteny z vaší výplaty. Budete tedy dostávat trvale o něco méně. Domy se vždy splácely nehorázně dlouho, proto počet splátek a nic takového rozhodně nebudeme řešit. Jednoduše budete mít trvale o něco nižší plat. Kdybyste s tím přeci jen chtěli něco dělat, měli jste třeba našetřeno hodně peněz, domluvte se s adminem, on vám jistě rád v této věci vyhoví.
Když už máme peníze, je potřeba vyřešit, zdali budete dům kupovat již existující, nebo budete stavět. Pokud se rozhodnete pro stavbu, bude to trvat nějakou dobu, než dům vybudujete. Rozvrhněte si čas, klidně se poraďte s někým zkušeným pokud si sami nevíte rady. Pokud stavíte, počítejte s tím ve vašich hrách. Když dostavíte, nezapomeňte si to připsat do majetku.
 
Tím už jsme snad vyčerpali vše, co je důležité poznamenat ve vztahu k penězům pro lidi v Království. A nyní další rasy! (Ne opravdu to ještě není všechno :D)
 

Trpaslíci

Trpaslíci mají svoji vlastní ekonomiku, sboje vlastní peníze. Jako platidlo se používají mince z  železa s čtvercovou dírou uprostřed, kolem kraje poseté trpasličími runami. Měna je důležitá především kvůli obchodu mezi jednotlivými klany. Každý klan totiž produkuje něco jiného. Pro zjednodušení obchodu si zavedli tyto mince - říkejme jim železné. Samotní trpaslíci tyto peníze však prakticky nevidí. Všechny potřeby trpaslíků zajišťuje klan ve kterém žijí.
 

Elfové

Elfská ekonomika má jisté podobnosti s tou lidskou. I zde elfové zístávají různá zaměstnání a dostávají za ně finanční ohodnocení. Platidlo je tu poněkud netradiční - stříbrolesklé lístky (zkratka L). V královských zahradách roste speciální strom (jedinečný v celých lesích) jehož listy mají přirozeně stříbrný okraječek. Strom sám neopadává. Když je potřeba, elfové zpěvem od stromu získají lístky, které následně magií poupraví tak, že jejich přirozeně zelená barva zmatní, trochu zešedne, zato trochu ztvrdne a začne se víc lesknout. S pravým kovem to ale prakticky nic společného nemá. Lístky není nijak složité zničit (kdo by to dělal, že), sami ale už neuvadnou. Po celých lesích slouží jako jediné platidlo. Když si chcete něco koupit, musíte si někde sehnat právě tyhle lístky.
 
Práce
Pokud chtějí elfové výplatu, musí mít práci. Jídlo se přece samo nevypěstuje. I v lesích se tedy najde spoustu různých pracovních příležitostí, kde se můžete uplatnit.
 
Zboží
V lesích neexistuje velké tržiště, jako mají lidé. Jednotlivé druhy zboží najdete v různých městech. Koupit si můžete od elfů, kteří dané řemeslo provozují, na zakázku. Něco jako obchody tedy prakticky neexistuje. Seznam měst s luxusním zbožím které se tam vyrábí najdete níže.
Co se týče ostatního zboží řekněme každodenní spotřeby, elfy, které vám takové zboží mohou prodat jistě najdete v každém městě. K tomu nepotřebujete žádného prodavače.
Platí zde jednoduše stejná pravidla jako pro zboží prodávané na velkém tržišti.
 
Ellesméra - kovárna
Sílthrim - krejčovství
Nädindel - klenotnictví
Osilon - alchymie
 
Jak jistě vidíte, rozdílnost s lidským tržištěm je poměrně velká. Třeba nic jako chovatelství v lesích neexistuje. Což ovšem neznamená, že zvíře nemůžete získat. Samozřejmě že můžete. Chyťte vypravěče! Když ho přesvědčíte, může s vámi odehrát “quest” kdy si buď zvíře ochočíte sami, nebo najdete elfa, který to udělá za vás. Se zvířaty se rozhodně v lesích nekupčí. 
 

Víly

Víly mají podobnou ekonomiku jako elfové, s tím rozdílem že všechno je koncentrování v to jediném vílím městě - Anthaře. Mají vlastní měnu a to ražené kovové mince se symbolem květiny (zkratka K). Jsou směnné 1:1 k elfkým listům.
Víly stejně jako elfové mají zaměstnání a získávají za něj výplatu. Tržiště jako takové neexistuje, nicméně ve městě se nacházejí víly, které jednotlivé "obchody" provozují. Stejně jako u efů, ani zde nelze koupit zvíře.
 

Vardenové

Tihle lidi, kteří se dobrovolně vzdali království a kvůli svému přesvědčení se nyní si říkají Vardenové, měnu nemají. S Královstvím obchodovat nemůžou, to je docela logické (pokud to někdo dělá, má dozajista tajně měnu Království). Zde funguje systém přerozdělovávání. Všechno je všech, všichni pracují pro všechny. Funguje to jen díky dvoum věcem - kvůli vůdci Vardenů, který to drží pod kontrolou a kvůli přesvědčení lidí. Být Varden vyžaduje docela slušnou dávku odhodlání a naprostou jistotu v přesvědčení, že jste absolutně proti Království.
Pro pořádek, Vardenové tedy žádné výplaty nikdy nedostávají. Pokud něco chtějí, musí se domluvit se svým vůdcem frakce. Pokud vyhrají peníze v questu, budou jim docela k ničemu, do majetku se jim ale připíšou. Co s nimi udělají je jen na nich.
 

Urgalové

Svoji měnu taktéž nemají. Pokud potřebují něco co nedokážou vyrobit v rámci svého kmenu, seženou si lidské peníze a pokusí si to sehnat na lidském tržišti. Mezi urgaly tedy taktéž funguje jen jakási výměna v rámci kmene. Konečně, oni toho taky nějak příliš nepotřebují.
 

Druidi

Měnu svoji samozřejmě nemají. Pokud potřebují peníze, seženou si měnu podle místa, kde zrovna žijí. Pokud žijí ve Hvozdu, veškeré jejich potřeby jsou zajištěny právě jím. Takové vymoženosti jako tržiště tedy vůbec nepotřebují.
 

Kočkodlaci

Tak ty snad není ani potřeba zmiňovat. Správný kočkodlak žije skoro pořád v podobě kočky, tudíž si nepotřebuje kupovat absolutně nic. Zavazadlo jako kočka tahá asi těžko, takže na takové věci jako peníze vůbec nepotřebuje myslet. Pokud se rozhodne žít nějak dlouhodoběji v lidské podobě, používá peníze země ve které žije. Nic zvláštního na tom není.
 

Draci

Draci ani nestojí za řeč. Dalo by se říct, že je pod úrovní draka mít něco takového jako jsou peníze. Drak si vezme všechno když to zrovna potřebuje. Kdo by chtěl platit za jelena uloveného v lese...
 

Víly

V údolí Antharra taktéž žádná zvláštní měna není. Pokud mají nějaké potřeby, zajišťuje je Královna víl. Když se víly rozhodnou cestovat k elfům, používají velmi neočekávaně jejich měnu. Víc myslím není potřeba říkat.

Napsal: Aireen | Kategorie: Krabice
Dne: 21.02.2018 16:49:18 FBAlagaesijská měna

 

Bylo vám řečeno, že vybavení si máte nakoupit podle ceníku. Tabulek se nelekejte, jsou dělané tak, aby jste se v nich trochu vyznali. Začnu ale tím nejjednodušším a to měnou jako takovou, protože jak dělat obchody, když se nevyznám ani kolik to ten jeden zlaťák asi tak je. Takže, základní Alagaesijskou měnou jsou zlaťáky (Platí po celé zemi.), ale zlaťák jako takový je mince s velkou hodnotou, tak jsou zde i nižší, a těmi jsou stříbrňáky a měďáky. Do jednoho zlaťáku se vám vejde deset stříbrňáků, nebo třeba sto měďáků, čili mají mince tuto hodnotu:

 

 

Zlatka:

Stříbrňák:

Měďák:

Zlatka

1

10

100

    Neodpustím si tabulku, nějak jsem si je oblíbil  :-)

 

Alagaesjský zlatý, Alagaesijský stříbrný a Alagaesijský měděný.

 

Zlatka jako taková představuje veliké bohatství. Představte si, že by jste byli třeba chudým farmářem. Chudý farmář si pěstuje jídlo, ale musí si nakoupit příležitostně nějaké ty věci jako třeba nářadí, nebo nové oblečení a podobné věci. Pokud tento farmář šetřil, tak dokázal vyžít s takovými sto padesáti zlatými na celý rok! Nebo pokud budete chtít, tak žít v pronájmu někde v hostinci pro vás není zase takový problém, protože se sto čtyřiceti zlatými vydržíte v hostinci v pronajmutím pokoji s jídlem pitím a ještě ušetříte na nějaké to víno. 

 

Tak už víme co máme za měnu, tak zbývá jediné vrhnout se na ty tabulky a přečíst si co přesně by jste si za tu sumu rádi koupily. S penězi šetřete, protože musíte při dobrodružstvích něco sníst a vydělává se poměrně dost těžko, takže se ve světě musíte něčeho chytit a zkusit z toho vytlouct co se dá, ale to je zase něco jiného. Tabulky jsou rozdělné do několika kategorii, podle kterých by se vám mělo snad hledat lépe. Samozřejmě tam nenaleznete všechno, ale vřele doufám, že alespoň to základní by tam být mohlo a měli by jste s tím vystačit. Různé věci, které zde třeba nevidíte se dají nakoupit po domluvě. Přesto si to vybavení pořádně projděte, protože až vám něco bude chybět a zrovna nebude kde nakupovat, tak to bude poměrně dost zlé.

 

Kolik peněz mám a kde je mohu najt?

To je určitě otázka, kterou si všochni z vás budete pokládat. Můsíme si uvědomit, že bohaté postavy budou samozřejmě mít hodně peněz a ty chudé jich saozřejmě budou mít zase málo. Z toho důvodu se budou peníze přidácat k jednotlivým profilům, protože třeba šlechtic bude výrazně bohatší než nějaký sirotek. Takže hlavním faktorem bude původ postavy - čím se živila, co prožila. Stav vašich zlatek najdete a Algaesijské bance na tržnici, kde je vaše čáska bezpečně uložená a vy z ní budete moci čerpat a nakupovat to co sami budete chtít. 

Peníze se samozřejmě kromě utrácení dají i vydělávat a tu možnost máte i vy. Jste dobrodruzi a máte své cíle. Někdo má vznešený cíl, jiný zase chce jenom přežít a nahrabat si co nejvíce zlatek. Je tedy na vás, jak se této výzvy chopíte. Možností jak herně získat peníze je opravdu velice hodně. Jakmile peníze vyděláte a vaše postava je získá, tak napíšete "Ministrovi obchodu" a ten vám je už přičte do banky.

 

Jak nakoupím vybavení?

Je to jednoduché, prostě to uděláte podobně jako když nějaké peníze vyděláte. 

Opět napíšete "Ministrovi obchodu" a ten už všechny transakce provede. Jediné co by jste měli do takové zprávy připsat je cena daného předmětu - pakliže jí najdete uvedenou v tabulkách v jednotlivých obchodech. POkud tam uvedena není, stejně jako předmět který hledáte, tak napíšete do zprávy o jaký předmět by se mělo jednat a pošlete i obrázek toho jak by měl vypadat. 

Myslím, že nemusím vysvětlovat, že se dají koupit jenom věci, které jsou sehnatelné v herní době.

Dále se také nedají koupit žádné magické nebo kouzelné předměty, ty se dají získat jenom při hraní.

 

 

Tržnice

Zatím zde naleznete několik jednotlivých krámků a to kovárnu, vetešnictví, zvěřinec, banku a potom náměstí. Níže krátce popíši co se kde dá sehnat a jaký to má přibližný účel.

 

Kovárna:  Leží v levém horním rohu, je to taková kamená spíše nižší budova. Dají se zde najít všechny věci určené na boj a to jak na ochranu nebo na zranění svého nepřítele. Krom kovaných mečů jsou zde k vidění i střené zbraně jako třeba luky nebo kuše. Pokud se přesně nevyznáte v jednotlivých zbraních, tak jejich krátké popisy naleznete zde.

 

Vetešnictví: Je hned pod kovárnou. Jsou zde věci, které se hodí spíše pro praktické využití. Naleznete zde vše možné - od oblečení až po dlouhá námořnická lana, nebo třeba pochodně vhodné k prozkoumávání tajných jeskyní. Je to vlastně spěs všeho možného zboží.

 

Zvěřinec: Hned vedle kovárny, napravo od ní. Je to místo kde pracují lidé, kteří krotí zvířata a dělají z nich tak pro dobrodruhy přátele a věrné pomocníky. K sehnání od koní až po obyčejné psy, záleží na tom co přesně sháníte. 

 

Alagaesijská banka: Je místo, kde mají všichni uložené své peníze před případnými zloději. Je výborně střežená a každý by zde měl najít svou částku. 

 

Náměstí: Je na středu tržnice přímo u studny. Můžete se zde setkat s jinými dobrodruhy a popovídat si s nimi, zatímco si například nakupujete novou výbavu. Na náměstí můžete také nabízet nějakou svojí věc za vámi zvolenou částku a někdo jiný jí potom může koupit. V tom případě potom oba napíší "Ministrovi obchodu".

 

Napsal: Aireen | Kategorie: Questy
Dne: 20.02.2018 10:43:42 FBStřední questy

 

 

Seznam questů:

 

Chytit živé zvíře…
Poptávka je velká. Zájem je především o dravce, ale rozhodně se prodá i kde co jiného…
Odměnou jsou peníze za prodané zvíře. Taktéž je možné si takto vytvořit “mazlíčka” (Rozhodně ovšem ne všechna zvířata se nechají. Pokoušet se ochočit si vlka nejspíš moc dobře nedopadne)
 
Loupežníci za městem
Obyvatelé města si stěžují, kupci sem pomalu ani nechtějí jezdit! Ty jsi dobrodruh ne? Uděláš s tím něco za pěknou odměnu?
 
Velké zvíře
Lidé si šuškají o velkém zvířeti, které prý pobíhá někde v lese za městem. Děti nesmějí ven, říká se, že to není bezpečné. Když to vyřešíš, čeká tě odměna.
 
Jeskyně
Vidíš tam tu jeskyni? Prý tam straší! Máme tu odměnu pro toho kdo to strašidlo vyžene!
 
Ztracený talisman
Á, dobrodruhu, to jsem rád, že jsi tady. Mám pro tebe práci. Ztratil jsem jednu takovou věc…
 
Kupci
Do města přijeli kupci a chtějí někoho, kdo to umí s mečem aby je doprovázel… na cestách dnes není bezpečno
 
Krádež koně
Ukradli mi mého koně! Ještě včera stál přímo tady! Najděte ho a já vám zaplatím.
 
Nebezpečný vězeň
Hlídka trošku usnula na vavřínech a obávanému vězni se podařilo uniknout. Všude po městě po něm pátrají vojáci. Kdo ho dostane první prý dostane pěknou odměnu.
 
Špionáž pro soukromé účely
Náhodou se k vám dostala nabídka od nějakého bohatého měšťana, že prý chce vaše služby a že pokud máte zájem o pěkný peníze, máte za ním přijít osobně…
 
Vražda na příní
Máte zájem? Tak o půlnoci v tam té temné uličce za hostincem. Ale pokud vás někdo chytí tak vás neznám!
 
Loupež
Okradli mě! Pomóc, okradli! Lidičky slyšíte?! Ale až já toho lumpa dostanu… a pardon, vy dostanete… rozhodně ho nešetřete!
 
Poštovní tajemství
Mohli byste mi doručit tento dopis? Opravdu potřebuji aby to došlo do správných rukou…
 
Tržiště
Hej, ty tam! Pojď sem a pomoz mi. Mám toho hodlě a nohy mi už neslouží jako za mlada…
 
Neoblíbený muž
Kupec přislíbil, že vám zaplatí, jakože opravdu zaplatí, když místo něho vyřídíte obchodní podmínky s jením… cizincem řekněme…
 
Pohlídat dceru
Že nejste chůva? Ale prosim vás! Otec toho děvčete je bohatý a dobř vám zaplatí. Navíc zas tak moc nechce… jen ji pohlídat…
 
Panské hony
Panstvo si chce vyjet na hon. Problém je, že jejich mladý rozmazlený syn sice vůbec lovit neumí, ale už se stihl vsadit, že uloví největší zvíře… Jeho otec vás žádá o pomoc.
 
Hodiny lovu
(šermu nebo něčeho podobného)
Hej! Umíte lovit? Naučil byste mého syna něco? Zaplatím vám!
 
Špion
Ve městě je špion. Ulovte ho a dostanete dobře zaplaceno. Pokud si tedy myslíte, že to zvládnete

 

Tábor v horách
Jo. Jsou tam nějací lidi, co tam nemají co dělat. Vládci města se to ani trochu nelíbí, ovšem před tím než bude nucen řešit to vojensky, bylo by vhodné pokusit se použít diplomacii. Pokud tedy budou ochotní komunikovat.

 

Vesnické slavnosti
To bylo včera. Všichni byli poněkud podnapilí a hodně se tancovalo… A ráno tu několik vesničanů nebylo. Zmizeli beze stopy, opravdu!

 

Městská hlídka
Máme málo lidí, zvláště na noční. Nikdo to poslední dobou nechce dělat. A zrovna dneska potřebujeme každou ruku. Dobře platíme, nemáte zájem?

 

Což takhle dát si špenát!
Majitel hospody potřebuje personál navíc. Dnešek má být velmi perný.

 

Úklid
Ehm, pojďte sem. Potřebuji pomoct. Dostanete opravdu hodně, ale musíte držet jazyk za zuby… Musím se zbavit stop.

 

Komorník
Velký dům. Náročná rodina. A místní komorník opravdu potřebuje den volna. Máte odvahu na to stát se na jeden den komorníkem?
 
 
 
Chceš nějakým questem přispět i ty? Další zajímavé návrhy přivítáme.
Jak napsat střední quest:
Na rozdíl od velkého questu je to mnohem jednodušší. Stačí vymyslet vhodný název a jednu dvě věty k tomu. Příkladů jak to asi udělat je tu mnoho. Na jednu drobnost je třeba si dát pozor - střední questy se mohou hrát dokola, v popisu tedy nesmí být přesný scénář děje. Popis questu by měl dát vypravěči který ho bude vést široké možnosti, co si sám může vymyslet. Tedy ten samý quest může být pokaždé úplně jiný příběh.
 
Vypravěčovat střední questy může každý zkušený hráč.
Pro vypravěče - při vymýšlení příběhu je dobré myslet na fakt, že by se střední quest měl dát odehrát nejdýl tak za týden...
 

Napsal: Islanzadí de Eamë | Kategorie: Pravidla a registrace
Dne: 06.01.2018 19:43:52 FB 

3.7.3264

Vážená osobo,

    vítám tě na Alagaesii. Vzhledem k tomu, že ses rozhodl zaregistrovat a začít s námi své dobrodružství, dovol nám provést tě registrací krok za krokem. Každá cesta někde začíná a my chceme, aby tvůj začátek byl co nejsnazší.

    Registrací tě bude provázet více osob. Připrav se na to, že poznáš více osob, kdy každá osoba tě naučí něčemu jinému a pomůže ti trošku jiným způsobem. Čeká tě dlouhá cesta, proto si dobře promysli, než jicelou budeš absolvovat.

    Co by sis s sebou měl připravit? Rozhodně nějaký zápisník na poznámky (prázdný dokument word), pevné nervy a vůli číst, číst a pořád a dokola jenom číst. Tohle je textová hra, tudíž ti pomůže zlepšit tvé vyjadřovací schopnosti, zlepší tvoje psací a gramatické dovednosti a jistě zde najdeš spoustu nových přátel, někdy i na celý život.

 

Jsi připravený?  

Tak směle do toho!

 

→ POKRAČOVAT →

 

Arwina Greensleeves

Islanzadí de Eamë

Arya de Eamë

Správce říše

Elva Indil

Aireen

 

Napsal: Islanzadí de Eamë | Kategorie: Questy
Dne: 03.01.2018 18:53:00 FBMechanický quest - 2. část

 

Příběh: Poté, co ses probudil, rozhodl ses jít ven na krátkou procházku. Cestou jsi potkal tři zajímavé lidi. Přišel jsi do obchodu s chlebem, sáhl do kapsy, vytáhl měďák a prodavači zaplatil za chleba. Ten jsi začal jíst. A najednou začalo pršet.

 

Úkol: Pokračuj v Yosenenu, kde jsi začal - ZDE. Příspěvek by měl obsahovat:

 • Minimálně 5 řádků.
 • Popis tří různých lidí.
 • Platbu obchodníkovi za chleba.
 • Změnu počasí a reakci postavy za ni.

Pokud si nejsi jistý, zda jsi příspěvek napsal správně, napiš někomu z admin teamu nebo alagaesijské rady, seznam nalezneš ZDE. Máš splněno? Tím pádem pokračuj. 

 

Pokračovat ve tvé cestě Yosenem.

 

Napsal: Islanzadí de Eamë | Kategorie: Questy
Dne: 03.01.2018 18:52:17 FBMechanický quest - 3. část

 

Příběh: Uběhlo pár dní od chvíle, co ses na Yosenu probudil. Objevil jsi už nejrůznější zákoutí města, poznal pár nových lidí. Zjistil jsi, že Yosenen je malebné město, které je součástí ostrova zvaného Yosen, jemuž vládne královna zvaná Rias Auringë. 

Yosenen je docela veliké město a na jeho okraji stojí hrad královny, do nějž různě přicházejí a odcházejí lidé s různými žádostmi. To ale tebe nezajímalo, byl jsi nadšený z celého toho nového světa. Pochopil jsi, že nejspíš všichni Yoseňané mají pocit, že už tě dlouho znají, jen ty jsi trošku zmatený z toho, že ses tu jen tak probudil.

 

Úkol: Přečti si znovu článek s reáliemi k tvojí postavě. Reálie najdeš v levém menu v kategorii Rubriky - Reálie (4 položka menu odshora).

A teď, nejlepší čas začít přemýšlet nad oblečením. Co má tvoje postava zrovna na sobě? Napiš si to do profilu! Odstavec popis postavy, alespoň pět řádků. Dokument, který můžeš libovolně upravovat najdeš přes odkaz ve svém nynějším schváleném profilu (bude v kategorii Yoseňané).

Když už jsme s tím začali, bude potřeba odstaveček popisu dokončit. Jaký má tvoje postava obličej? Jakou barvu očí a vlasů? Jak vypadá její tělo? Vysoké? Hubené, svalnaté nebo se tam naopak nějaký ten tuk najde? Rozepiš se! Pak seber odvahu a napiš něco do Společenské místnosti. Pozdrav spoluhráče, zeptej se, jak se mají.

 

Zadané úkoly:

 • Minimálně 5 řádků popisu postavy.
 • Napiš příspěvek do Společenské místnosti.

Pokud si nejsi jistý, zda jsi příspěvek napsal správně, napiš někomu z admin teamu nebo alagaesijské rady, seznam nalezneš ZDE. Máš splněno? Tím pádem pokračuj. 

 

Pokračovat ve tvé cestě Yosenem.

 

Napsal: Islanzadí de Eamë | Kategorie: Questy
Dne: 03.01.2018 15:48:13 FB 

Vítej, bytosti, která ses zrodila v této krásné zemi, Alagaesii. 

 

 

Mé jméno je Johan Stránka a jsem Yosenský knihovník. Dělám knihovníka a zapisovatele už skutečně dlouho, proto mám přízvisko "Stránka". Rád tě poznávám. Vidím, že jsi na Yosenu nový, proto ti nabízím své služby. Necháš mě provést tě tu?

 

Ne, nemám zájem.

 

Ano, budu za tvoji pomoc vděčný.

 


 

Mechanický quest - 1. část

 

Příběh: Probudil ses do nového dne. Měl bys vstát, obléknout se, udělat základní hygienu. 

 

Úkol: Napiš první příspěvek. Začni v hostinci v Yosenenu, ZDE. Příspěvek by měl obsahovat alespoň pět řádků. Popiš, jak to tam vypadá, jaký jsi dostal pokoj. Pokud si nejsi jistý, zda jsi příspěvek napsal správně, napiš někomu z admin teamu nebo alagaesijské rady, seznam nalezneš ZDE. Máš splněno? Tím pádem pokračuj. 

 

 

Pokračovat ve tvé cestě Yosenem.

 

Napsal: Aireen | Kategorie: Akce
Dne: 01.01.2018 16:58:08 FBVánoční trhy - ukončené

 

A máme tu konečně nějakou tu akci!
Hned v první řadě, akce je RPG. Počkat, neutíkejte ještě a dočtete alespoň tenhle odstavec! :D Hrát se bude v tržním městě zvaném též Burgsank. Akce se mohou účastnit všechny postavy, včetně těch, které právě někde hrají (pokud zhodnotíte že je to reálné - typicky hrajete v nějakém městě. Ve svých hrách jistě nehrajete všechny dny, takže je třeba možné mezitím zaběhnout na trhy..). Berte v potaz následující doporučení:

 • Postavy které by se nikdy reálně do Burksanku dostat nemohly (př. elfové) - hrejte jakoby to bylo tržiště vaší frakce (k předchozímu příkladu: kolem tedy nebudou chodit lidi, ale elfové). Potom je na místě zhodnotit, které questy by byly možné odehrát ve vaší frakci. Pokud nevyhovují žádné, vymyslete si vlastní ;)
 • Pro některé postavy může být herně naprosto nereálné jít na jakékoliv tržiště, je na vás, abyste o tom rozhodli. (Daleká výprava, rozehraná hra někde v divočině odkud se není jak dostat zpět…)
 • Mocné postavy - máte zákaz - VŠICHNI DO JEDNOHO - mi ničit akci. Takže žádný drak co by přistál doprostřed tržiště a všechno rozbil, žádný stín co by vyvraždil polovinu města. Žádný šlechtic, který by si to chtěl celý přivlastnit. Žádné boje. Rozumíme si, že ano :D
 • Doporučení je taktéž nehrát setkání. A hrát za NPC místo své postavy je zakázáno (šlechtic nechť se dostaví sám a neposílá za sebe sluhy.)

A teď co se vlastně bude dít. Jednoduše, Vítejte na Vánočním tržišti. Je tu spousta stánečků, kde si můžete koupit zajímavé a třeba netradiční věci pro svou postavu. Kromě toho jsou tu k dispozici tvořivé dílny, kde můžete získat nějaké dovednosti. Všechno tohle ovšem chce peníze. Pokud máte dost vlastních tak si s tím nemusíte lámat hlavu a můžete využít je. Kromě toho je tu spousta příležitostí jak si na trzích nějaké peníze vydělat. (Vaše aktuální úspory jsou zaznamenány v tabulce zde. Pokud cokoliv nesedí, obracejte se na Aireen.)
Tabulka trhových výdělků zde.

 

Speciálně k téhle akci je tu vytvořen chat Trhy. Pokud chcete cokoliv zapsat (něco jste si koupili, chcete dovednost z dílny nebo peníze z questu) - pište to sem. Aby to bylo co nejvíc přehledné, pište to následujícím způsobem: Uveďte klíčové slovo (quest, dílna, nákup) s upřesněním (název questu/dílny) a čas odeslání příspěvku (podle toho se to dá jednoduše dohledat). Pokud hrajete za víc postav, všechno klidně shrňte do jednoho, potom je samozřejmě důležité napsat co ke které postavě chcete. Pokud toho máte víc, očíslujte to. Někdo z pořadatelů to okomentuje “zapsáno” až to zpracuje.

 • Př:
  Aireen
  1. quest - hlídky, 14:32
  2. nákup, 15:04

A ještě jedna speciálnost. Uprostřed náměstí je postavený krásný vysoký Vánoční strom. A k čemu vám to je dobré? Můžete zde zanechat dárek se jmenovkou (tedy pro někoho jiného) nebo vaše vánoční přání. Možná bude splněno.
Svá vánoční přání zavěste holubovi na nohu a pošlete ho domů (na adresu “Holubník” :D)

 

Dílny

Dílny jsou koncipované především pro úplné nováčky, lze tu získat 2., max 3. úroveň dovednosti. Za jeden den se lze zúčastnit jedné dílny a získat jeden dovednostní bod. Pro získání 3. úrovně je nutné přesvědčit mistra dané dílny, aby se vám speciálně věnoval, budete mu muset dát o stříbrňák navíc a ještě k tomu to budete muset zopakovat 2x. (př: šperkařská dílna: 1-den, 5st, 1 bod dovednosti. 2-den, 5st, 1 bod dovednosti. 3-den, 6st, nic. 4-den, 6st, 1 bod dovednosti. Tz, z nuly na tři body dovednosti je nutné obětovat 4 dny (nemusí být za sebou) a dohromady 22 stříbrných. Doufám že je to jasný :D)
Z dílny si samozřejmě odnesete to co jste si vyrobili ;)
Na začátek příspěvek napište název dílny a kolikátý den ji děláte (př: Šperkařská dílna, 2)
  

 

 

řezbářská dílna
 • 1 stříbrný/vlastní materiál
 • malá dřevěná soška, přívěšek

košíkářská dílna

 • 1 stříbrný
 • košík nebo proutěné drobnosti

šperkařská dílna

 • 5 stříbrných
 • šperk bez použití výhně, pouze z drátů, korálků, popřípadě přírodnin

malování na látku

 • 3 stříbrné
 • jak vyrobit přírodní barvy, kresba na kus látky/vlastní materiál
vyšívání
 • 3 stříbrné
 • různé stehy, vzorník stehů

kovářská dílna

 • 4 stříbrné
 • jednoduchý předmět

dílna šití

 • 3 stříbrné
 • jednodušší kousek oblečení/taška

 

Speciální questy

Tyto questy lze využít jen v rámci akce a zisk z nich slouží taktéž především pro účely akce. Nicméně, po skončení trhů lze případné přeplatky připsat k vašim úsporám.
K tradičním malým questům se přidává ještě jedna malá obměna, najdete tu dlouhodobé malé questy. Jde o zaměstnání na víc než jeden den. Musíte napsat příspěvek každý den své práce, jinak vás šéf vyhodí. Délku své práce určujete vy v prvním příspěvku (uzavřete smlouvu třeba na 3 dny), pokud odchodíte všechny dny, dostanete na konci od zaměstnavatele bonus (délka smlouvy 2 - 3 dny -> +1st; 4-5 dnů +2st; 6+ dnů ->+3st)
Všechny questy zpracovávejte jako malé questy. Minimální délka 10 řádků. Nahoru do příspěvku napište název questu. Skvělý bude když budete psát všechny příspěvky do jednoho vlákna.
Zlodějská činnost (spadá pod quest Překupník)- je samozřejmě povolená, ALE. Být zloděj s sebou nese jistá nebezpečí - můžete být chyceni. Aby tato možnost byla co nejmenší, pište s rozmyslem, logicky, dostatečně popište váš úkon. Čím víc reálnější to bude, tím větší je pravděpodobnost že vás nikdo nechytí (pro zachování náhodnosti použiji k vyhodnocování kostku. Čím horší příspěvek, tím víc stran na kostce bude znamenat - chycen). Pokud jste byli chyceni, přesouváte se na dalších několik dní (podle závažnosti ukradené věci) do vězení (V rámci akce, z vězení nelze utéct. Po skončení akce budou případní vězňové propuštěni ;-) ).
Pokud máte dostatečně dobrý nápad jak si vydělat jinak - udělejte to. Pokud všechno dobře popíšete a bude to dávat smysl tak možná získáte i víc stříbrných než je normálně na trhu možné. Kreativitě se meze nekladou :D

 

 

 

Pomoct postavit stánek

 • přijel nový vystavovatel a chce pomoct postavením s toho těžkého a složitě vypadajícího dřevěného stánku.
 • 3 st

Stůj ty mrňavý zloději!

 • nějaký mladý lapka ukradl něco ze stánku a teď s tím zdrhá. Prodavač chce své zboží zpět.
 • 4 st

Babička s velkým nákladem

 • Stará paní si toho naložila příliš. Pomůžete jí odnést nákup domů?
 • 3 st

Noční hlídač

 • Na noc nikdo stánky neskládá, což znamená že to může být v noci ráj zlodějíčků. A to nejde. Hlídky chtějí posily.
 • 5 st (zle pracovat i dlouhodobě)

Prodavač na stánku

 • Potřebuju někoho, kdo by tady celou tu dobu v té zimě stál a prodával.
 • dlouhodobá práce, 4 st

Pouliční uklizeč

 • Divili byste se kolik nepořádku po těch lidech na zemi zůstává….
 • dlouhodobá práce, 3 st

Jídlo pro stánkaře

 • Víte jak po celém dnu postávání venku přijde vhod třeba taková teplá polívčička? Uvařte.
 • 5 st

Koledy

 • Ha, vy vypadá, že umíte zpívat. Pojďte sem.
 • 3 st

Stáje

 • Mnoho stánkařů, mnoho koní. A někdo se o to musí starat!
 • dlouhodobá práce, 4 st

Poslíček

 • Já se od stánku nemůžu hnout, ale mohl bys mi donést…
 • 3 st

Hlídky

 • Máš u pasu vlastní meč? Skvěle, hlídky potřebují dočasně rozšířit své řady, tak velké trhy je prostě složité uhlídat.
 • dlouhodobá práce, 6 st

Překupník

 • V nedaleké zapadlé uličce… Pokud jsi se rozhodl zbohatnout jako zloděj, tohle je muž, kterého potřebuješ.
 • stříbrné v závislosti na nabídnutém zboží


Speciální vánoční nabídka

Většina předmětů je k mání jen jednou, je možné, že se nabídka bude obměňovat
Dokud nemáte dostatek peněz zapsaných v tabulce, nepište příspěvky o koupi předmětu. Mohou být zamítnuty.

 

Oblečení

 • Honosně vyhlížející červený plášť s ornamentovým vzorem. Je dost teplý do slušné zimy. 4zl
 • Dámský bílý plášť z drahocenné látky. Mírně se leskne, kraje jsou vyzdobeny drobnou kraječkou. 4zl
 • Šedý kabát, už od pohledu je jasné, že v něm bude teplo. Slušivý pánský střih. Pokud chcete i v zimě vypadat jako gentleman, tohle je to pravé. 3,5zl
 • Světle modré plesové šaty, nadýchaná sukně, bohatě zdobený živůtek, bez rukávů. 5zl
 • Krajkové černé polodlouhé šaty. Dlouhý rukáv - taktéž z krajky, sukně dlouhá pouze vzadu. 4zl
 • Modrý pánský kabátec, vhodný do dobré společnosti. 3zl
 • Drahocenné látkové šály v barvách bílá, odstíny modré, šedá, černá 2zl

Zbraně

 • speciální křišťálová dýka 2,5zl
 • trpasličí nůž, čepel zdobená zimním ornamentem 3zl
 • Ozdobná dýka (nevhodná k boji), bohatě zdobená rukojeť s přívěškem 2zl

Šperky

 • Křišťálový set, skvostný na každé dámě 4zl
 • Stříbrný hřeben do vlasů s ornamenty 2zl
 • Stříbrná brož se vzácným modrým kamenem 3zl

Zvířata

 • Mladý krásný bělouš. Pokud hledáte rychlého koně, právě jste ho našli. 5zl
 • Bílá sova. 2zl

Jiné

 • Placatka s drahým alkoholem. Vhodná na mrazivé cesty. 1zl

 

Trvání akce: 18.12. - 31.12. 2017

 


- Autor webu: Správce říše - Autor skinu: Morcelwen Poicë