TOPlist

Sar´cuvëy

Začátečník 2203 Mistr

Napsal: Rhunön | Kategorie: Lidé - Žena
Dne: 25.12.2011 16:48:50 FB 
(osobní hymna)
 
Jméno: Sar'cuvëy Iìrima
Věk: 20
Rasa: člověk, divoké kmeny
Titul: Vůdce kmenu
Náboženství: Učení Írë
 
 

Podoba:

Vyšší štíhlá postava, pevné, na pohled krásné ženské křivky… Bledá, skoro mramorová pleť bez jediné viditelné jizvy. Zato plná různých symbolů a obrazců - znamení bohyně. Typické tělo lidí z kmene Nawarii'yů. Často je vystavováno na obdiv více než by se běžným Alagaesijským lidem zdálo uctivé. Přesto v kombinaci s jejím výrazem ve tváři nevypadá vyzývavě.
Pohled jejích šedohnědých očí je pevný. Nikdo nemůže pochybovat o sebevědomí téhle ženy. Rysy tváře jsou ostré a na Alagaesijské poměry poněkud zvláštní a cizí. Nejvíce asi nesedí výrazněji zešikmené oči, vždy pečlivě obtažené černou barvou. Kromě toho se na obličeji vždy najdou nějaké další namalované symboly, stejně tak na čele. Tento znak je stejně jako zbytek symbolů na těle magicky navždy ukotven v její kůži, podobně jako tetování. Ovšem jen ten jediný na hlavě má význam nedosažitelné ceny. Znamení vládce. Určuje její postavení v kmeni a činí ji takřka nedotknutelnou ve společnosti které vládne.
Rovné černé vlasy spadají takřka k pasu, pokud jsou zrovna rozpuštěné. V takovém stavu se ovšem nacházejí málokdy. Bývají vyčesané do vysokých uhlazených účesů, často doplněnými dlouhými stříbrnými jehlicemi.
Oděv nosí většinou sporý. Ženy v celém kmeni používají výhradně lehké vzdušné, poloprůhledné látky, které jsou vždy někde doplněny stříbrolesklými kovovými doplňky a šperky. Obuv tvoří jednoduché páskové sandále
 
 

Povaha:

Sar'cuvëy vystupuje velmi profesionálně. Na pohled je vyrovnaná, klidná a chladná. V rozhodováních se snaží být pevná. Nesmí dát na odiv své slabosti, jinak by o ní její lid a bohyně mohli začít pochybovat a to si rozhodně nemůže dovolit. Na pohled je tedy takřka ukázkovým vůdcem.
Někde uvnitř je to již o něco složitější. Do hlubin nitra se opravdu snaží nevydávat, protože by mohla ztratit svůj klid. Díky učení Írë se jí podařilo umrtvit tělesné touhy a ponechat svou mysl čistou. Nezabývá se vlastním životem. Je připravená pro svou bohyni zemřít bez jediného mrknutí oka…
Hluboko pohřbené jádro ovšem z kamene není. Zajisté není nemožné správným způsobem probudit i u téhle osoby nějaké city, ženské touhy a jiné emoce, při jejím postavení je ovšem skoro nemožné, aby se to někomu podařilo...
 
 

Historie:

Dívka se narodila za hranicemi známého světa Alagaesie, v kmenu který již dlouhé půl-století nese vznešené jméno Nawarii'y. Její jméno zrození bylo Neuma. Jako každé dítě kmene i ona byla hned po narození zasvěcena bohyni Írë. Tehdy byla ještě její pleť čistá jako právě rozkvetlý květ leknínu.
Dětství se řídilo přesně podle přísných pravidel kmene. Děvče bylo odmala učeno zvykům a rituálům, které byly pro kmen nade vše důležité. I od dětí se vyžadovala velká poslušnost a disciplína. Prohřešky se přísně trestaly. Pokud se narodilo dítě příliš zlobivé a nezvladatelné, bylo označeno za zrození démona a obětováno bohyni, aby mohlo být včas navráceno do jejího milosrdného lůna. Neuma k takovým dětem nepatřila. Naučit se poslušnosti zvládla docela brzy. Časem přejala pravidla a posvátné zákony Írë za vlastní.
 
V sedmi letech děvče podstoupilo první obřad - zasvěcení. Byl to první okamžik, kdy se do její pokožky vepsaly první svaté symboly. Tento i všechny podobné obřady probíhají následovně. V první fázi přijde čas očištění. Dotyčný musí vstoupit do chrámové místnosti k tomu určené, kde je obřadně umyt nižšími kněžkami. Na čisté tělo přijde obřadní šat, který sestává z lehkého notně průhledného bílého přehozu. Podle tradice značí předstoupení před bohyni v jiných šatech to, že je před bohyní něco skrýváno - hřích, neposlušnost a rebélie. Nikdo takový přestupek tedy dobrovolně neudělá.
Zároveň s očistou je prováděna příprava v hlavním sále chrámu. Po místnosti jsou rozestaveny podstavce s vonnými a omamnými silicemi. Hlavní kněžka kromě toho obřadně vypije posvátný nápoj - Tintu - díky které se dostane do jakéhosi tranzu a je schopná se nějak spojit s bohyní. Tuto fázi doprovází občasný hluboký tón bubnu, který se vždy v ozvěně ještě chvíli ozývá mezi kamennými zdmi chrámu. Nyní přichází očištěný. Pokleká před hlavní kněžkou, která za pomoci zvláštních pohybů promlouvá s bohyní. Celé to vyvrcholí momentem, kdy kněžka zvedne ruce a stvoří kouzlo, které zanechá na očištěné pokožce symbol, který bohyně určila. Občas se stane, že žádný obraz nevznikne. Takový výsledek je potom považován na nepřízeň bohyně. Aby si lid bohyni opět naklonil, musí být vykonána oběť. V tomto případě naštěstí ne přímo oběť celého života. Člověk, který při obřadu selhal stráví týden bez jídla hluboko uvnitř chrámu, kdy přemýšlí a modlí se. Na konci vykoná oběť - poměrně hlubokou řeznou ránu, ze které nechá kanout svoji krav na posvátný oltář. Po ráně musí zůstat jizva na znamení pokorné oběti.
Neuma byla ovšem vyloženě bohyní milovaná. Na jejím těle zůstal obrazec poměrně velkých rozměrů. Pokrýval celou její levou paži a krk.
 
Následující roky byly naplněny učením Írë. Její zasvěcení proběhlo, byl tedy čas, aby se do pravidelných obřadů a uctívání zapojila i ona.
Další velký obřad následoval v 10 letech. Obřad jména. Jeho průběh je jiný jen v poslední fázi. Kněžka místo kouzla rozhodí do vzduchu jehlice. Podle toho jak dopadnou určí nové jméno. Neuma, jak se dříve jmenovala, byla tedy znovuzrozena se jménem Sar'cuvëy. Od tohoto obřadu právoplatně patřila mezi lid kmene. A jako jedna z nich měla povinnost naučit se bojovat. Každé dítě v klanu, nehledě na to jestli to je děvče nebo chlapec, se od desátého roku učilo umění boje. Tradiční styl kmene se předává už několik generací. Všichni se musí naučit ovládat meč. Prodlouženou ruku bohyně. Klan si uměl meče vyrábět sám. Jsou dlouhé, rovné a ostří mají jen z jedné strany. Učení říká - hněv a milosrdenství jdou ruku v ruce. Záleží na bohyni, kterou tváří se k protivníkovy postaví. Sar'cuvëy byla učenlivá. Byla pozorná a trpělivá. Byla skoro příkladné dítě. Síly mužů samozřejmě nikdy nedosáhla, ale na možnosti svého těla si vedla výborně.
 
Další obřad přišel až v 15 letech. Tehdy se z ní stávala pomalu ale jistě žena. Bojem zocelené štíhlé tělo, perfektní vystupování. Už dlouho se o ní říkalo, že je milována bohyní. Tady se to potvrdilo. Obřad určení. Většina zde získala další znaky na své tělo, které mohly napovědět, k čemu je člověk určen. Mohl se tu ku příkladu objevit symbol kněžky nebo bojovníka. Sar'cuvëy ovšem byla předurčena pro něco většího. Získala symbol vládce. Zobrazení meče umístěné uprostřed čela.
S tímto přicházely nové povinnosti. Jako 15-ti letá na svoji pozici nemohla samozřejmě hned nastoupit. Nadále byla vyučována ve věcech vládců a vyšší služby bohyni Írë. Boji se věnovat prakticky přestala. Její místo mělo být jinde.
 
Do své funkce podle tradice mohla nastoupit až poté co předchozí vládkyně buď odstoupí nebo zemře. Stalo se to celkem brzy. Když Sar'cuvëy bylo něco přes 18 let, stala se jakási nehoda a předchozí vládkyně po dlouhém boji s vážným zraněním nakonec zemřela. Po obřadním smutku se konal již menší obřad, při kterém Sar'cuvëy oficiálně vstoupila na svoji pozici. Získala i druhé jméno - Iìrima. Smrt předchozí vládkyně nikdo z kmene nebral jako nic zvláštního. Všichni neměli jedinou pochybnost o tom, že je to přání její bohyně…
 
 

Schopnosti:

Boj s mečem 3/7
Schopnosti vůdce 5/7
 
Perfektní znalost učení Írë
 
 

Majetek:

Mezi její majetek se počítá veškeré vlastnictví klanu Nawarii’yů. Vlastní menší město s přilehlými zemědělskými oblastmi. Kmen se vyznačuje pokročilým uměním zpracováním kovu, tudíž o různé kovové předměty a zbraně úplně nouzi nemají. Kmen je samostatný a zatím plně schopný bránit je střetům s jinými kmeny.
Sar’cuvëy nepovažuje za svůj úplně osobní majetek vůbec nic. Nosí sice doplňky z drahých kovů, ale v podstatě jsou to znaky moci, které v tuto chvíli může z milosti Írë užívat ona. 
 
 
WIP
 
Čas:   Ne
Stádium:   Dospělá
Typ postavy:   Volná postava
Plat:   ✓

 


- Autor webu: Správce říše - Autor skinu: Správce říše