TOPlist

Napsal: Islanzadí de Eamë | Kategorie: Knihovna
Dne: 30.01.2011 18:17:36 FBUčebnice Starověkého jazyka
díl 2.

adurna - voda
Agaetí Blödhren - Oslava Pokrevní přísahy
Aiedail - jitřenka
Argetlam - Stříbrná ruka
Atra esterní ono thelduin / Mor´ranr lífa unin hjarta onr / Un du evarínya ono varda. - Nechť nad tebou vládne štěstí / Nechť je mír v tvém srdci / Ať hvězdy nad tebou bdí.
Atra guliä un ilian tauthr ono un atra ono waíse skölir fra rauthr. - Nechť tě provází štěstí a spokojenost a jsi ochranou před neštěstím.
Atra nosu waíse vardo fra eld hórnya. - Ať jsme chráněni před posluchači.
Bjartskular - Zářivá šupina
blöthr - zastavit
Brakka du vanyalí sem huildar Safira un eka! - Zeslab kouzlo, které drží Safiru a mě!
brisingr - oheň
Dagshelgr - Posvátný den
draumr kópa - snový pohled
Du Fells Nángöroth - Hory zatracení
Du Fyrn Skulblaka - Válka s draky
Du Völlar Eldrvarya - Hořící pláně
Du Vrangr Gata - Klikatá cesta
Du Weldenvarden - Strážný les
dvergar - trpaslíci
Ebrithil - Mistr
edur - vrch nebo důležité místo
Eka fricai un Šur´tugal - Jsem Jezdec a přítel!
elda - zdvořilostní oslovení, vyjadřující velké uznání muži či ženě
Eyddr eyreya onr! - Vyprázdni si uši!
fairth - obrázek, zachycený pomocí kouzla
finirael - zdvořilé oslovení pro nadějného mladého muže
Fricai Andlát - přítel smrti (jedovatá houba)
Gala O Wyrda brunhvitr / Abr Berundal vandr-fódhr / Burthro laufsblädar ekar undir / Eom kona dauthleikr... - Zpívej, ó Osude s bílým čelem, / O nešťastně poznamenaném Berundalovi / Narozeném pod dubovým listím / Smrtelnici...
gánga aptr - couvat
gánga fram - jet dopředu
Gath sem oro un lam iet. - Ať se šíp spojí s mojí rukou.
gedwëy ignasia - zářivá dlaň
Gëuloth du knífr - Otup nůž!
haldthin - plod hlohu
Helgrind - Brány smrti
hlaupa - běžet
hljödhr - tichý
jierda - zlomit; uhodit
kodthr - chytit
Kvetha Fricai - Zdravím, příteli
lethrblaka - netopýr; oř ra´zaků (doslova kožené křídlo)
letta - stůj, zastavit
Letta orya thorna! - Zastav tyto šípy!
Liduen Kvaedhí - Poetické písmo
Losna kalfya iet. - Uvolni mi lýtka.
malthynae - uvázat nebo zadržet na místě; omezit
nalgask - směs včelího vosku a oříškového oleje užívaná na vlhčení kůže nebo rtů
Osthato Chetowä - Truchlící mudrc
Reisa du adurna - Zvednout vodu.
risa - zvednout
Sé mor´ranr ono finna. - Nechť nalezneš klid.
Sé onr sverdar sitja hvass! - Ať vaše meče zůstanou ostré!
Sé orúm thornessa hávr sharjalví lífs. - Ať se tento had hýbe jako živý.
skölir - ochrana; štít
Skölir nosu fra brisingr! - Ochraň nás před ohněm!
sköliro - chráněný
skulblaka - drak (doslova šupinaté křídlo)
Stydja unin mor´ranr, Hrothgar Könungr. - Odpočívej v pokoji, králi Hrothgare.
svit-kona - formální vyjádření úcty pro velmi moudrou elfskou ženu
thrysta - strčit; stlačit
Thrysta vindr. - Stlač vzduch.
Togira Ikonoka - Zdravý mrzák
Varden - Strážný
Vel einradhin iet si Šur´tugal. - Na mé slovo Jezdce.
Vinr Älfakyn - Přítel elfů
vodhr - zdvořilé oslovení běžného muže
vor - mužské oslovení pro blízkého přítele
Waíse heill. - Uzdrav se.
Wiol ono. - Kvůli tobě.
wyrda - osud
Wyrdfell - elfský název pro Křivopřísežníky
yawë - pouto důvěry
zar´roc - utrpení


- Autor webu: Správce říše - Autor skinu: Správce říše