TOPlist

Napsal: Rhunön | Kategorie: Knihovna
Dne: 01.04.2020 21:42:44 FBHlavní města Alagaësie

Autor: Annabeth


Hlavní města jsou v Alagaësii tři (Surda se nepočítá...): Urû'baen (Ilirea), Ellesméra a Farthen Dûr...

Urû'bean (Ilirea):
Než byla Ilirea zničena během války elfů s draky, byla jedním z nejvelkolepějších měst. Proslavila se vysokými, tenkými věžmi, které vypadaly, jako by je mohl zlomit silnější vítr, ale ve skutečniosti byly tak pevné, že odolaly i nejúpornější vichřici. Budovy byly v tomto rozlehlém, krásném městě postavené ze dřeva, kamene, skla i dalších, méně obvyklých materiálů. Po válce elfové Ilireu opustili a posléze ji dali lidem, kteří ji znovu vystavěli a začlenili do ní zbytek elfských staveb. Ještě později, po pádu Jezdců, Galbatorix město přejmenoval na Urû'bean.

Ellesméra:
Až vstoupíš do elfského města Ellesméra, buď obezřetný; jeho tajemství jsou stejně rozsáhlá a spletitá jako, kořeny stromů, které ho utvářejí. Eragon (kromě Broma) byl prvním člověkem od dob Jezdců, jehož elfové pokládali za tak velkého přítele, že mu dovolili procházet jeho stromovými domy. Dobře si pamatuj nádherné vůně borovic, barvy květin a teplo sluneční světla, které se prodírá skrz větve velkých stromů.

Každá budova v Ellesméře vyrůstá přímo z borovic a plynule se propojuje se zbytkem lesa. Elfové mají raději, když jejich města vypadají, jako přírodní útvary, než jako umělé stavby.

V Ellesméře se také po každých sto letech koná "Agaetí Blödhren" (Oslava Pokrevní Přísahy). Je to oslava smlouvy elfů s draky, že spolu budou žít v míru a že stvoří Dračí Jezdce. Tuto přísahu sjednali díky mladému elfovi Eragonovi, který našel v lese opuštěné (bílé) dračí vejce. Když se drak vylíhl, tak ho pojmenoval Bid'Darm. Spolu navštěvovali různé elfy a draky a přesvědčovali je, aby se usmířili...

Tronjheim:

Jedná se o bílé město ve tvaru hory, které se nachází v kráteru vyhaslé a vytěžené sopce Farthen Dûr. Kráter je deset mil vysoká a deset mil široký. U jeho vrcholu jsou rampouchy, které jsou tak vysoko, že k nim ani drak nedolétne.

I Když je Tronjheim dílem mnoha generací, zůstává převážně opuštený, protože většina trpaslíků žije raději jinde v Beorských horách, nebo v jeskyních pod Tronjheimem a Farthen Dûrem. Někteří město opustili z dobrých důvodů, ale přesto má Tronjheim i pro ně neocenitelný význam: v těžkých dobách může poskytnout přístřeší celému trpasličímu národu. Třikrát zachránil trpaslíky před vyhlazením, a proto vynakládají značné úsilí, aby zůstal v obydleném stavu.
Isidar Mithrim, který se v Tronjhejmu nachází, je hvězdný safír (kdysi modrý nyní nachový), který má asi dvacet metrů v průmeru a je vytesaný do tvaru růže. Trpaslíkovi Dûroku Ornthrondovi trvalo padesát sedm let neúnavné práce, než ho vysekal z kamene, vytesal a vyleštil. Arya hvězdný safír roztříštila během Bitvy o Farthen Dûr, aby Eragona Stínovraha zachránila před před stínem Durzou, ale trpaslíci znovu složili jeho kousky dohromady - což byla nesmírná práce - a Safira Bjatskular (Zářivá Šupina) je znovu spojila kouzelm do jednoho celku, a obnovila tak předchozí slávu Isidar Mithrim.


Aberon:
Aberon je hlavní město Surdy (země, která se odtrhla od Alagaësie po pádu Jezdců). Z tohoto města vládne král Surdy... Nyní král Orrin. Aberon je jako každé lidské město. Budovy jsou převážně z kamenů a dřeva. Král Orrin pomáhá Vardenům a potajmu jim posílá potraviny a zbraně, aby přežili. Aberon je poměrně nízké, opevněné město, vystavěné kolem skály v jinak rovinaté krajině. Na vrcholku té skály (tedy nad Aberonem) stojí hrad Borromeo. Je to pevnost nepravidelného tvaru, kterou chrání troje hradby, četné věže a stovky praků vyrobených za účelem sestřelení draka.

Dorú Araeba:
Daleko na severu leží obrovský ostrov, podobný pokroucené dlani: Vroengard, pradávný domov Jezdců - kdysi místo slávy, ale teď pustá prázdná skořápka, po které se procházejí podivná zvířata. V kráteru uprostřed ostrova Vroengard leží město Dorú Araeba.

Většina budov je elfského typu - i když v pozdějších letech jejich architekturu ovlivnili i lidští Jezdci -, ale celkově se Dorú Araeba svým uspořádáním liší od všech ostatních měst v Alagaësii, protože byla postavena s ohledem na pohodlí draků. Všechny ulice a cesty jsou dost široké i pro ty největší draky, stejně jako většina dveří a místností. Proto byla Dorú Araeba obrovsá a rozlehlá a stavby zde dosahovaly takových rozměrů, že by ohromily i trpaslíky. Díky velké lásce elfů k přírodě bylo město plné zahrad a fontán. Přesto na rozdíl od Ellesméry zde elfové použili jako hlavní stavební materiál kámen: dřevěné domy by poblíž obrovských stvoření chrlící oheň a vybavených ostrými zuby, drápy a ostny dlouho nevydržely. Na každém z vrcholů obklopující Dorú Araebu stály strážní věže a pozorovatelny a řada draků a Jezdců měla pohodlnou jeskyni, skrytou hluboko v horách, kde žili stranou od zbytku svého řádu. Takové jeskyně měli rádi obzvláště starší, větší draci, protože když měli příbytek nade dnem kráteru, snáze se jim vzlétalo.
 


- Autor webu: Správce říše - Autor skinu: Správce říše