TOPlist

Napsal: Rey | Kategorie: Kronika
Dne: 25.03.2020 21:21:47 FBKronika

 

Zde se budou průběžně aktualizovat veškeré podrobnosti o kronice, co to je jak to funguje a tak dále.

 

K čemu kronika slouží?

Hráči do ní zapisují důležité odehrané události, které hýbou světem a jsou známé pro velký počet obyvatel Alagaesie. Pokud bude třeba někdo delší dobu nepřítomen, díky kronice se rychle dostane do obrazu, jelikož by v ní měly být zapsány všechny důležité okamžiky ze hry.

 

Další fukcí je jakési naplánování děje. Admin, nebo i hráči sami, pokud mu to  admini schválí, může vymyslet nějaký děj, který se pak bude muset odehrát v řežiji těch hráčů, kterých se tento děj týká.

 

Jak zapisovat do kroniky?

Většina zápisů do kroniky by měla mít funkci informační, a mělo by jít tedy o věci, které se již odehrály.

V Alagaesii ovšem žije spousta tvorů, kteří jsou schopni předpovídat budoucnost. Jejich předpovědi nezůstávají vniveč, jsou zapisovány. I vaše postava může mít předpověď, pokud je to v její moci.

Žádost o novou předpověď můžete podávat v chatu "Kronika".

Při plnění předpovědi se autor předpovědi stává jakýmsi "Vypravěčem", který výpravu vede tak, aby dospěla ke konci, jaký byl předpovězen. Pokud autor chce, aby konec zůstal tajný, nebo otevřený (neví, jak předpověď dopadne) napíše do kroniky "Konec je zamlžený" a jeho znění si nechá pro sebe. Nezapomeňte také napsat, kolik hráčů je potřeba (minimum, nebo maximum). 

 

Do kroniky zapisujete tímto stylem: 

H-PN : Bližší informace o chystané předpovědi.

H-PS : Bližší informace a naplněné předpovědi.

H-I : Informace o nečekané události, která se stala bez předpovědi.

 
Např. 
H-PN : Hráčka Marina Vista Verde se rozhodne vyrazit tajně proti generálu Baynovi s 5ti pomocníky ze strany zla, aby nebyla nápadná, ale přesto měla nějakou výpomoc. Je jasné, že se jej chce zbavit. Nadobro. Konec je zamlžený.
 
H-PS : Jak zjistil hráč Jerome Claude, v poušti Hadarak se objevili zvláštní tvorové, které zatím nikdo nespatřil. Podobají se ještěrům. On a skupinka odvážlivců se tam rozhodli vydat, aby zjistili celou pravdu, kterou bylo, že se jedná o Starou rasu, prastaří obyvatelé Alagaesie, staří jako ona sama, vypadající jako ještěři, si zajmuli spousty lidí, udělali z nich otroky a snaží se znovu dostat k moci.


- Autor webu: Správce říše - Autor skinu: Správce říše