TOPlist

Napsal: Arwina Greensleeves | Kategorie: Reálie
Dne: 24.06.2015 22:06:44 FBKULT QUAN

 

Autor: Arwina Greensleeves

 

Jak se dočtete v reáliích, trpasličí víra, nazvaná podle klanu kněžích Quan, je polyteistické náboženství věřící v celkem šest hlavních bohů a několik vedlejších. Níže je uvedeno několik málo modliteb k bohům a něco o rituálech této víry.

 

Modlitby a posvátné texty

Trpaslíci mají, podobně jako urgalové, mnoho legend, které si ale poměrně pečlivě střeží. Knihy legend jsou uloženy v chrámech a budovách patřících kněžím, kde jsou také čteny. Nikdo z trpaslíků si nemůže knihu jen tak vypůjčit domů.

Helzvog

Stvořiteli náš, Helzvogu,

který jsi nám z kamene dal vzniknout

největší jsi z všech bohů

všem bolestem našim dáváš  ztichnout.

Až jednou zhyneme tak jako předkové

Otče náš, skutečný pane

Chcem ležet navždycky u tebe

tvou mocí měněni zpět v kámen.

Vrať skalám naše těla, Helzvogu drahý,

naším duším dej věčnost žít ze tvé slávy.

(denní modlitba trpaslíků)

 

Kámen ke kameni, skála ke skále -

na přijetí k tobě, Helzvogu, čekáme!

(střelná modlitba v nebezpečí smrti)

 

Ragnur

Ragnure, dej naší zemi dobrý vzduch

dovol, ať nade vším se vznáší tvůj duch.

Před zimou krutou nás, prosíme, střež,

ať přežijem zimu i válečnou řež.

(jedna z kratších modliteb, k Ragnurovi jich mnoho není)

 

Dakhli

V této chvíli osiřelé

Dakhli, bohyně řek a bohyně vod,

uklidni mysli rozjitřené,

smiř každý rozhádaný rod.

Dej našim dnům klid, dej domům míru

nade vše ochraňuj svatou naši víru.

(modlitba za mír, obvykle se ji modlí trpaslice na jaře, kdy má Dakhli svátek)

 

Ingeitor

Ingeintore, ať v našich výhních dál tvůj oheň plane!

Ať jeho síla dovolí nám kovat meče.

Vždyť všichni ví, že mír se rychle válkou stane!

Nikdo před bojem neuteče.

Ať tvůj oheň hoří každé hrudi trpasličí;

ať jeho síla nepřítele zničí.

(bojovná modlitba trpasličích mužů)

 

Kruhn

Vládce a pane času, Kruhne,

dovol nám dlouho na této zemi být.

Než naše tělo v zemi ztuhne

dej nám dobrý život žít.

(ranní modlitba trpaslíků)

 

Guntera

Guntero, bojovníku a vojevůdce

dopřej nám dnes vítězství.

Ať ve velké bitvě či v drobné půtce

vždy vítězí syni tví.

(denní modlitba trpasličích válečníků)

 

Guntero, buď ostřím našich zbraní

buď naším štítem a ochranou.

Až v bitvě mnohé z nás zabijí či zraní

přijmi nás v slavnou věčnost svou.

(modlitba před bitvou)

 

Rituály

Trpaslíci mají rituály spjaté s určitými svátky, které najdete v kalendáři. Kromě nich ale mívají pravidelně každý šestý den v týdnu bohoslužbu slouženou knězem z klanu Quan, a klasické rituály, které jsou u nich tři – iniciační, svatba a pohřeb. K rituálům by se dala přiřadit i korunovace nového krále.

 

Zasvěcení

Tento rituál probíhá u mladých trpaslíků v různém věku, obvykle v době, kdy jim začínají pořádně růst vousy. Právě při tomto rituálu jsou trpaslíci a trpaslice kněžími stříháni dohola a na jejich temena jsou kresleny symboly bohů. První vousy jsou trpaslíkům na rozdíl od vlasů, které se obětují bohům, ponechány.

 

Sňatek

Svatby trpaslíků jsou prosté. Ženich a nevěsta se obléknou do svých nejlepších šatů, každý má na krku odznak svého klanu. Šaty by neměly být světlé, ženy by měly být oděny do červených až fialových šatů, které by měly mít plášť až po zem. Muži i ženy si pro tuto příležitost zaplétají vousy do složitých účesů. Samotný obřad provede kněz, který manžele spojí ve jménu všech bohů, a následuje veliká hostina pro celý klan, příp. pro dva klany, jsou-li snoubenci z klanů různých.

 

Pohřeb

Trpaslík je za zvuku bubnů a zpěvu legend uložen do kamenných katakomb. Jedině tak může dospět po smrti ke svému otci Helzvogovi a připojit se tak do slavných síní bohů, kde se společně se svými předky do konce věčnosti raduje a pije. Pohřeb je pro trpaslíky neradostný, ale po něm následuje tryzna, která je plná veselí, dobrého jídla a zpěvu.

 

Kněží a svatyně

Trpaslíci mají klan kněží zvaný Quan, nikdo jiný jejich bohům neslouží. Z klanu to však mohou být muži i ženy. Trpaslíci staví svým bohům jeskynní svatyně, které jsou bohatě zdobené mozaikami a kamennými sochami bohů. Zde se modlí a chodí na pravidelné bohoslužby. K sochám bohů dávají různé dary jako oběti.

 

Zvolání a nadávky

Trpasličtina je nadávek plná, ale nadávky nikdy nesouvisí s náboženstvím, protože trpaslíci mají své bohy ve veliké úctě. Urážkou je nazvat trpaslíka „bezvousem“, nebo „nosáčem“. Trpaslíci mají výrazné nosy, jen co je pravda, ale zvláště trpaslice se za to velmi stydí. Jako výkřik překvapení se používá především: „U Helzvogova kladiva!“ nebo „U Dakhliny mísy!“, zkrátka označení boha+jeho atribut.


- Autor webu: Správce říše - Autor skinu: Správce říše