TOPlist

Napsal: Blagden | Kategorie: Kronika
Dne: 15.09.2015 10:32:56 FB 

Dávná historie Alagaesie v letopočtech 

Autor: Elva Aiglow

 

 

Mnoho let před příjezdem elfů – Stvoření všech hor, nížin, pouští, rostlin, a vůbec celé (prozatím neobydlené) Alagaesie Stvořitelem, který si později začal říkat Správce.

 

Pár let po mnoha letech před příjezdem elfů – Stvoření první zvěře (obvyklá fauna, šrggové, kočkodlaci, a další) včetně prvních obyvatel – trpaslíků.

 

Asi 2 000 let před příjezdem elfů – Do Alagaesie přiletěli, neznámo odkud, první draci, kteří zde našli svůj domov a svá útočiště, ovšem jejich klidné žití netrvalo dlouho.

 

Rok 0 – Elfové připluli ve svých nádherných stříbrných lodích do Alagesie a brzy se rozšířili do celé země. Stali se vládci říše a potlačovali všechny ostatní rasy, draci byli zatlačeni do Dračích hor a pouště a trpaslíci do Beorských hor, kde si brzy našli obživu a naučili se žít ve svých dolech. V tomto období ještě elfové nežily tak dlouho, průměrná délka jejich života byla okolo  200 – 250 let. Ovšem našli se i drobné výjimky.

Vzniklo 5 Elfských království: Du Welden, Varden, Delois, Edoc’sil, Hljödhr 

 

Rok 52 – Draci odmítli své utlačování a protože elfové nebyli schopni se s draky domluvit začala krutá a nelítostná válka. Elfové draky zabíjeli a naopak. V té době došlo k jednomu z největších poklesů ras, neboť více než 60% všech elfů bylo ve válce vybito. Zanikla 2 elfská království: Delois (v překladu květina s zelenými listy a nachovými květy, které se nacházelo v blízkosti pouště) a Edoc’sil (v překladu nedobytné, která byla naopak v blízkosti Dračích hor), království Du Welden a Varden utrpěli ztráty nejmenší, protože je před draky chránily větve stromů a Hljödhr (v překladu Tiší) byl zpola vylidněn, ovšem ne draky ale trpaslíky. Byl totiž blízkosti Beorských hor a když drakobijci hledali úkryt před draky šli se schovat právě do hor. Trpaslíci se sice války odmítali účastnit, ale bránily poslední místo kde mohli žít, tedy svoje hory a z obavy, že by je elfové mohli vytlačit z celé Alagaesie každého příchozího ‚špičatouchého‘ zabíjeli. Draci ovšem utrpěli mnohem větší ztráty (až 85 %) neboť elfové se většinou už se zoufalství uchýlili k zabíjení jejich vajec a mláďat.

 

Rok 221– Zřejmě narození Eragona – prvního dračího jezdce v království Du Welden.

 

Rok 242 – Mladý drakobijec Eragon nalezl v lesích opuštěné bílé vejce, jemuž zřejmě zabili rodiče. Jakožto cvičení vrah draků ho měl zabít, ale nedokázal v sobě najít odvahu něco tak nevinného připravit o život, proto vejce schoval u sebe. Po několika týdnech se z něj vylíhlo dráčátko a Eragon věděl, že už nikdy nebude schopen zabíjet draky. Pochopil, že draci nejsou vůbec zlý, tak jak mladé elfy učili a že jejich druh nemusí být vyvražděn. Bohužel, právě pro tuto víru a proto že ‚zradil elfy‘ byl z Du Welden vyhnán. Vydal se přes celou Alagaesii, se svým rychle rostoucích dráčetem přecházel po zničených královstvích a čím dál šel, tím byl odhodlanější tuto nesmyslnou válku zastavit. Po několika letech si svého draka, Bid’Darma, osedlal a začal vyjednávat s oběma stranami. Mnoho let ani jedna z nich nechtěla o příměří vůbec slyšet, když pak ale zjistili, že přátelství mezi Bid‘Darmem a Eragonem funguje, podvolily se.

 

Rok 217 až 250 (přesný datum není znám) – Období v němž se zřejmě Linnëa ze smutku přeměnila ve strom Menoa , přesné datum není známo, ví se, že v tomto období žil také Blagden.

 

Rok 312 – Jako první s dohodou souhlasily  zoufalí draci, elfové na ni později přistoupili. Smlouva zahrnovala dohodu o tom, že draci budou elfy chránit a opatrovat, pokud elfové nebudou draky ohrožovat a zabíjet jim mláďata. Smlouva byla ‚podepsána‘ draky a 1. dynastií králů království Du Welden a Varden, vládce Hljödhr se odmítl smlouvy účastnit a dále proti drakům zbrojil.

Dále v ní bylo zahrnuto, že draci jednou za 5 let věnují elfům 5 vajec, a 5 elfů nebo elfek bude vybráno, aby se po vzoru prvního jezde Eragona stali dračími jezdci a dohlíželi na blahobyt a řád Alagaesie. Prvních deset let dohody byli raci od darování vajec oproštěni,a by se jejich populace mohla znovu rozrůst.

 

Rok 312 – 459 – vymýšlení a zdokonalování kouzla jimiž byla předaná vejce opatřena, aby se vylíhla jenom vyvoleným a právoplatným jezdcům, těmi byli obvykle jedinci vynikající dobrými vlastnostmi, silnou vůlí, nebo potomci už předešlých dračích jezdců, kteří vlastnosti jezdců dědily v krvi. Na vymýšlení a zdokonalování kouzla se podíleli ti nejlepší elfští a dračí kouzelníci, kouzlo patří do velmi staré a velmi silné tzv. Staré magie, kterou dnes používají jenom draci a neumějí ji ovládat, kvůli tomu jak byla tato magie nebezpečná ji totiž přestali elfové používat a časem jí zapomněli. Díky drakům  této Staré magii začali elfové žít déle a průměrná délka jejich života vzrostla až na 500 let, dračí jezdci pak žili tak dlouho dokud je jejich drak udržoval při životě, což mohlo být i několik tisícovek let.

 

Rok 319 – Na elfských trůnech se vystřídali další generace, elfy bylo přes Eragona novému králi Hljödhr nabídnuto příměří s draky, neboť elfům bylo ‚proti srsti‘ zabíjet vlastní rasu. Novy král odmítl a tak bylo civilním elfům dovoleno přejít buď do království Du Welden nebo Varden a zbytek byl vyvražděn, království Hljödhr bylo vypleněno a trpaslíci dostali nabídku vrátit se na svá původní území, neboť veškeří elfové byli ubytováni v lesích. Trpaslíci, kteří se už v horách zabydleli odmítli a tak zůstala velká část Alagaesie neobydlená.

 

Rok  322 – První předání 5 dračích vajec elfům, barvy byli vybrány náhodně (hlavně podle toho, kteří draci byli ochotni dobrovolně své potomky předat): černé vejce, modré, zelené, červené a zlaté. Jména prvních dračích jezdců zněla: Oromis (zlaté vejce – samec, jménem Gleadr) Lendr (zelené vajce – samec, jménem Vrel), Kitena (červené vejce – samec, jménem Osim), Tania (černé vejce – samice, jménem Darven), Zefyr (modré vejce – samice, jménem Heldën). Po světě se pohybovalo prvních 6 dračích jezdců.

 

Další roky byli elfům předávány vejce a tak se rodily další draci a dračí jezdci, populace draků se začala znovu zvyšovat stejně tak jako elfů, kteří ale stále odmítali opustit lesy, neboť jim jejich stín vyhovoval.

 

Rok 1154 – Na trůnech se vystřídala již 3. generace vládců. Z této doby existují první záznamy o panovnících. V Du Welden vládl král Ner‘deas a jeho žena královna Valerea, V království Varden vládl král Venär a jeho žena královna Seithr. Dlouhověkost elfů se stále prodlužovala, takže průměrný život elfa trval už okolo 1000 let.

 

Rok 2025 – V Alagaesii se objevili první lidé, byli poněkud zmatení a agresivní a nikdo nevěděl odkud přišli. Draků, elfů i dračích jezdců se báli a o trpaslících nevěděli.

 

Rok 2045 – Lidé si začali po celé neobydlené části Alagaesie vytvářet města a vesnice, avšak města fungovala nezávisle na sobě a lidé neměli žádného vládce. Proto se mezi jednotlivými městy často objevovali roztržky a drobné války.

 

Rok 2156 – Mezi lidmi se objevil muž, který vykonával funkci podobnou králi, největší města sjednotil pod svou vládu a snažil se uklidňovat rozboje. Vytvořil lidské království a jediní kdo se mu odmítli podřídit byli Surďané jež časem vytvořili své vlastní malé království. Jméno nového krále znělo Samtian, byl to právě on ke komu byl vyslán první z jezdců Eragon s Bid’Darmem, kteří měli lidem nabídnout zahrnutí do dohody mezi draky a elfy. Jenže lidé měli z draků i elfů stále ještě strach a tak když Bid’Darm přistál na nádvoří Samtianova hradu okamžitě se k drakovi všichni seběhli a začali proti nim bojovat. Eragon se marně pokoušel vysvětlovat že přišel v míru. Po několika pokusech, kdy ho zbrojnoši neposlouchali odmítl přihlížet ubližování svému drakovi a povolil mu, aby na lidi zaútočil. Nakonec byl Eragon donucen odletět aniž by se s králem lidí vůbec setkal a tím začala nenávist mezi lidmi a ostatními rasami. Je zaznamenáno ještě několik pokusů, kdy se dračí jezdci pokoušeli s lidmi na něčem domluvit, bohužel tyto pokusy skončili bez úspěchu.

 

Rok 2 213 – Samtianův syn, který čerstvě nastoupil na trůn – Semal se rozhodl vytáhnout se svým vojskem proti elfům a drakům, pod štítem slov „Chci chránit svou zemi a svůj lid.“ Této války se účastnilo i vojsko ze Surdy se tehdejším králem Jadickem.

 

Rok 2 213 – Několik měsíců po odjezdu krále se královně Riadně (Semalově ženě) narodila dcerka Gnés.

 

Léta 2 213 až 2 220 – V tomto období podnikli lidé proti dvoum elfským královstvím sedm nájezdů. Všechny byli neúspěšné a při každém Semal ztrácel své muže, přesto pošetile s nájezdy nekončil. V roce 2 220 při sedmém a posledním z bojů byl Semal zabit právě Eragonem, jehož už věčné ohrožování nevinných přestalo bavit. Vojsko bez vůdce se vrátilo poraženo domů. Mužská populace lidstva utrpěla téměř 90% ztráty.

 

Rok 2 233 – Už od svých sedmi let, kdy se Gnés dozvěděla, že její otec byl zavražděn dračím jezdcem zvaným jménem Eragon, cvičila se v boji s tím, že svého otce jednou půjde pomstít. V roce 2 233  kdy Gnés oslavila  dvacet let se vydala k elfským lesům. Dostala se až na jejich okraj, avšak nepočítala s tím že hranice jsou chráněny kouzly a tak jakmile je překročila, elfové o ní věděli. Měl za ní být vyslán jeden z jezdců, Eragon správně odhadl, že hledá jeho, protože se chce mstít a tak se sám přihlásil, že ji půjde zastavit. Během pár minut byl u dívky bloudící lesem a bezhlavě se do ní zamiloval, byla to láska na první pohled. Okamžitě se jí ukázal, představil a řekl jí že překročila hranice elfského království Varden. Dívka  která k němu již od svého dětství chovala zášť na něj zběsile zaútočila. Neozbrojený Eragon, který byl připraven na přátelskou, nebo alespoň slovní reakci útok nečekal a dívka ho hned napoprvé vážně zranila. Bid’Darm se okamžitě jal svého jezdce chránit a přestože ho Eragon (podle některých pověstí i když jisté to není) prosil ať ji ušetří drak si byl jistý, že pokud by Gnés nezabil, zabila by ona Eragona. A tak děvče přišlo o život. Eragon, který cítil, že se blíží jeho poslední chvilka řekl Bid’Darmovi ať ho odnese do Beorských hor, kde spolu zbudovali pohřebiště dračích jezdců, a jako první tam zemřeli právě oni. Gnés byla skupinou elfských kouzelníků vzpívána do země a na místě kde byl Eragon  smrtelně zraněn a kde zemřela i Gnés zbudovali památník, na který se ovšem časem zapomnělo a dnes se všichni už jen dohadují kde to místo je. Ví se jen, že je někde na původním území království Varden, poblíž hranic.

 

Rok 2 234 – Královna Riadna zdrcena ztrátou následovnice přistoupila na nabídku dračích jezdců a podepsala dohodu, aby zajistila budoucnost své zemi. Od té doby byli dračí jezdci vybíráni i mezi lidmi, kteří po několika letech přesvědčování a ujišťováni ztratili svůj strach vůči drakům a elfům.

 

Rok 2 254 – Královna Riadna ve vcelku vysokém věku zemřela a svou zemi předala do rukou jezdců, v něž vložila veškerou svou důvěru.

 

Od roku 2 254 – V Alagaesii panoval dlouhá léta mír. Dračí jezdci vládly moudře a spravedlivě s mocí rozdělenou mezi všechny. V čele dračích jezdců stála rada starších – pět dračích jezdců, nejstarších  a nejmoudřejších ze všech (mezi nimi byli například Oromis, Zefyr a Tania – 3 z prvních pěti jezdců, jež byli hned po Eragonovi a dále pak dcera Ledra – Enis se svou zelenou dračicí – dcerou Ledrova draka a Meän’Dar a jeden jezdec z druhé generace dračích jezdců Ilion se svým drakem Sëdelem.

 

Rok 2 313 – Na trůnech se vystřídala 4. generace vládců. V království Du Welden vládl král Arwën a jeho manželka královna Liëna , v království Varden král Andërwïm a jeho manželka Ywiën.

 

Od roku 2 313 – V Alagaesii stále pokračovala vláda míru, celá země pod ochrannými křídli jezdců a draků vzkvétala, jezdci se stávali nejen elfové ale i lidé a mnohem více draků dobrovolně dávali své potomky jezdcům. Lidé byli vzdělanější a někteří se dokonce naučili i trochu elfských kouzel. Mezi rasami vládl mír ale i tak bylo trochu neobvyklé potkat například elfa mimo les nebo trpaslíka mimo hory.

 

Rok 3 012 – Mezi dračí jezdce byl vybrán mladý lidský chlapec, jež vyčníval, byl chytrý, mazaný, trpělivý, moudrý a učenlivý, to byli vlastnosti které se u jezdců cenily. Starší mu soudily velkou budoucnost. Chlapec pocházel z několika sourozenců a vylíhl se pro něj tmavomodrý drak. Jeho jméno znělo Galbatorix.

 

Rok 3 052 - Král Andërwïm vážně onemocněl a tak byl jeho dceři Islanzadí vybrán manžel, syn panovníků království Du Welden, Evandar. Když král zemřel Ujala se Islanzadí s Evandarem vlády, obě království se tímto svazkem po letech spojily a vzniklo tak království Du Weldenvarden.

 

Rok 3 153 – Urgalové podnikly nájezd na bohatou Alagaesii, protože chtěli získat alespoň část jejich bohatství. Několik jezdců se vydalo tento nájezd potlačit, mezi nimi i jeden z nejúspěšnějších mladých jezdců, chlapec jménem Galbatorix se svým tamovomodrým drakem. Jenže přecenil své síly a jeho drak byl urgaly zabit. Někdo říká, že se chlapec z té ztráty zbláznil, jiní že se jen nedokázal smířit se ztrátou moci, ale jak to bylo doopravdy ví zřejmě jen on.

 

Rok 3 154 –Tento rok Urgalové znovu zaútočili na Alagaesii a proti nim bylo znovu vysláno několik jezdců, kteří je potlačili avšak jezdci znovu utrpěli ztráty: vážený jezdec jménem Brom ztratil svou dračici Safiru, ovšem bylo to zásluhou křivopřísežníků.

 

Rok 3 155 -  Galbatorix, který bez draka nedokázal žít poprosil radu starších o přidělení nového vejce. Jenže starší obávající se, na popud Oromise, Galbatorixovi touhy po moci odmítli. Když mladý jezdec nedostal co chtěl vzal si to násilím. Ukradl starším černé vejce a za pomoci magie ho donutil aby se pro něj vylíhlo. Poté se prohlásil za vládce celé Alagaesie (kromě Surdy, tu nechal být, stejně jako trpaslíky).

 

Léta 3 155 až 3 160 – Galbatorix sbíral síly a přetahoval na svou stranu nejen lidi a elfy, ale hlavně dračí jezdce, tak vzniklo dvacet Křivopřísežníků, jež mu pomáhali a rozhodli se porazit nynější vládce, aby mohli vládnout sami.

 

Rok 3 162 – Křivopřísežníci spolu s Galbatorixem pozabíjeli starší, přežil z nich jen jediný Oromis, který byl, stejně jako jeho drak Gleadr vážně zraněn a zůstal pod ochranou elfů. Ještě ten rok, jakožto výstrahu vedl král Evandar elfské vojsko proti Galbatorixi, elfové byli Křivopřísežníky a Galbatorixem poraženi.

 

Rok 3 163 – Islanzadí jen několik měsíců po odchodu jejího manžela porodila dcerku, budoucí 6. generaci vládců jménem Aryu. Ten rok byla válka s Galbatorixem elfy prohrána a všichni dračí jezdci byli během následujícího roku vyhubeni. Zůstali jen tři dračí vejce v rukou Galbatorixe a dva jezdci o nichž Galbatorix nevěděl: Brom bez své dračice a zraněný Oromis s Gleadrem.

 

Rok 3 164 – Vzápětí po vyvraždění všech dračích jezdců se zformovala skupina lidí říkající si Vardenové, kteří se spřátelily s trpaslíky a dostali se do jejich hor a jenž si dali za úkol obnovit dračí jezdce s jejich slávou a porazit Galbatorixe.

 

Od roku 3 164 – Elfové, trpaslíci a Vardenové usilovně bojovali proti Galbatorixi. Země se stala mnohem chudší a sešlejší, tím přestala lákat Urgaly a jiné rasy, které dříve lačnily po jejím bohatství.

 

Rok 3 241 – Poslední z Křivopřísežníků Morzan, potkal v jednom městě Selenu, ta se do něj bezhlavě zamilovala a sloužila pro něj.

 

Rok 3 242 – Seleně a Morzanovi se narodil syn Murtag. Když Selena viděla jak s jejich synem Morzan zachází její láska slábla až zmizela úplně. Další muž, jež si zíkala její srdce byl bývalý jezdec Brom.

 

Rok 3 245 – Bromovi a Seleně se narodil syn, jež dostal jméno Eragon, Selena ho odnesla ke svému bratrovi do Carvahallu, neboť nechtěla, aby i její druhý syn zažíval totéž co Murtagh.

 

Rok 3 246 – Bromovi se podařilo ukradnout jedno ze tří dračích vajec Galbatorixi a předal ho Vardejnům, pak se vydal hlídat svého syna Eragona ( II.). Ten rok se princezna Arya pohádala se svou matkou, odjela z lesů a převážela vejce mezi Vardeny a elfy, dokud nenalezlo svého jezdce.

 

Rok 3 258 – Aryu přepadl stín Durza, zabil její společníky a ji mučil, ona však stihla vejce kouzlem poslat k Bromovi. Jenže místo k Bromovi se vejce ocitlo u jeho syna Eragona a pro něj se také vylíhlo. Eragon se svou dračicí Safirou se stal  prvními novodobými dračím jezdcem. Po něm se začali objevovat další a s nimi vzrůstala i naděje Vardenů a elfů.

 

(Léta 3 258 až 3 263 – Herní období Alagaesie (bude doplněn článek popisující toto období). Rok 3 263 – Současnost - zde se uplatní nová funkce kroniky)


- Autor webu: Správce říše - Autor skinu: Morcelwen Poicë