TOPlist

Erak

Začátečník 1887 Mistr

Napsal: Islanzadí de Eamë | Kategorie: Archív postav - Muž
Dne: 14.04.2014 22:41:00 FB(Detail oblečení zde)

Jméno: Erak Náměsíčný
Rasa: člověk-kouzelník
Věk: je mi 25 let
Datum narození: Narodil jsem se 15. února Roku 3237
Pohlaví: Muž
Náboženství: Věřím že po smrti lidé odejdou do prázdnoty, kde zůstanou až do konce věčnosti, sami, jen se svýmy myšlenkami
Jazyk: Lidský, lámavě starověký.


 

Podoba 
Mám dlouhé uhlově černé vlasy, které nechávám rozpuštěné. Moje nazelenalé oči jsou mírně zapadlé. Mezi nimi mám rovný, krátký nos, pod kterým jsou téměř bezbarvá ústa. Moje uši jsou lehce vystouplé. Nemám téměř žádné vousy. Jsem vyšší, štíhlé postavy. Ruce mám mozolovité a ztvrzené těžkou prací, jakou život v lese vyžaduje. Nemám moc velkou fyzickou sílu .Nejraději si oblékám šedivou lněnou róbu a boty z měkké a poddajné kůže. V pravé ruce nosím hůl z dubového dřeva. Na rukou mám kožené rukavice, které mě chrání před chladem. Na zádech nosím skoro všechen svůj majetek v malé torně.

Povaha
Na venek: Na venek se Erak chová ke všem dosti chladně, lhostejně a odměřeně. K těm kteří se mu z nějakého důvodu nelíbí se chová povýšeně a někdy i krutě. U některých případů dává najevo i otevřené pohrdání. S elfy,kteří ho občas přijdou zkontrolovat, nedělá li v Du wendelvarden něco co by neměl jedná vcelku otevřeně a opatrně. Když něco, co není nejnutnější nejde podle jeho představ, tak jeho nadšení pro to vcelku rychle opadne. Vetšinu lidí si nepouští moc k tělu, dokud nezjistí kdo doopravdy jsou. Když se ho někdo ptá na něco, o čem by Erak raději pomlčel , tak odpovídá překrucováním pravdy a někdy i úplnou lží. Když ho někdo uráži, reaguje s ledovým klidem.

Ve skutečnosti: Ve skutečnosti je Erak vcelku milý a přátelský. K přátelům by se choval otevřeně, laskavě a starostlivě. Poslechnul by si každý jejich problém a vždy by se snažil pomoci. Bohužel, žádné přátele nemá, ale doufá že si jednou najde alespoň jednoho, přítele, nebo přítelkyni, kterému by se mohl svěřit s mnoha problémy které má on sám, se kterým by si dokonale rozuměl. Položil by za něj, nebo za ni i život, kdyby to bylo třeba. Když si něco usmyslí, tak si za tím jde, dokud to nesplní, ať je to cokoli. je celkem výbušný.

 

 

Historie
Narodil se v Theirnsfordu, jako syn hrnčíře. Od deseti let ho otec učil svému řemeslu a Erak se ukázal jako velmi zručný. Od malička byl dobře vychováván a tak se z něj stal slušný a chytrý chlapec. Jednou, když mu bylo 12 let, tak se jeho otec nevrátil z krčmy. Erakova matka mu řekla ať pro něj zajde, protože ona měla moc práce. Když byl v půlce cesty, tak spatřil jednoho, špatně vyhlížejícího muže, který držel nůž pod krkem jeho otce a něco mu říkal. Nějak vytušil, že pokud něco neudělá, tak jeho otec určitě nepřežije. V tom okamžiku začal mít nutkání říct jedno slovo. Bylo tak veliké, že se mu nedalo vzdorovat, takže vykřikl: "Jierda!" V tom okamžiku ten muž, který se chystal zabít jeho otce bolestně zařval a skácel se na zem. V tom okamžiku Erak ztratil vědomí. Probudil se o několik dní později, ve starém, dřevěném domě, kolem kterého procházel vždy, když šel nakoupit nejnutnější věci. Párkrát se ho odvážil prozkoumat, ale v této místnosti nikdy nebyl. Namáhavě se posadil a před sebou uviděl nebezpečně vyhlížejícího člověka. Ten mu vysvětlil, že se jměnuje Jirm Bystrý a že je to čaroděj. Erak už slyšel o tom jak uctívači zlatého boha Solasa,který nenávidí magii neúnavně vyhledávají a zabíjí všechny čaroděje. Podle toho si Erak domyslel, že se tu Jirm skrýval. Několik dalších minut si povídali a Jirm vysvětlil Erakovi něco málo o kouzlech. Velmi ho to zajímalo, tak mu Jirm nabídl, že ho bude potají učit. Erak s nadšením přijal, vždycky se chtěl stát čarodějem. Rodiče mu to nejdříve zakazovali, ale po Jirmově krátké návštěvě se vše změnilo. Erak se nikdy nedozvěděl, co jeho rodičům řekl, ale hlavní bylo, že mu dovolili se učit. Jak dny a roky plynuly, tak se z Eraka stával čím dál zdatnější kouzelník. Jednoho dne, zrovna když šel k Jirmovi na další z pravidelných lekcí které měli v tom starém domě, ve kterém jeho učitel zároveň i bydlel, ale  když byl pár desítek kroků od domu jeho rodičů, tak zaslechl zoufalý křik. Otočil se za jeho zdrojem a zjistil, že se ozývá právě odtud. Okamžitě se otočil a běžel zpátky. Vrazil do dveří tak silně, že málem vyletěli z pantů a uviděl něco, co se mu vrylo do paměti na celý život. Jeho rodiče
byli mrtvi. Vedle jejich probodaných těl stál postarší muž oblečený v bílém rouchu obšívaném zlatou nití s vcelku dlouhým tesákem zašpiněným od čerstvé krve. Erak na něj okamžitě zaůtočil myslí a zjistil, že má vcelku silné obrany. Po delším zápase ho Erak přemohl a poté ho kouzlem bez milosti zabil, ale předtím z jeho mysli získal potřebné informace.

Potom rychle utekl zadními dveřmi, protože se u domu začali scházet lidé a někteří byli možná Solasovi přívrženci, ano, ten člověk byl jeden ze Solasových mnichů, a Erak si myslel, že by mu moc neprospělo, kdyby se další lidé dozvěděli o jeho schopnostech. Rychle utíkal k Jirmovi a kddyž se to jeho učitel dozvěděl, tak si velmi rychle zbalil nejnutnější potřeby. Potom utíkali zpátky k Erakovu domu, kde si Erak vzal nůž, plášť a svůj deník, ve kterém psal o lekcích s Jirmem. Potom museli ukrást dva koně, se kterými největší možnou rychlostí ujížděli pryč z vesnice. Zastavili až pozdě v noci, určili hlídky a ulehli. Tedy, spíš ulehl jen Jirm, protože Erak si dobrovolně vzel první hlídku. Teprve teď měl čas pro své rodiče truchlit. Nemohl plakat, nešlo to.  Čtyři hodiny přemýšlel o všem možněm a čas od času měnil stanoviště, aby mu neztuhly svaly. Až skončila doba jeho hlídky, vzbudil Jirma a sám zalehnul. Usnul za velmi malou chvíli a vzbudil ho až Jirm, že je čas pokračovat v cestě. Neprotestoval, protože věděl že je to marné. Tentokrát jeli pouze pomalejším klusem, takže měli čas si o všem promluvit. Jirm vyjádřil Erakovi soustrast. Ten ji s díky přijal a zeptal se, co budou dělat dál. Jirm mu řekl, že musí odcestovat pryč z království. Přes poušť Hadarak nemohli, protože neměli dost zásob. Dračí hory byly plné urgalů. Jediným možným útočištěm byli lesy Du wendelvarden. Ale, elfové mezi sebe nepouštěli každého. I tak se rozhodli,že se tam vydají. Cesta byla dlouhá a úmorná. Dostali se do Yazuaku, kde nakoupili zásoby a pokračovali k lesům. Už byli skoro na místě, tu se ale stala zlá věc. Zrovna, když chystali tábor, tak je přepadla tlupa urgalů. Bojovali statečně a nakonec zvítězili, ovšem za jakou cenu? Jirm byl bodnut do srdce a na místě zemřel. To Eraka ranilo skoro tak hluboce, jako smrt jeho rodičů. Vykopal mu mělký hrob a pohřbil ho společně s jeho holí a dýkou. Jako vzpomínku na něj si vzal jeho jednoduchý stříbrný prsten. Dalšího dne se vydal opět na cestu s tím, že jednoho dne Jirma pomstí. Po dalších několika dnech dorazil konečně do lesů. Zašel trochu hlouběji a rozhodl se, že se tam pokusí skrýt, jak před elfy, tak před královstvím. Postavil si malý srub a krátký čas tam žil docela spokojeně. Potom se ale stalo něco, co se muselo stát. Eraka objevili.Nejdříve ho chtěli na místě zabít, ale nakonec se Erakovi podařilo je uklidnir natolik, aby jim lámavým starověkým jazykem vysvětlil co se mu stalo. Odvyprávěl jim jak se začal učit u Jirma, o jejich odhalení, o cestě do Du wendelvarden, a nakonec o Jirmově smrti. Elfové se po delší debatě rozhodli, že ho tam nechají, dokud se neporadí s vládcem Osilonu, který rozhodne, co se bude dít dál. Nakonec vše dopadlo dobře a Erak tam mohl zůstat. Od té doby je elfům velmi zavázán a snaží se jim vyjít vstříc, kdykoli, kdy ho o něco požádají. V lesích žije až do teď.

 


Schopnosti
Magie (Asi na úrovni učně): Magii se učil bezmála 15 let, takže ji ovládá celkem obtojně, na člověka, samozřejmě. Základní kouzla, jako je zvednutí kamínku nebo vytvoření ohně, mu nedělá téměř žádné problémy, zato těžší, jako třeba zacelení svalu nebo šlachy, je pro něj už mnohem náročnější. Jirm ho též naučil si vcelku dobře bránit mysl. Útok na mysl někoho jiného je pro něj velice obtížná a zvládá to mizerně.

 

Energetická útočná magie: 2/7

Energetická obranná magie: 3/7

Elementární magie: 2/7

Psychická magie: 1/7

Vitální magie: 2/7

 

---------
Boj holí (na úrovní Učně): Začal se ji učit ve Dvaceti letech, z toho vyplývá, že je v tom celkem dobrý. Jednou dokonce přemohl Galbatorixova vojáka s mečem a štítem právě touto holí. Pochybuje však, že by měl sebemenší šanci proti urgalovi se sekerou, nebo nedejbože proti urgalovi v plné zbroji.

 

Útok: 2/7

Obrana: 3/7

---------
Léčitelství (novic): Umí jen naprosté základy, jako například připrvit bylinný odvar na snížení horečky, ale rozhodně se nemůže rovnat ani s tím nejméně zkušeným ranhojičem. Také pochybuje, že by dokázal připravit protilátku na jakýkoli jed, i když teoretické znalosti o tom má.

 

První pomoc: 3/7

Ošetřování ran: 2/7

Léčivé odvary, čaje: 2/7

Bylinkářství: 1/7

Jedy: 1/7

Výroba léků: 0/7

 


Dovednosti
Četba (mistr): Číst dokáže opravdu bravurně, Jirm ho to učil společně s magií s vysvětlením, že nikdy neví, kdy se mu to bude hodit. Za svůj pobyt v Du Weldenvarden se naučil i dost dobře číst elfské písmo Liduen Kvaehdí. Čtení ho velmi baví a je mu líto, že má k dispozici jen pár knih. Nejraději čte o historii Alagaesie nebo o magii.

6/7

---------
Znalost dějin (učeň): O lidských dějinách má velmi rozsáhle znalosti, Jirm ho ji učil, neboť by podle jeho slov měl znát historii své vlasti. Eraka to začalo velmi bavit a od té doby věnuje dějinám spoustu času.

3/7

---------
Vaření (učeň): Jelikož žije sám, tak si také musí sám vařit. Umí to také celkem dobře, ale rozhodně se nemůže rovnat s nějakými vyškolenými kuchaři.

2/7

---------

 

Majetek
Šedá róba, kožené rukavice, Stříbrný prsten jako památka na Jirma, deník, Jídlo na týden, dva měchy s vodou, pár zlatek, křesadlo, dvě přykrývky, pergamen, brk, inkoust, pár knih (Našel je v Jirmově torně) , pár zlatek, teplá přikrývka, plášť, pevné kožené boty, hůl z dubového dřeva

 

Rodina

     (Do své rodiny přijal i svého učitele Jirma, který bohužel také zemřel.)


 matka Emilie (mrtvá): Na matku vzpomíná s velkou láskou, je jí vděčný za chvilky, které s ní mohl strávit. Byla to vysoká, přísná, ale milující matka. V hlavě mu utkvěla vzpomínka na chléb, který mu vždy, když byl malý pekla k snídani. Ve vesnici byla vyhlášenou pekařkou.


            otec Hrun (mrtev): Jeho otec byl skvělý hrnčíř. Byl to světlovlasý muž. Eraka velmi miloval, ale nedával mu to nikdy moc najevo. Vedl ho pod přísnou rukou, protože  si myslel, že to pro Eraka bude lepší. Snažil se ho zasvětit svému řemeslu, ale jeho syn měl větší zájem o studium magie. Hrun to nikdy neschvaloval.
     
Kontakt
 Email: 1matou2@seznam.cz
             Skype: jsemmartin1

 

 

Čas:   Ne
Stádium:   Dospělý
Typ postavy:   Volná postava
Plat:   X zlatých

 


- Autor webu: Správce říše - Autor skinu: Správce říše