TOPlist

Murtagh

Začátečník 3220 Mistr

Napsal: Murtagh | Kategorie: Dračí jezdci - Muž
Dne: 21.02.2015 19:55:15 FB 

(1)

 

Jméno:

Murtagh, syn Morzanův

Titul:

Dračí Jezdec

Věk:

25 let

Datum narození:

21. Světločasu roku 3240

Strana:

Galbatorixovo království (nedobrovolně)

 

Jazyky:

Samozřejmě ovládá dokonale svůj rodný jazyk – lidský. Za dobu strávenou s Eragonem, kdy pečlivě naslouchal, když se učil Starověký jazyk, si zapamatoval mnoho slov a Galbatorix tuto znalost značně rozvinul kvůli magii, takže Murtagh teď tento jazyk ovládá velice dobře. Nikdy se však neučil takové zbytečnosti, jako zdvořilostní formality, které by mu při boji opravdu příliš nepomohly. Ovládá rovněž několik Urgalských nadávek, které se přiučil, když ho Urgalové pod vůlí Dvojčat unesli od Vardenů.

 

Vzhled:

 

 Co se vzhledu týče, Murtagh se hodně podobá svému otci. Je ramenatý a vysoký, asi o palec vyšší, než jeho nevlastní bratr Eragon. Kůži má opálenou a rýsují se pod ní vypracované svaly – především na rukou a trupu, které dávají znát, že rozhodně není slabým protivníkem.

Na první pohled působí Murtagh klidným, sebejistým dojmem. Tvář má téměř vždy vážnou, lemovanou hustými temně hnědými vlasy, které mu čas od času padají do očí. Tmavé, skoro černé oči pod hustým obočím má divoké a tvrdé. Ve snědé tváři je vcelku pohledný, má rovný středně velký nos a jeho rty se mírně prohnuté do nevlídné linky. Čelisti začaly být trochu hranatější a postupně zbavují jeho větrem ošlehanou tvář posledních zbytků dětských rysů. Na té levé se nachází drobná šikmá jizvička, když mu těsně po tom, co ho Dvojčata přitáhla před Galbatorixe, vrazil král políček po jeho drzé větě a jeden z jeho prstenů o něj zavadil ostrou hranou. Murtagh ji stále bere jako potupu, ačkoli o tom, jak k ní přišel téměř nikdo neví.

Na jeho pravé dlani od jeho osudového spojení s Trnem září stříbrný ovál - gedwëy ignasia. Murtagh se ji nijak nepokouší skrývat, když je u dvora a svým způsobem je na ni hrdý. Pokud ji nutně potřebuje zakrýt, nosí pár kožených rukavic.

Už na pohled je Murtagh protivníkem, kterého není radno podceňovat a s rudým drakem za zády by to bylo už opravdu bláznovství.

 

Povaha:

 

Murtagh nikdy v životě nebyl zcela v bezpečí. Jediným útočištěm mu byla jeho mysl, kam mohl utíkat před krutým světem. Už v dětství, které rozhodně neměl jednoduché, se pro to uzavíral a hledal vítané vytržení, kdy nemusel na nic myslet v hodinách jeho učitele Tornaka. V pozdějších letech se to nijak výrazně nezlepšilo. Žil v ustavičné nejistotě, stal se vážným a vzpurným, zcela samostatným a velice nedůvěřivým. Vtipy rozhodně nejsou jeho nejsilnější stránkou, v oblasti humoru vyniká především v cynických poznámkách, a když už se směje, je to většinou drsný a ironický smích.

Nelze mu upřít velkou dávku odvahy, oddanosti i odhodlání. Má silnou vůli a ocelové nervy, které jsou schopny vydržet i obtížné zkoušky, kterým v poslední době čelí až nepříjemně často. Pod tlakem má sklony k výbušnosti, ale je pohotový a schopný. Problémům se umí postavit čelem, neutíká před nimi. Stal se z něj vynikající bojovník nejen kvůli své vytrvalosti, ale také kvůli tomu, že má nadání vnímat věci takové, jaké jsou. 

I přes to všechno dokáže být Murtagh i krutý a nemilosrdný. Smrt svých nepřátel si často užívá, a když už se vnitřně rozhodne, že člověk před ním nemá už právo žít, či pro něj do budoucna může představovat nebezpečí, zabije bez váhání a klidně.

V poslední době propadá dost melancholii a vyhledává samotu. Kdyby neměl Trna, možná by i přes svou duševní sílu mohl propadnout depresím. Jeho druhá duše mu však skýtá opěrný bod, o kterém Murtagh ví, že mu nikdy nepodklouzne pod rukou, když se o něj opře.

 

Historie:

 

Murtagh je synem Seleny a zrádce Dračích jezdců Morzana, prvního a zároveň i posledního z Křivopřísežníků. Morzan byl jediným z Krvopřísežníků, který měl dítě a snažil se jeho existenci utajit, a proto o Murtaghovi vědělo jen málo lidí. Mnozí z toho mála, co o Murtaghovi věděli, se ho snažili zabít ze strachu, aby se nestal svým otcem, takže Murtaghovo dětství se sotva dalo nazvat šťastným.

Když Selena na více než rok zmizela, byl vychován krutým otcem. Tak nasbíral Murtagh své první jizvy na duši, ovšem ty na těle byly horší. V jednom záchvatu opilství hodil Morzan po tříletém chlapci svůj meč – Zar‘roc. Nebýt okamžité pomoci léčitelů, Murtagh by zemřel. Otcův meč mu však na zádech zanechal dlouhou ošklivou rozšklebenou jizvu, táhnoucí se přes celou páteř až k levému boku. Nosí ji na těle jako důkaz nenávisti ke svému otci.

Když se Selena vrátila s pochroumaným zdravím, byl Morzan zrovna na honbě za ukradeným dračím vejcem. Žena do čtrnácti dní zemřela a nedlouho poté dorazila na hrad zpráva o tom, že Morzan byl zabit. Po tom, co Murtagh v krátké době přišel o oba rodiče, vyrůstal na hradě krále Galbatorixe, který se rozhodl o něj postarat a platil mu ty nejlepší učitele. Murtagh se naučil číst a psát, vzdělával se ve dvorských mravech, podstupoval výcvik bránění své mysli, studoval dějiny Alagaesie, strategii ve válce i v politice… atd. Pro něj byl však jeho hlavní učitel Tornak. Tornak byl královským mistrem meče a když chlapec projevil nadání v tomto směru, začal jej vyučovat. Murtagh byl bystrý a pohotový žák, učil se rychle a brzy téměř předčil samotného Tornaka. Tornak ale nebyl pouze jeho učitelem a sluhou. Byl zároveň prvním člověkem, který se o Murtagha opravdu zajímal a kterému na něm záleželo. Chlapec v něm našel přítele i pomocníka, mohl se mu se vším svěřit a šermíř mu tak nahrazoval vstřícného milujícího otce, kterého Murtagh nikdy nepoznal.

Když chlapec dospěl v muže, projevil o něj Galbatorix, poprvé od doby, co ho vzal pod svou ochranu, jakýsi zájem. Pozval Murtagha na soukromou večeři. Mladík byl nervózní, nevěděl, co se od něj čeká a celou dobu musel čelit Galbatorixovu pohledu. Po jídle k němu král promluvil a jeho nabídka Murtagha ohromila. Král mu nabídl velení nad částí jeho vojska. Začal mu líčit jeho nádherné plány s Alagaesií, která bude vzkvétat, vrátí se Jezdci a budou dohlížet nad zemí míru, hojnosti a blahobytu. Urgalové budou vyhlazeni, skončí války a vzniknou nová nádherná města bez chudoby a nemocí. Murtagh byl touto představou nadšen a ovládnut. Přijal královu nabídku a vroucně mu sliboval stejnou věrnost, jakou mu byl oddán jeho otec. Celé týdny měl těch krásných vizí plnou hlavu.

Za nedlouho si ho Galbatorix nechal znovu předvolat. Byl rozzuřený, protože vzbouřenci mu právě zničili několik mostů na jihu. Murtaghovým úkolem bylo zničit město Cantos, kde se prý občas vzbouřenci skrývají. Když se však zeptal, co má udělat s tamním obyvatelstvem, Galbatorix křičel, že je má všechny zmasakrovat, upálit, Cantos srovnat se zemí a neušetřit nikoho, protože všichni jsou zrádci. Teprve v tu chvíli Murtagh pochopil, jaký doopravdy král je. Když vyšel z trůnního sálu, točila se mu hlava. Krásný sen se vytratil stejně rychle, jako se objevil. Murtagh byl zoufalý, zklamaný i znechucený, a proto se rozhodl, že spolu s Tornakem uprchnou z Uru‘baenu. Král však snad vytušil jeho záměry. Při útěku byli zaskočeni čekajícími vojáky a v krátké potyčce byl Tornak zabit. Murtaghovi se podařilo utéci, ale zůstal zcela sám, pouze se svým věrným šedákem. Na památku svého milovaného učitele ho pojmenoval… Tornak.

Skrýval se u svého starého přítele, učitele dějin, který před několika lety odešel na odpočinek. Vyčkával, uvažoval nad svým dalším postupem a sbíral informace. Za nějakou dobu se doslechl, že král vyslal ra’zaky, které Murtagh vždy nenáviděl, aby našli jakého si chlapce, ze kterého má sám velký Galbatorix strach. Začaly se šířit zvěsti o novém nezávislém Jezdci. Dříve prázdnými cestami pochodovali vojáci. Murtgah vycítil, že přišel jeho čas.

Dlouhé týdny pak sledoval stopu ra’zaků a kde nebyly stopy, byli lidé, kteří něco věděli. Když za nimi ujížděl z Dras Leony, narazil na ně. A zrovna tak na prvního nezávislého Jezdce od Pádu, který byl zajat i se svým drakem. Murtagh svým lučištnickým uměním zahnal zrůdy právě včas, než stačili zabít jeho společníka. Eragona, jak se mladík jmenoval, ještě zachránil. Avšak Brom, jeho starší společník, utrpěl smrtelnou ránu a Murtagh mu už nedokázal pomoci, muž umíral. Mladý Jezdec Murtaghovi zprvu nedůvěřoval, ale neměl příliš na vybranou. Pověděl mu malou část svého příběhu a společně prchali co nejdál od Dras Leony. V pískovcových skalách Broma pohřbili. Tak zemřel člověk, který zabil Murtaghova otce.

Během cesty, kdy Murtagh doprovázel uzdravujícího se Eragona při jeho pátrání po Vardenech, se oba velice spřátelili. V mnoha věcech si byli až podivně podobní, například jejich šermířské schopnosti byly zcela vyrovnané a i povahově měli mnoho společného. Přes měsíc spolu cestovali směrem ke Gil'eadu, kde snad mohl Eragon nalézt spojku od Vardenů, ke kterým se rozhodl přidat, avšak nedaleko města byli přepadeni skupinou urgalů. Eragon byl zajat a přesunut do tamní věznice. Safira s Murtagh zůstali venku. Tehdy Murtagh projevil svou oddanost a nebojácnost, když spolu se Safirou naplánovali způsob, jak Eragona dostat ven. Murtagh se přestrojil a s lukem se mu podařilo vniknout do vězení, kde postřílel několik vojáků a dokonce dvakrát zasáhl Stína Durzu, jednou do ramene, podruhé do obličeje. Eragon odmítl odejít bez neznámé uvězněné elfky a nakonec je Safira úspěšně všechny odnesla z Gil’eadu. Poté cestovali ohromující rychlostí na jih k Beorským horám, přes poušť a stepi. Za tuto dobu se jejich přátelství ještě prohloubilo, stmeleno prožitým nebezpečím. A ačkoli se několikrát dostali do konfliktu pod vlivem duševního vypětí, v srdci si začali být blízcí jako bratři.

Elfka zůstávala kvůli působení jedu stále v bezvědomí, ovšem Eragonovi se podařilo navázat s ní myšlenkové spojení a ona mu prozradila, kde se Vardenové ukrývají.

Murtagh stál před velkým dilematem, protože jako Morzanův syn odmítl jít k Vardenům, avšak zpáteční cestu měli odříznutou urgaly. Murtagh tak dlouho váhal, kdy Eragona opustit, že když vjeli do údolí vedoucího k Vardenům, už nebylo kudy odejít, jak mu sdělil Eragon ze sedla Safiry. Během hádky, která nastala, Murtagh pod naléháním konečně přiznal, kdo je a proč odmítá přejít Vardenský práh. Bohužel kvůli oddílu urgalů neměl jinou možnost.

Opravdu to s ním u Vardenů nezačalo nejlépe. Eragon i on byli nuceni podstoupit prověření mysli Dvojčaty, úskočnými Vardenskými kouzelníky. Eragon ho podstoupil, Murtagh však odmítl - nechtěl, aby zjistili, co je zač. Dvojčata se tedy pokusila prověřit mu mysl násilím a málem ho přitom zabila, protože Murtaghova duševní obrana jim oběma dokázala vzdorovat. Byli však včas zastaveni a Murtaghovo tajemství zůstalo prozatím utajeno. Ale ne nadlouho. Vůdce Vardenů Ažihad poznal v jeho hlase Morzana a jizva na zádech poskytovala důkaz. Murtagh byl uvězněn, protože opakovaně odmítl nechat prověřit svou mysl.

Brzy na to došlo k bitvě mezi královými urgaly a Vardeny. Ažihad se rozhodl v tuto těžkou chvíli Murtagha propustit, a tak se Murtagh postavil společně s Eragonem na stranu Vardenů. Pobil mnoho nepřátel a byl Ažihadem uznán za spojence Vardenů. Měl radost, že mohl prokázat svou oddanost a po vítězné bitvě se spolu s Ažihadem, Dvojčaty a několika vojáky vydal zahnat do tunelů pod horami posledních pár urgalů. Při návratu byli však zrazeni a napadeni. Murtagh dlouho odrážel útok, ale nakonec byl zraněn a odtažen nepřáteli zpět do podzemí.

Poté, co se na kraji propasti našly jeho zkrvavené šaty, byl prohlášen za mrtvého. Nebyl však mrtvý. Byl unesen Dvojčaty, která tajně sloužila králi. Před něj byl i předveden, krutě potrestán za svůj útěk a z jeho mysli násilím dostáno všechno, co věděl o Eragonovi a Vardenech. Krále přesto přezevšechno zaujala Murtaghova duševní síla připomínající mu Morzana. V hlavě se mu zrodil nápad, který byl příliš lákavý, než aby ho nezkusil. A tak se Murtagh dostal do blízkosti dvou dračích vajec. A tato událost měla brzy znamenat zvrat pro celou Alagaesii. Murtaghovi se vylíhl drak, rudý samec.

Když Galbatorix proslídil všechny části Murtaghovy mysli, nedalo mu příliš práce zjistit Murtaghovo pravé jméno. Gedwëy ignasia zářila a pulzovala na Murtaghově dlani teprve několik vteřin, když ho král donutil složit slib věrnosti ve starověkém jazyce.

Galbatorix ho ještě více zdkokonalil v umění boje, ale hlavně ho začal učit excelentně používat kouzla. Draka, kterému dal Murtagh jméno Trn, kouzly nechal předčasně vyrůst a ačkoli měl ještě povahu dráčete, tělo už začínal mít jako dospívající mladý drak - bylo to tělo pro válku.

Po několika měsících byl Murtagh Galbatorixem vyslán do bitvy na Hořících pláních, aby se pokusil zajmout Eragona. Murtagh musel uposlechnout. Svým způsobem se nenáviděl, ale přesto mu byl jeho život a především už život jeho druhé duše příliš drahý, než aby uvažoval o jeho ukončení. V plné zbroji vyletěl k Hořícím pláním. A tehdy se v něm něco stalo. Vyplula na povrch část, kterou Murtagh doposud neznal. Pocit moci. Jeho moc posilována eldunarími, byla úžasná. A když spatřil hluboko pod sebou krále trpaslíků, jak decimuje královskými vojáky, sama mu na jazyku vyvstala slova. Sama z něj vytryskla smrtící energie, podporována týdny nadvlády Galbatorixova smýšlení. Tehdy Murtagh zabil krále trpaslíků Hrotgara, i všechny kouzelníky, kteří ho chránili, aniž by k tomu dostal příkaz.

Poté se Murtagh postavil Eragonovi a Safiře. Po celou dobu jejich společného souboje měl na hlavě helmu. Když se Eragonovi podařilo mu ji strhnout, byla odhalena krutá pravda... novým Dračím jezdcem na Galbatorixově straně byl Murtagh.

Se svou silou mnohonásobně převyšoval moc Eragona i Safiry. Snadno ho porazil. Ocitl v bezvýchodné situaci a nevěděl, co si počít, nemohl přeci Eragona odvléci ke králi. Nakonec se rozhodl. Galbatorix mu rozkázal, že se má Eragona pokusit zajmout. A on se pokusil. Nechal ho jít, i když věděl, že ho za to Galbatorix krutě potrestá. Řekl mu o tom, co zjistil od Dvojčat – že Eragon je jeho bratr, z nichž Murtagh je starším. Na znamení toho vzal Eragonovi meč Zar’roc, Utrpení. Meč, který patřil Morzanovi, meč, který mu na zádech zanechal strašlivou jizvu. Meč, který čekal, že mu Morzan odkáže. Meč, který byl jeho dědictvím.

 

Rodina:

 

Trn (druhá duše) – Trn je teď vlastně jediná Murtaghova rodina a mladému muži na něm záleží z celé Alagaesie nejvíce. Není jen jeho přítelem, je jeho druhou duší. Stále jsou svázáni myšlenkovým poutem, Murtagh je vždy alespoň malou částí spojen s Trnem a nemá před ním vlastně žádné tajnosti. Dělí se s ním o své plány, dojmy, komunikuje s ním ve volných chvílích a drak mu poskytuje útěchu i oporu. Ale jelikož byl zotročen hned, jak poprvé spatřil světlo světa, ani on nedokáže porozumět úplně všem emocím, které Murtagh cítí.

 

Morzan (otec), první a poslední ze Třinácti sluhů (Křivopřísežníků) – Morzanovo jméno zná každý. Byl to právě on, kdo zradil Jezdce Galbatorixovi a proslavil se svou silou, krutostí a především bezmeznou oddaností králi. Vždy, když Murtagh pohlédne do zrcadla, projede jím vlna nenávisti k tomu obrazu, který v něm vidí. Ale není to jen podoba. Murtagha děsí i to, že se stal dědicem nenáviděného otce. Proklínané jméno Morzan začíná postupně nahrazovat jméno jeho syna.

 

Selena (matka) – Na svou matku si Murtagh nikdy moc nepamatoval. Bezhlavě se zamilovala do Morzana a oddaně mu sloužila pod přízviskem Černá Ruka. Lidé říkají, že byla vznešená, hrdá a krásná, avšak v Murtaghově očích jsou vzpomínky na ni zamlžené časem. Kdysi ji nenáviděl za to, že ho opustila a nechala na pospas otcově krutosti. Když si ho však den před smrtí zavolala k sobě, mačkala jej v objetí a šeptala, že ho miluje, odpustil jí. Je to jedna z mála vzpomínek, které na ni má a hluboko v sobě si ji pečlivě opatruje, přestože jinak neměl k matce žádný hluboký vztah.

 

Eragon (nevlastní bratr) – Murtagh doteď neví, že Eragon není rovněž synem Morzana, ale Broma. Murtagh se s Eragonem velice spřátelil a skutečnost, že stojí každý na jiné straně, ho ničí. Má k němu svým způsobem rivalský vztah, ačkoli by si to nikdy nepřiznal, trochu na něj žárlil. Teď se jen ze všeho nejvíce modlí, aby se mu Eragon co možná nejvíce vyhýbal a on nikdy nebyl nucen se s ním znovu utkat.

 

Schopnosti:

 

Šerm 5/7

Luk 3/7

 

Magie starověkého jazyka (Mistr)

 

Energetická obranná magie 4/7

Energetická útočná magie 4/7

Elementární magie 3/7

Psychická magie 4/7

Magie poznání 4/7

Vitální magie 2/7

 

BOJ      

Meč: Murtagh je velice nadaný šermíř, který se vyrovná i elfům. Byl vyučován samotným Tornakem a i teď na královském dvoře má ty nejlepší učitele, takže toto umění může stále rozvíjet. Je jedním z nejlepších šermířů Alagaesie.

 Luk: Murtagh je velmi dobrý lučištník. Díky svým silným pažím a zádovým svalům dokáže napnout i velké tvrdé luky a jeho střely jsou prudké, díky bystrému oku ve většině případů přesné a spolu s roky zkušeností většinou rychlé a vystřeeny bez váhání. Rozhodně se však nevyrovná elfům a v poslední době se střelbě zas až tolik nevěnuje, takže tato schopnost pomalu začíná upadat.

Magie: Tomuto druhu boje se sice nevěnuje tak dlouho, jako předchozím dvěma, ale zato vyplňuje drtivou většinu jeho času vyhrazeného pro cvičení. Tomuto směru také věnuje velkou pozornost sám Galbatorix a občas ho poctí i svou vlastní přítomností a je učitelem s nejvyššími nároky ze všech, které Murtagh má. Jeho zásoba Starověkého jazyka se rozšiřuje a s mocí draků v eldunarích se Murtagh pomalu stává schopným kouzelníkem a jeho znalosti se stále rychle rozšiřují k velkému uspokojení krále.

 

OSTATNÍ

Murtagh oplývá velkou tělesnou zdatností, jak je konečně přirozené. Dokáže dlouho a rychle běžet, ačkoli s elfy se rozhodně nemůže vytrvalostí sám srovnávat, pokud nemá odkud doplňovat energii.

Jelikož vyrůstal na dvoře, uměl se vždy chovat vybraně a etiketa je jednou ze znalostí, která mu byla vštěpována od útlého dětství. Ví, kdy má mlčet a kdy něco říct, ačkoli ve vzteku se často nedokáže ovládnout. Je dost rozumný na to, aby se Galbatorixovi nepokoušel vyhýbat a mnoho bolesti ho naučilo jednat s králem vždy s úctou. Není to ovšem jen falešná maska. Ačkoli Murtagh krále vlastně nenávidí, cítí k němu respekt a z části i obdiv, ačkoli v určitých směrech jím z duše pohrdá. Království jako celek však považuje za dobře fungující systém a je ochoten bránit alespoň jeho kostru narušovanou vzbouřenci.

Murtagh se o sebe umí skvěle postarat v divočině. Je zcela samostatný, dokáže si sehnat potravu, postarat se o své zbraně i o Trn.

Je velice vzdělaný a dobře ví o poměrech panujících mezi šlechtou i o momentální situaci Království. Ovládá základní společenské tance, ale plesy ho většinou vždy nudily a snažil se jim vyhnout. Ještě před svým útěkem se učil hrát na dřevěnou flétnu, ale už mnoho let na ni nesáhl a o veškeré umění ztratil zájem. Uvědomuje si, že byl stvořen pro boj, ne pro hudbu.

 

Majetek:

 

Murtagh sice vyrůstal na Galbatorixově hradě, ale většina toho, co měl, se nedala považovat přímo za jeho majetek, krom drobností, které našel, či si vyrobil. Když však uprchl, byl nucen většinu těchto drobností nechat tam, kde zrovna byly. Jako svou nejdůležitější věc považoval svůj velmi kvalitní luk a hlavně skvěle vyvážený jedenapůlruční meč, který mu daroval Tornak k jeho patnáctým narozeninám. Ačkoli má teď Murtagh meč Zar’roc, který jeho bývalý meč v moha ohledech předčil, stejně udržuje starý meč ve výborném stavu. Člověk nikdy neví, kdy by se mu mohl hodit.

 

Stejně tak je to i s Murtaghovým milovaným koněm Tornakem, což je jeden z nejlepších koní v Alagaesii, který se vyrovná i nádhernému Sněžnému blesku. Od doby, co se stal Murtagh Jezdcem, nemá moc příležitostí vyrazit si s na vyjížďku, ale snaží se Tornaka zanedbávat co nejméně a pravidelně chodí kontrolovat, jestli je o něj dobře postaráno.

 

Veškeré oblečení mu poskytuje král, většinou vznešené v černých a rudých barvách, tuniky, vesty, kabátce i pláště, cokoli. Přesto, kdyby Murtagh mohl, nejraději by se oblékal do svých ošumělých nenápadných šatů, ovšem jako Jezdec je většinou v centru pozornosti.

 

Ovšem král mu zajistil krásnou zbroj, přímo Mortaghovi na míru. Pancíř, chrániče na předloktí, helmici atd., stejně jako sedla a zbroj pro Trna a sedlové brašny, ve kterých se většinou nacházejí drahocenná eldunarí. Pokud Murtagh náhodou potřebuje peníze, zajišťuje mu je Galbatorix, ovšem na hradě si samozřejmě nemusí kupovat nic.

 

Murtagh u sebe nosí ještě dýku a dostal i štít se svým přiděleným osobním znakem a onyxem ve středu, ale raději bojuje bez štítu.

 

Další postavy:

Idaron

Naria Poštolka

Táril

 

Čas:   Ne
Stádium:   Dospělý
Typ postavy:   Volná postava
Plat:   X zlatých

 


- Autor webu: Správce říše - Autor skinu: Správce říše