TOPlist

Napsal: Islanzadí de Eamë | Kategorie: Kronika
Dne: 19.07.2013 12:44:01 FBDoba Světla

Autor: Isabell

 

Jak to bylo, když Alagaesie byla ještě pod vládou draků, elfů, urgalů a trpaslíků, už víme. Víme také o připlutí lidí a zasvěcení dračích jezdců. Také víme, o Galbatorixově zradě, ale o tom jste si mohli přečíst před Dobou Světla.

 

Začalo to tak.

 

Psal se osmdesátý třetí rok Galbatorixovi nadvlády, když se Brom vloupal do hradu v Gil´eadu a ukradl tam modré dračí vejce. Vejce bylo svěřeno elfské princezně Aryi, která ho měla převážet mezi lidmi a elfy a najít mu jezdce, pro kterého by se vylíhlo. A tak uběhlo dalších pětadvacet let.

 

Jednou, když byla Arya na cestě do elfského města Osilonu napadl ji a její družinu Stín Durza (čaroděj posedlý zlými duchy). Než však Durza Aryu zajal, stihla Arya poslat vejce pryč, k muži, u kterého by mělo být v bezpečí. Avšak její kouzlo se nevydařilo a tak vejce objevil sotva patnáctiletý chlapec Eragon.

 

Z vejce se Eragonovi vylíhlo modré dračí mládě Safira. Galbatorix poslal dva Ra´zaky aby mu vejce přinesli zpět. Safira však Eragona stačila odnést pryč. Než zabili jeho strýce Gera a vypálili jejich dům. Eragon se rozhodne Gera pomstít a tak se se Safirou vydají ra´zaky hledat. Do cesty se jim však připlete městský vypravěč Brom, který kdysi býval dračím jezdcem. Brom Eragona naučí šermovat,  kouzlit pomocí starověkého jazyka a věnuje mu meč zar´roc, který kdysi patřil Morzanovi, prvnímu a nekrutějšímu křivopřísežníkovi.

 

Později naše trojice padne do léčky a je zajata, unikne jen díky mladému Morzanovu synu Murtaghovi. Smůla ho neopouštěla, v Gil´eadu zajme Eragona Durza. Ten unikne a při útěku zachrání i elfku Aryu, která byla otrávena Durzovým jedem. A proto se naše skupinka vydá k Beorským horám kde žijí trpaslíci a Vardenové (odpůrci království). Ti Aryu uzdraví.

 

Během pobytu Eragon požehná dítěti jménem Elva, ale poplete význam dvou slovíček ze starověkého jazyka a spíše jí proklel. Krátce nato zaútočily Galbatorixovy armády včele s durzou. Eragon Durzu zabil, ale sám utrpěl těžkou řeznou ránu na zádech. Když ho zasáhl nával bolesti uslyšel hlas : ,,Pojď ke mně Eragone, pojď ke mně, protože já znám odpovědi na všechny tvé otázky". Tři dny na to byl urgaly zabit Ažihad, vůdce Vardenů a Murtagh byl zajat dvojčaty (zrádnými kouzelníky). Novou vůdkyní Vardenů byla zvolena Ažihadova dcera Nasuada.  Eragon se se Safirou a trpaslíkem Orikem synovcem krále trpaslíků Hrothgara vydali do du Weldenvarden, elfského lesa.

 

Poznali tam posledního svobodného jezdce a draka, Oromise, Gleadra a také její výsost královnu elfů a matku Aryi, Islanzadí. Zatím co Oromis s jeho drakem Gleadrem vyučovali Eragona a Safiru, Galbatorix poslal ra´zaky do Carvahallu, aby zajali Eragonova bratrance Rarana. Místo toho ale unesli jeho milou, Katrinu. Roran přesvedčil obyvatele vesnice aby se s ním vydali do Surdy, poslední části alagaesie nezávislé na království.

 

Na elfské slavnosti Agaetí Blodhern (oslava jezdců a draků) přízrak draka vyléčil Eragonovu ránu a přičaroval mu vzhled a schopnosti elfa. Potom naše trojice odletěla do Surdy.  I Nasuada tam přepravila Vardeny, s nimiž se potom spojili urgalové s vysvětlením, že je Galbatorix zradil a tak se mu chtějí pomstít. Eragon se opět setkal s Elvou, která díky jeho kletbě nepřirozeně rychle dospěla.

 

Na hořících pláních se utkali s Galbatorixovou armádou mužů, kteří necítili bolest. Mezitím se k Vardenům přidal Roran s obyvateli vesnice a trpaslíky, kteří dorazili z Beorských hor. Potom ale přiletěl na svém červeném drakovi Trnovi  Murtagh a utkal se s Eragonem. Díky eldunárí (duše a srdce draků) Eragona porazil a také zabil trpasličího krále Hrothgara. Murtagha s Galbatorixem pojila nezrušitelná přísaha věrnosti a tak Murtagh i přes svou nechuť musel plnit vše co po něm Galbatorix chtěl. Murtagh však nechal Eragona utéct díky svému přátelství a také proto, že jsou nevlastní bratři. Jak Murthag opustil Eragona stáhl se i zbytek Galbatorixova vojska. Ale vzal mu zar´roc, Poté Eragon se Safirou a Roranem letěli do kamené věže Helgrindu kde zabili jednoho z ra´zaků a jeho rodiče Letherblaka a zachránil Katrinu. Eragon sám zabil posledního ra´zaka. Požádal Safiru aby odnesla Katrinu zpět k Vardenům, že on pak dorazí. Eragon v jedné cele objevil řezníka slouna s vyklovanýma očima a polomrtvého. Zvažoval zda ho má zabít za to, že udal Rorana ra´zakům, ale nakonec to zavrhl. Odhalil Slounovo jméno ve starověkém jazyce a poslal ho k elfům s přísahou, že už nikdy nesmí spatřit svou dceru Katrinu.

 

Jakmile se navrátil k Vardenům zjistil, že královna Islanzadí poslala dvanáct nejlepších elfských kouzelníků včele s Blodhgarmem, aby jeho a Safiru chránili. Eragon pak zrušil co největší část svého nepovedeného požehnání Elvy. Roran si vzal Katrinu, která s ním byla těhotná a poprvé za dlouhou dobu byl Eragon šťastný.

 

Na Vardeny pak zaútočil Murtagh. Díky pomoci elfských kouzelníků se Eragon Murtaghovi vyrovnal. Potom Nasuada poslala eragona jako zástupce Vardenů za trpaslíky kde se konala volba nového krále. Eragonovi se nechtělo, protože Safira musela zůstat aby chránila Vardeny.

 

Když byl Eragon v Beorských horách sedm trpaslíků se ho pokusilo zabít. Za nového trpasličího krále byl zvolen Orik. Potom se setkal se Safirou a vrátili se do Du Weldenvarden, kde jim Oromis prozradil, že Eragon je synem Broma. Eragon si vzpomněl na radu kočkodlaka Solembuma a požádal strom Menoa o pomoc. Ten souhlasil, že mu vydá zářocel ukrytou pod jeho kořeny. I když se elfská kovářka Rhunon zapřísáhla, že už žádný meč pro jezdce nevyrobí, pomohla Eragonovi tak, že vstoupila do jeho mysli a použila jeho tělo k vytvoření nového meče. Eragon svůj nový modrý meč pojmenoval Brisingr ,,oheň,, čepel vzplane vždy, když vysloví jeho jméno. Pak Gleadr svěřil své srdce srdcí (eldunárí) Eragonovi. Pak se s Oromisem přidal ke zbytku Elfů kteří útočili na severní část království.

 

Při obléhání Feinsteru byl stvořen nový Stín, kterého za pomoci Eragona Arya zničila. Galbatorix prostřednictvím Murtagha zabil Oromise a Trn Gleadra (ovšem jeho srdce srdcí zůstalo).


- Autor webu: Správce říše - Autor skinu: Správce říše