TOPlist

Napsal: Islanzadí de Eamë | Kategorie: Reálie
Dne: 29.10.2013 22:38:58 FB 

Výběr jména

Autor: Bayn Železná pěst

 

Lidská: Lidé se jmenovali různě, je však jasné že vesničané nebudou mít příjmení, spíše přízviska jejich vlastností.

Například: Silák, Pěst, Jizva, Lakomec, Chudák…. Střední vrstva již bude mít jakýsi rod, či přízvisko na základě práce: Mlynář, Pekař, Mistr… či přízvisko, známe z vesnice. Vyšší vrstva však bude mít pouze rodový příjmení. Nic jako přízvisko u nich nenajdeme, je to přeci potupné. Můžeme najít tudíž různé rody, např.: Norestové, Gerhardi, z Růže, z Teirmu apod... Toto platí i pro šlechtu, jejíž systém pojmenování je stejný jako u vyšší vrstvy. Před a za jméno však ještě doplňují tituly.

 

Elfská: Elfové se pojmenovávají stejnými způsoby jako lidé. Ovšem elfská jména budou vznešená a budou se podobat slovům starověkého jazyka, příklad: Terbriem, Falindor, Loivisa… Elfové ovšem nepoužívají žádná přízviska. V jejich společnosti nejsou rozdíly, tak proč se pojmenovávat a zbytečně se odlišovat. Elfové dokonce příjmeními a přízvisky jako takovými opovrhují. Zde na Alagaesii používáme přízviska z důvodu rozlišení, nejednou se stalo, že dvě postavy měly stejná jména. Ačkoli tedy elfové přízvisko nepoužívají, alternativou je používat jméno matky jakožto příjmení. V jiném případě pak konkrétně ono příjmení.

 

Stínů: Stíni jako takoví si většinou nechávají jména, nebo jim duchové vymyslí jiná, jimiž se nechají oslovovat. Často jich je více, ovšem bez přízvisek, rodů či jiných významných přízvisek.

 

Urgalů: Urgalí jména nemají jednotný charakter. Jsou většinou jen pouhými krátkými pazvuky či hrdleními tóny, jenž urgalové vydávají, například: Rhzzk, Drugh, Ruugh. Krom toho si však nechávají dávat tituly, hlavně ty, které svědčí o jejich statečnosti. Například: Krvavá ruka, Běchoděs, Zlomený roh...

Trpaslíci: Trpasličí jména jsou tvrdá a úderná. Často se v nich vyskytuje množství písmen r, h, d a podobně. Příklady jsou například: Durion, Hertug, Varig, Degota... Za trpasličí jména patří z pravidla příslušnost ke klanu, těch je několik, mezi něž patří:

Dûrgrimst Az Sweldn rak Anhûin:    Vykázaný klan, chtějí zabít všechny jezdce.
Dûrgrimst Ebardac: Klan výzkumníků a vědců.
Dûrgrimst Fanghur: Klan lovců zasvěcený okřídleným hadům.
Dûrgrimst Feldûnost: Klan zemědělců, pekařů a sládků.
Dûrgrimst Gedthrall: Klan kameníků a architektů.
Dûrgrimst Ingeitum: Klan kovářů a mechaniků.
Dûrgrimst Knurlcarathn: Klan horníků a slévačů.
Dûrgrimst Ledwonnû: Klan zlatníků a šperkařů.
Dûrgrimst Nagra: Klan stráží a bojovníků, zasvěcený Nagře.
Dûrgrimst Quan: Klan trpasličích kněží a ochránců trpasličího zlata.
Dûrgrimst Ragni Hefthyn: Klan hraničářů.
Dûrgrimst Urzhad: Klan válečníků a bojovníků zasvěcený Urzhadovi.
Dûrgrimst Vrenshrrgn: Klan válečníků a vůdců zasvěcený shrrgovi. Jsou elitou vojska.

Dále trpaslíci berou příjmení jako poctu a z pravidla jde o označení rodové příslušnosti.

Například: Dcera Ruthanova, Syn Hrothgara....


(Jména by neměla býti jiného než českého či slovenského jazyka, žádné anglické názvy ani jména, stejně tak předpony de, le, of, či předpony ´l a podobně.)


- Autor webu: Správce říše - Autor skinu: Správce říše