TOPlist

Gerum

Začátečník 2563 Mistr

Napsal: Islanzadí de Eamë | Kategorie: Archív postav - Muž
Dne: 28.12.2012 20:33:53 FB 

Gerum Dûrmgrist Ebardac

 

Gerum

 

Jméno: Gerum syn Benyra z Dûrmgrist Ebardac, král Východních Beor

Druh: Knurla, čili trpaslík

Datum narození: Před zimou kolem roku 3118.
Věk: Něco kolem stočtyřiceti let.

 


Podoba

 

Co by jste chtěli po trpaslíkovi. Nízký mužík se širokými rameny a plnovousem. A podobný je i Gerum. Svým vzhledem se nikterak neodlišuje od naprosté většiny trpaslíků. Není ani vyšší, ani moc široký, zkrátka v tom řádném středu. Popravdě, takto by ho vnímali snad pouze lidé. Mezi trpaslíky působí spíše štíhlým dojmem. Gerum má spíše útlejší postavu, jeho ramena rovněž nejsou pověstně rozložitá a celkově vypadá trpaslík spíše štíhle. Jeho tělo je taktéž spíše šlachovité, než aby hrálo snopci svalů tvrdých, jako kámen. Ten, kdo by, ale trpaslíka nazval slabým, narazil by na tvrdou skutečnost. Na zemi snad není trpaslíka, který by neokusil léta tvrdé práce. Nohy působí déle, než u většiny trpaslíků, taktéž i ruce. Ne nadarmo si už Gerum vysloužil několik nepříliš lichotivých označení, leč on si nevybral, jak ho Helzvog vytesá ze skály...

 

Co však je důležitější, než jeho tělo je tvář. Tvář, která se skrývá v záplavě medových vlasů a vousů, které se takměř nevlní a jsou rovné, jako čerstvá příž. Gerum je nosí stažené do jednoduchého copu, který si sem tam dozdobí sponami. Vysoká linie vlasů lemuje čelo s výraznými koleny, které končí až u mohutného obočí. Zde teprve vyniknou trpaslíkovy výrazné ostré rysy, které pouze dokresluje hrubé divoké obočí. Pod ním se skrývá pár vcelku malých hnědých očí, které rozdělují až výrazné lícní kosti a široký nos. Pod ním se krom nevýrazných úst a hustého kníru neskrývá už vůbec nic. Široké čelisti pokračují v celé šíři obličeje a končí širokou bradou vystupující skoro vyzývavě vpřed. Jeho uši pod záplavou vlasů téměř nelze vidět.

Gerum krom svého pro trpaslíka nezvyklého vzhledu postrádá jakékoli zajímavé znaky, podle kterých by jej bylo možno odlišit od ostatních trpaslíků. Jeho tělo nepokrývají viditelné jizvy, ani výrazná klanová tetování. Jediné, co stojí za zmínku je kruh obřadních runových znaků na předloktí, který ale nelze díky oděvu vidět a malá černá runa pod pravou lopatkou značící kopí. Gerum k ní přišel, poté co přišel na svět a věří se, že mu má zajišťovat ochranu. Její význam je ovšem symbolický, Gerum nikdy nezkoumal, jestli se jedná o runu kouzelnou.

 

Co se šatstva týče, trpasličí král se neodívá nijak honosně, ba skoro až prostě a nízce. Není žádný trhan, ale nepotrpí si ani na drahý trpasličí oděv, ni na honosnou zbroj. Právě zde se promítá jeden z trpaslíkových aspektů mysli. A to láska k jednoduchosti. Gerum se zkrátka řídí heslem, že v jednoduchosti je síla a dle něho si volí i svůj šatník. Po většinu času jej uvidíte v kožených kalhotech jednoduchého střihu a pouhou prošívanou halenou. Sem tam se k tomu všemu může přidat hrubý kabátec.

 

 

 

 

Povaha

 

Maska: Strojek. Tikající a bzučící strojek plný hejblátek a pružinek se zubatými kolečky, který se ne a ne zastavit. Chladný strojek bez citu, kterému Kruhn vdechl život a své atributy. Strojek, který se nikdy nezastaví a dá každému rovným dílem. Ten, který měří, váží a přemýšlí, ale rovně, nezná rozdílu mezi pánem a chudým. Ten, který se nechává vždy vést neomylně. Tak působí. Chladně, odměřeně, vypočítavě. Jako holá skála, která Vám dá naději, že se možná někde objeví místo, kde se můžete zachytit. Jinak rovná stěna, bez škrábance a černoty, či kazu. Dokonalý drahokam v perfektním výbrusu, čočka, jež bez pochyby rozláme světlo na tisíc paprsků a žádnému nedá víc, či míň. Právě tato vlastnost, jeho smysl pro spravedlnost, neústupnost a nesmlouvavost ho vynesly nejprve na místo Grimsboritha a posléze i vůdce povstání a Krále Východních hor. Vyzařuje z něj jakási autorita a to i přes jeho relativně nízký věk a malý vzrůst. Otázkou, kterou si klade mnoho knurlan a dokonce i on sám je pouze jedna věc. Kdy strojek přestane tikat?

 

Tvář:  Dost podobna srdci strojku. Neskutečně složitá, propletená a zašmodrchaná, jako klubko příže feldunosta, které někdo nechal válet se v rohu. Ovšem v očividném chaosu je přísný řád, který kdosi pracně a po staletí udržoval v chodu. Snad křehký, snad tuhý, kdo ví. Pravdou jest, že stavěn je na pevných základech svědomitosti, bystrosti a trpělivosti, pouze čtvrtý pilíř mocichtivosti kazí celkový dojem. Sám ovšem je obestavěn pečlivou sítí vlastností, které kdosi po léta pečlivě vybíral, a jako cihlu po cihle skládal kolem drolícího se atributu. Čest, pokora, sebereflexe. Svědomitost, skromnost, neústupnost... Všechny tyto ctnosti, kterými né každý oplývá si trpaslík zařadil do své duše. Ovšem není vše zadarmo a i toto si vybralo svou daň. Chladnost, uzavřenost a tajnůstkářství. Mysl bystrá tak, že víc, než pomoc při potížích hledá problémy i tam kde nejsou. Vypočítavost a absolutní odměřenost z něj nedělá ani idealního společníka, natož pak vládce. Tvář je ovšem důkladně schovaná za hladkou, nezkaženou maskou.

 

Nitro: Měkké a tvárné, jako rozžhavená ocel v kovářské výhni. Měkké a tvárné a plné trhlin pochybností, otázek bez odpovědí, tmavých zaprášených koutů a kostlivců. Plné strachu a paranoie, naostrených nožů a kopí, jedů a úlisných vrahů. Jen svazek nití, trhavé klubíčko nervů, prášek střelného prachu, který jen čeká na jiskru, aby se zhroutil. To vše je vevnitř, ukryto za horami zámků a truhlic, tak aby se nic z toho nedostalo na světlo světa. Ani on sám, nevím co skrývá. Tam uvnitř je pravda, kterou ani on sám nechce znát. Pravda nedoceněného trpaslíka, pravda ctižádostivce, kterého klepli po prstech, nesplněné sny a cílé. Je tam srdce tisícerých ohňů, plamen věčně zářící, ne však aby se podělil o své teplo, ale aby svým žárem spálil ostatní. Uvnitř čistého srdce dlí střípek zla a zášti.

 

 

Historie

Gerum se narodil Benyrovi, jenž byl ještě před několika lety grimstborithem klanu Ebardac. Byl známý pro své činy, jelikož to byl právě on, kdož zdokonalil použivání střelného prachu, jenž byl omezen pouze na kanóny a píšťaly a umožnil tak i jeho další zpracování. Onen chrabrý trpaslík si vzal za ženu trpaslici z klanu Ingeitum. Gertrysu. Jejich svazek byl šŤastný, až do doby co přišel na svět Gerum. Jeho matka byla v den porodu zesláblá a i houževnatého trpaslíka občas zachvátí nemoc. Ovšem ten den ji společně s vyčerpáním podlehla. Gerum po naroení nedýchal a až trpasličí kněží z klanu Quan mu pomohli když jej ponořili do posvátných vod Klíf. zda mu navrátila život bohyně či ledová voda, to nikdo nevěděl. bylo však jasné že syn žil.

Nastala pak dlouhá léta trápení a dospívání. Benyr, jenž nebyl připraven na takovou ztrátu nezvládal řídit klan a ještě pečovat o synka v tak mladém a zranitelném věku. proto se své funkce vzdal a bohužel pro něj, se už k ní nikdy nenavrátil. Žili tedy jen z toho co si beryn našetřil a co získaval z klanu. Byl spěšný proto nebyla první léta zas až tak těžká. Gerum rostl a sílil a s nedochutčete se nakonec vyklubalo statné a silné trpaslíče. Hned jak mu to věk dovolil, byl poslán se učit.

 

Gerum, jenž byl velice zídavý se učil dobře, věda jej stejně tak i jeho otce bavila. Rychle pochopil umění astronomie, geologie a fyziky. Zajímal se o politiku a diplomacii, cvičil si rétoriku a dokonce zavítal i do fylozofie a byl jedním z těch kdo studovali práci kněží a jejich duchovního světa. I přes tuto náklonost k vědě byl však Gerum hluboce věřícím trpaslíkem.

 

Nakonec však bylo jasné že v mladém trpaslíkovi převažoval cit pro těžkou vědu. Pro fyziku a mechaniku. Mnohokráte navštívil manufaktury a dílny ve Farthen Dûru, mnohokráte vyráběl a učil se za pochodu a strávil mnoho nocí za světla svíce. Ale vyplatilo se to.

Syn, se rozhodl kráčet ve stopách svého otce. A jeho rozum mu začal nést plody. Zdokonalil systém roznětek při práci s prachem, vymyslel novou prachovnici, dokonce se mu podařilo vymyslet nový systém výroby ručnic a jejich nabíjení. Tyto výsledky mu nejenomže přinesly rentu od krále, jakožto každému kdož byl z Ebardacu dobrým, ale i jakousi slávu.

Ovšem během další doby se svět obrátil naruby. Nastal svod, jelikož před branami Farthen Dûru stanuly armády Galbatorixe, nelíbilo se mu jak se situace vyvíjela. Musel ukončit svá bádání a přistoupit k armádě kde si v několika slavných bitvách vysloužil čest a zbroj. Ovšem jeho, vraždit nebavilo. I když nebyl pacifista, nechápal proč by se tato malicherná válka měla týkat i jeho domova.

 

Po konci války jenž zkončila fiaskem v podobě smrti krále Hrothgara se připojil právě on k trpaslíkům, kterým se Orik jako kandidát nelíbil. Odmítal i spojenectví s elfy a jezdci. Velice jej pak ranila zrpáva o tom že Eragon, první jezdec nového věku, se stal pokrevním bratrem Orika a zrovna on se stal jejich novým králem.

Nyní, žije ve Farthen Dûru a připravuje se na další válku, jelikžo věří že brzo vypukne. Proč taky ne, když zrovna trpaslíci schraňují barbary a bandity jménem Vardeni. Rozhodně v nich nevidí dobro pro své království.

 

 

Politické smýšlení: Gerum je zastáncem zvláštních názorů. Tvrdě vystupuje proti jezdcům a až překvapivě vlídně v císařův prospěch.

 

Galbatorixovo království: Přes počáteční zášť se stal jeho spojencem, věří, že království vystupuje ve prospěch vlastního lidu, přičemž se v jeho přístup lze mnohému přiučit.

 

Elfské království: Pohrdá elfy jako rasou i jako národem, ovšem nevylučuje významné spojenectví, takříkajíc. Na oko.

 

Lidské (Surdské) království: Podezřívavost a zášť pramenící z paktu mezi Orikem a Orrinem je ta tam, je to prakticky Galbatorixova marka.

 

Vardeni: Naprosté pohrdání tou špínou. Právě díky nim zemřel král Hrothgar a na trpaslíky dolehl plnou vahou stín války.

 

Jezdci: Jsou mu lhostejní, ale myslí si že činy, které provedli na klanu Az Sweldn rak Anhûin byly hrozivé. Je toho názoru, že čin Orika byl příliš ukvapený a špatný, proto i jezdce nemá příliš v lásce a netrpí je na území hor.

 

Západní království: Jsou to trpaslíci, jeho lid, jeho rod. Mají společné bohy. Ale politické smýšlení této části mu není blízký., i přes překvapivý obrat. Chladná opatrnost.

 

 

Rodina: Beryn syn Ferguse, je jeho jediným žijícím příbuzným. Žije společně s Gerumem ve Farthen Dûru, kde většinu času tráví zahloubán do knih u velkého krbu v jejich domě nedaleko náměstí. Zrovinka on je na svého syna velice podobný a poslední dobou, co už mu zdraví tolik neslouží propadl Alchymii.

 

Majetek: Gerum je celkem movitý trpaslík, nedá se říci že by žil v bídě a je velice hrdý na to co dokázal.

 

Dvoupatrový dům vytesán do skály s rozsáhlým sklepním a šachtovým systémem - Patří k jednomu ze sídelních domů klanu Ebardac. Proto je krom několika ložnic součástí i veliká síň vytesána ve skále

Meč, zbroj a dýka - patří k jeho zbraním, dýku však nosí u sebe pouze v sebeobraně jelikož se o svůj život nebojí.

Ručnice, prachovnice a dva soudky se střelným prachem - Patří to k jeho práci. Krom jiných věd propadl právě cestě prachu, jako před lety jeho otec.

Mnoho dalších hejblátek, serepetiček a nářadí....

 

 

Čas:   Ne
Stádium:   Dospělý
Typ postavy:   Volná postava
Plat:   X zlatých

 


- Autor webu: Správce říše - Autor skinu: Správce říše