TOPlist

Zor´tegen Amot´uruch

Napsal: Islanzadí de Eamë | Kategorie: Archív postav - Muž
Dne: 03.01.2013 21:34:15 FB 

Zor’tegen

Jméno: Zor’tegen Amot‘uruch

Druh: Letrblaka (ra’zak)

Datum narození:1.1. 3000

Věk: 626

 

Dřívější podoba: Když byl ještě malí ra’zak, tak byl vysoký asi 190 cm, hubený a ve všem připomínal ra’zaka. Měl černou kůži a zobák. Na tváři měl jizvu. Nosil černý plášť s kápí, pod ním většinou zbroj. U pasu měl pověšený krátký meč a na nohou nosil černé boty. Neměl moc rád světlo, proto vycházel z Helgrindu jen velmi málo. Většinou když si scháněl potravu, nebo za nějakým úkolem. Nebyl příliš přátelský a ostatní lidé se ho bojí. Rád zabýjel, ale nejraději elfy. Nesnášel je.

Nynější podoba: Z malého ra‘zaka se postupně stalo něco vzdáleně připomýnající draka. Celí vyrostl, tak že by dokázal povalit strom. Na letrblaka vyrostl až nezvykle moc. Na zádech mu narostla křídla. Jeho končetiny se prodloužili a vyrostli na nich dlouhé, velice ostré zahnuté drápy. Zobák se mu prodloužil a zaostřil. Uvnitř zobáku mu narostli ostré zuby. Zobák má tak silný že by s ním mohl překousnout spoustu věcí. Krk se mu značně prodloužil, tak že mohl klovat svým vražedným zobákem hodně daleko. Tělo se mu pokrylo šupinatou kůží která už nebyla tak tvrdá jako dřívější krunýř, ale umožňovala lepší pohyb. Pod kůží se mu utvořilo množství svalů. Stále občas pomáhal králi Galbatorixovi, ale už ne tolik. Oddílům vojáků už nemohl velet jako dříve, ale vůbec mu to nevadilo. Lidé, zvířata i jiné bytosti se ho nesmírně bojí, plaší se když ho vydí a utíkají.

Schopnosti:Má malé oči s kterými ale skvěle vydí, dokonce i ve tmě. Velmi se mu zlepšil čich. Stále se dokázal pohybovat nadlidsky rychle. Kromě toho když zakřičí tak se jeho oběť přestane pohybovat a hrůzou strne na místě. Jeho křik je nesnesitelný a velmi hlasitý. Už sice nepřipomínal ani zdaleka člověka, ale inteligence mu zůstala stejná, ba je dokonce chytřejší. Naučil se něco o bojové taktice a později mu to v bitvách velice šlo. Dokáže mluvit, ale mnohem radši komunikuje myšlenkami. Pomocí myšlenek také často svou oběť znehybňuje. Už břed několik set lety ho král Galbatorix opatřil množstvím ochraných kouzel která mu dosud zůstala, takže je těžké ho zasáhnout. Kouzlem je to téměř nemožné. Umí skvěle bojovat se svými drápi a zobákem, někdy v boji použije i ocas, který má ale hlavně na kormidlování vzduchem při letu. Je to poměrně agresivní tvor, který když vidí něco živého a nemá zakázáno od Galbatorixe na to útočit, tak se to když se mu bude chtít pokusí zabít a sníst.

 

Historie: Narodil se v Helgrindu a tam také dlouhou dobu žil. Občas zabil nějakého člověka a tak si také opatřil meč, ale městům se vyhýbal. Jednoho dne se dostal k hranicím lesů Du Wendelvarden a tam potkal elfa. Elf na něj okamžitě zaůtočil. Chvíli bojovali, ale potom elfův meč proklouzl jeho obranou. Stačil na poslední chvíli uhnout, ale elfův meč mu rozřízl tvář. Potom od ra'zaka elf uskočil, ale vzápětí na něj zase zaútočil. Elf ho probodl a ra'zak se skácel na zem. V tu chvíli však elf vběhl do lesa a od té doby ho Zor'tegen neviděl. Když se Zor'tegen probudil, ležel na kamené desce. Vedle něj stál nějaký kněz. Poté se dověděl že ho kněz našel umírajícího v lese a že ho odnesl do svého domu a vyléčil. Od té doby mu Zor'tegen sloužil. Stopoval zbylé jezdce a draky. Po pádu jezdců však už nebyl potřeba a tak odešel do Helgrindu a tam čekal na další rozkazy. Po nějaké době dostal spolu s jeho sourozencem zaúkol vystopovat a přivést Galbatorixovi dračí vejce uloupené vardeny. To se mu ale nepodařilo a vejce se vylíhlo. Galbatorix zuřil, ale potom vydal rozkaz abychom toho jezdce vystopovali a přivedli. To se jim ale také nepodařilo a jezdec utekl k vardenům. Později vedl poměrně úspěšný útok na vesničku Carverhall. Potom se opět vrátil do Helgrindu a čekal. V Helgrindu byl dlouho, ale potom odešel. Šel ke králi Galbatorixovi a ten ho přidělil k armádě. Úspěšně vedl několik oddílů proti vardenům. V bitvách i tím že jim odřezával karavany s potravou pro vardenské vojsko. Po válce se opět vrátil do Helgrindu kde byl velmi dlouho. Když poté Helgrind opustil, tak už v letu. Vyrostl a stal se z něj letrblaka. Létával na lovy, občas až nad Beorské nebo Dračí hory. Občas pomáhal Galbatorixovím vojevůdcům v bitvách, hlavně tím že jim v myšlenkách ze zhora zděloval dění na bojišti a občas někomu vlezl do hlavy a znehybněl nebo zabil ho. Nějakou dobu také skrze jednoho důstojníka kterému dával myslí rozkazy velel asi necelé tisícovce Galbatorixovích vojáků. To ale netrvalo moc dlouho a on se opět vrátil do Helgrindu. Tam žil, létal na lovy, jedl otroky které mu přiváděli uctívači Helgrindu a čekal až bude moci nějak pomoct králi Galbatorixovi.

 

 

Rodina: nikdo, alespoň o tom neví

 

Majetek: Nevlastní nic potstatného, až na pár drobností co se skrývají v Helgrindu. Považuje se za pána Helgrindu a okolí, protože se tam vlastně nikdo jiný neodváží vztoupit a když se někdo vyjimečně vstoupit odváží, tak má docela dobrou náladu protože má svačinku.

 

Důvod ukončení hry: Po dlouhém souboji ho nakonec zabil na poušti nějaký člověk.

 

- Autor webu: Správce říše - Autor skinu: Správce říše