TOPlist

Murtagh Ghurde

Začátečník 2349 Mistr

Napsal: Murtagh | Kategorie: Archív postav - Muž
Dne: 08.04.2012 19:06:28 FBMurtagh Ghurde

 

 

Jméno: Murtagh Ghurde

Datum narození: roku 3605,ale přesné datum není známé

Věk: 20 let

Druh: člověk

Titul:  Dračí jezdec

 

Popis: Již od chvíle kdy se Murtagh narodil, se předpokládalo, že bude ovládat velkou fyzickou sílu. Jeho tělo novorozenětě nebylo zrovna malé a křeké,což zdědil po otci. Po otci zdědil také barvu vlasů,která byla v jeho novorozeneských letech černá jako havraní peří,ale postupem času vybledla do hnědého odstínu.

V obličeji Murtagh samozřejmě také připomíná svého otce. Jeho obličej má oválný tvar a je orámovan,nyní již hnědými vlasy,které mají roztřepené konečky. Oči,které měli před získáním draka hnědou barvu, začali pomalu chytat odstíny rudé,což z dálky není poznat,ale při podrobném zkoumání je vidět,jak je kolem zorničky sytě rudá barva,která se míchá s hnědou. Sám o sobě je Murtaghův obličej pohledný. Jedinou jeho vadou na kráse je snad malá jizvička,kterou má jako památku na dobu,kdy se mu vylíhnul Trn,prootže mu jí udělal sám jeho drak,čerstvě po té,co se vylíhl. Samozřejmě pak tou velkou vadou - kterou však skoro nikdo nevidí,protože jí nosí zakrytou, je jizva od otce,která se táhne po celé délce páteře až k boku. Když už si svléká tuniku,tak se pokouší alespoň trochu jizvu zakrýt nějakým tím kouzlem,nebo se prostě nesvléká,když tam někdo je,což je více pravděpodobnější.
Murtaghovo tělo bylo již od narození určeno k boji. Totose trvrzení portvrdilo již v jeho útlém věku. Mohlo za to také to,že jeho otec mu najal učitele boje. Murtaghova hlavní síla tedy spočívá v rukách,ve kterých dokáže pevně držet meč - nejraději má jeden a půl ruční. Pilným a dosti nepříjemným cvičením také dospěl toho,že dokáže ovládat několik druhů zbraní. Druhou z takovýchto zbraní je například luk,ze kterého umí Murtagh velmi dobře střílet,ale to jen díky tomu,že se naučil, aby se mu při míření neklepaly ruce.
Oblečen chodí v typickém oděvu,který nosí převážně bohatí lidé. Nosí tedy většinou kalhoty z hnědé nebo černé kůže a k tomu tuniku a přes tuniku nosí oblečenou vestu z tmavě hnědé kůže.
Jelikož je Murtagh dračím jezdcem,tak od doby,co se poprvé dotkl Trna, má značku jezdců gedwey ignäsia. Značka,která je zbarvena do ruda, se náhází uprostřed jeho levé dlaně. Značka není moc velká,avšak je hodně výrazná,ale nijak se jí nepokouší skývat.Tedy až na chvíle,kdy je to opravdu nutné a nechce,aby poznali,že je dračí jezdec,protože pak svou značku zakrývá rukavicí z jemné kůže,nebo si kolem ruky ováže kus látky z lámarae.

 

Historie: Murtagh je synem Seleny a zrádce Dračích jezdců Morzana. Morzan byl jediným z Krvopřísežníků, který měl dítě, a proto o Murtaghovi vědělo jen málo lidí. Mnoho z těch, kteří o Murtaghovi věděli, se ho snažili zabít ze strachu, aby se nestal svým otcem. Selena zemřela ještě, když byl Murtagh malý, a tak byl vychován krutým otcem. Jednou, když byly Murtaghovi tři roky, se Morzan opil a vzteky po něm hodil svůj meč. Nebýt okamžité pomoci léčitelů, Murtagh by zemřel. Otcův meč mu však na zádech zanechal ošklivou jizvu, táhnoucí se přes celou páteř až k levému boku.

Poté, co byl jeho otec zabit Bromem, vyrůstal Murtagh na hradě krále Galbatorixe, který mu platil ty nejlepší učitele. Jeho hlavím učitelem se stal Tornak. Naučil Murtagha číst, psát, znát dějiny Alagaesie, ale hlavně bojovat. Tornak ale nebyl pouze jeho učitelem. Byl zároveň prvním člověkem, který se o Murtagha opravdu zajímal a kterému na něm opravdu záleželo.

Když Murtagh dospěl v muže, pozval ho Galbatorix na soukromou večeři. Nabídl Murtaghovi velení nad jeho vojskem. Přitom mu vykládal, jak mu záleží na jeho lidu a vůbec na celé Alagaesii, až Murtagh přijal. Za nedlouho si ho Galbatorix nechal zavolat. Byl rozzuřený, protože se objevilo několik vzbouřenců, kterých se obával. Murtaghovým úkolem bylo vzpouru potlačit. Když se však zeptal, co má se vzbouřenci udělat, Galbatorix mu bez rozmýšlení odpověděl, že je má všechny zlikvidovat. Teprve v tu chvíli Murtagh pochopil, jaký doopravdy král je. Byl jím znechucený, a proto se rozhodl spolu s Tornakem uprchnout z jeho hradu. Při tomto nezdařilém pokusu byl však Tornak zabit. Murtaghovi se podařilo utéci, ale zůstal sám, pouze se svým koněm, kterého pojmenoval Tornak, po jeho učiteli.

Za nějakou dobu se doslechl, že král vyslal několik svých zrůd, aby našli jakého si chlapce, ze kterého má sám velký Galbatorix strach. Vydal se tedy po jejich stopách a našel je právě ve chvíli, kdy se chystali onoho chlapce zabít a zachránil mu život. Chlapec mu zprvu nedůvěřoval, ale neměl příliš na vybranou. Pověděl Murtaghovi, že se jmenuje Eragon, že se stal Dračím jezdcem a že hledá cestu k Vardenům. Murtagh se stal jeho společníkem a přítelem. Doprovázel Eragona, avšak nechtěl jít až k Vardenům. Měli stejný cíl, oba bojovali proti království a Murtagh mohl být pro vzbouřence cenným přínosem.

Po nějaké době došlo  mezi Murtaghem a Eragonem ke rvačce a Murtagh byl pod nátlakem Safiry donucen přiznat, kdo je. Eragon mu přestal věřit jako dříve, ale nezavrhl ho. Netrvalo dlouho a začali být pronásledováni Urgaly a Murtagh již neměl příležitost vyhnout se střetu s Vardeny.

Když našli jejich sídlo v Beleorských horách, byli nuceni podstoupit prověření mysli Dvojčaty. Eragon ho podstoupil, ale Murtagh odmítl - nechtěl, aby zjistili, co je zač. Dvojčata se tedy pokusila prověřit mu mysl násilím a málem ho přitom zabila. Byli však včas zastaveni a Murtaghovo tajemství zůstalo prozatím utajeno. Ale ne nadlouho. Vůdce Vardenů Ažihad ho poznal a nechal ho uvěznit. Brzy na to došlo k bitvě mezi královými Urgaly a Vardeny. Ažihad se rozhodl Murtagha propustit, a tak se Murtagh postavil společně s Eragonem na stranu Vardenů. Pobil mnoho nepřátel a byl Ažihadem uznán za spojence Vardenů. Po vítězné bitvě se spolu s Ažihadem, Dvojčaty a několika vojáky vydal zahnat do tunelů pod horami posledních pár Urgalů. Při návratu byli však zrazeni a napadeni. Murtagh dlouho odrážel útok, ale nakonec byl zraněn a odtažen Urgaly zpět do podzemí.

Poté, co se na kraji propasti našly jeho zkrvavené šaty, byl prohlášen za mrtvého. Nebyl však mrtvý. Byl unesen Dvojčaty, kteří tajně sloužili králi a byl před něj předveden a krutě potrestán za svůj útěk. Galbatorix věděl, že je Murtagh velice silný, a proto mu dal jedno z dračích vajec, ze kterého se mu vylíhl rudý drak Trn. Galbatorix donutil Murtagha  složit slib ve starověkém jazyce o tom, že mu bude sloužit a chránit ho. Galbatorix ho ještě více zdokonalil v umění boje, ale hlavně ho naučil excelentně používat kouzla. Po několika měsících byl Murtagh Galbatorixem vyslán do bitvy na Hořících pláních, aby zabil vládce trpaslíků Hrothgara a pokusil se zajmout Eragona. Murtagh musel uposlechnout, a proto kouzlem zabil Hrothgara a postavil se s Trnem Eragonovi a Safiře. Po celou dobu jejich společného souboje měl na hlavě helmu. Když se Eragonovi podařilo mu ji strhnout, byla odhalena krutá pravda... Novým Dračím jezdcem na Galbatorixově straně byl Murtagh.

Murtagh Eragona lehce porazil, ale nechal ho jít, i když věděl, že ho za to Galbatorix krutě potrestá. Jako kořist v bitvě ale vzal Eragonovi Zar'roc. Meč, který patřil jeho otci, který mu zanechal jizvu na zádech a který je jeho dědictvím.

Kontakt:Murtagh.Ghurde@seznam.cz

Rodina: nevlastní bratr Eragon , jeho drak Trn

Majetek:  meč Zar’roc , oblečení, sedlo na Trna, nějaké peníze


- Autor webu: Správce říše - Autor skinu: Správce říše