TOPlist

Napsal: Rey | Kategorie: Kronika
Dne: 25.03.2020 20:02:08 FBNová epocha

 

Žijeme v době, které říkáme Nová epocha. Začíná jakási renesance, návrat k umění a filozofickým hodnotám, vznikají nová vznosná architektonická i literární díla, svět se nachází v rozkvětu. Jsou otevřeny univerzity, rozmáhá se vzdělanost, zájem o magii i alchymii a nové technologie. 

 

A jak se to vlastně událo?

Roku 3265 byl zavražděn císař Galbatorix během svatební noci svou ženou Arwinou Meyron. Ta usedla na trůn a změnila řád v Království. Zajistila, aby byl král volen šlechtickou radou, titul nebude dědičný, pokud to šlechtici neschválí. Stará šlechta, věrná Galbatorixovi, zanikla - přišla o tituly i majetek. Pouze ti, jež přísahali věrnost nové královně a novému řádu věcí, mohli zůstat doma. Nová šlechta byla utvořena z bývalého odboje - Vardenů. Na trůně byla Arwina Meyron jen do první šlechtické volby, kdy byla odstavena od moci kvůli své krutosti a problémům v Du Welden, kde elfové vedli partyzánskou válku za to, aby si vydobyli samostatnost na lidském Království a znovu se spojili s Du Varden. Což se také díky politickému sňatku povedlo. Arwina Meyron po zvolení nového lidského krále zmizela neznámo kam.

 

Po jejím zmizení elfové z Du Welden deklarovali nezávislost na lidech a královnou prohlásili Nilwëu, Arwininu dceru, která se provdala za Arniliana z rodu de Eamë, aby se znesvářené strany konečně spojily. Na tomto aktu se významně podíleli Sarave, Arwinina matka, a Blagden, královský rádce. Nilwëa a Arnilian i díky pomoci svých věrných rádců vládnou v tuto chvíli dobře a spravedlivě a jsou doslova zbožňováni svým elfským lidem.

 

Du Weldenvarden bylo tak znovu spojeno a odděleno od Království, s nímž však brzy na to navázali diplomatické a obchodní styky. Hranice jsou otevřené, elfové smí z Lesů a lidé smí do Lesů, šlechta úmyslně oslabuje Solasovu církev, aby oslabila rasismus a nenávist k magii, protože jiné rasy i magii potřebuje k prosperitě Království. Bují obchod, a to jak s elfy, tak s trpaslíky, kteří se hojně vydávají z hor mezi lidi, s nimiž v mnoha případech žijí ve městech.

 

Všichni Dračí jezdci byli vyhnáni z Království do Lesů během selského povstání, které hlásalo, že Jezdci nikdy lidem nic dobrého nepřinesli, a měli by vypadnout, dokud můžou. Jezdci samozřejmě mohli povstání potlačit velmi rychle a efektivně, ale nikdo z nich si nepřál zbytečně prolévat krev, takže se stáhli k elfům, kde Jezdkyně Aireen ve spolupráci s Enni Krásnoočkem ustanovily nový Řád Jezdců. Nepřidali se k nim všichni Dračí jezdcí, ale významná část ano.

 

Před Novou epochou bylo období "Doby temna".

Před Dobou temna bylo období "Doby světla".

Na počátku byla "Dávná historie Alagaesie".

 

Pro zápis do "Nové epochy" použijte chat Kronika.

 

 

Zápisy v kronice od roku 3268:

 

22.03.2020 A - I

Islanzadí de Eamë:

20. Okvětce 3268 je do světa vypuštěna informace, že po třech letech na trůně lidský král Miron Dobrotivý onemocněl záhadnou chorobou, která ho trvale upoutala na lůžko a nevypadá to, že by se z ní uzdravil. Zlé jazyky tvrdí, že rada císaře pomalu začíná hledat nového kandidáta na císaře. 

 

Napsal: Rey | Kategorie: Kronika
Dne: 25.03.2020 21:21:47 FBKronika

 

Zde se budou průběžně aktualizovat veškeré podrobnosti o kronice, co to je jak to funguje a tak dále.

 

K čemu kronika slouží?

Hráči do ní zapisují důležité odehrané události, které hýbou světem a jsou známé pro velký počet obyvatel Alagaesie. Pokud bude třeba někdo delší dobu nepřítomen, díky kronice se rychle dostane do obrazu, jelikož by v ní měly být zapsány všechny důležité okamžiky ze hry.

 

Další fukcí je jakési naplánování děje. Admin, nebo i hráči sami, pokud mu to  admini schválí, může vymyslet nějaký děj, který se pak bude muset odehrát v řežiji těch hráčů, kterých se tento děj týká.

 

Jak zapisovat do kroniky?

Většina zápisů do kroniky by měla mít funkci informační, a mělo by jít tedy o věci, které se již odehrály.

V Alagaesii ovšem žije spousta tvorů, kteří jsou schopni předpovídat budoucnost. Jejich předpovědi nezůstávají vniveč, jsou zapisovány. I vaše postava může mít předpověď, pokud je to v její moci.

Žádost o novou předpověď můžete podávat v chatu "Kronika".

Při plnění předpovědi se autor předpovědi stává jakýmsi "Vypravěčem", který výpravu vede tak, aby dospěla ke konci, jaký byl předpovězen. Pokud autor chce, aby konec zůstal tajný, nebo otevřený (neví, jak předpověď dopadne) napíše do kroniky "Konec je zamlžený" a jeho znění si nechá pro sebe. Nezapomeňte také napsat, kolik hráčů je potřeba (minimum, nebo maximum). 

 

Do kroniky zapisujete tímto stylem: 

H-PN : Bližší informace o chystané předpovědi.

H-PS : Bližší informace a naplněné předpovědi.

H-I : Informace o nečekané události, která se stala bez předpovědi.

 
Např. 
H-PN : Hráčka Marina Vista Verde se rozhodne vyrazit tajně proti generálu Baynovi s 5ti pomocníky ze strany zla, aby nebyla nápadná, ale přesto měla nějakou výpomoc. Je jasné, že se jej chce zbavit. Nadobro. Konec je zamlžený.
 
H-PS : Jak zjistil hráč Jerome Claude, v poušti Hadarak se objevili zvláštní tvorové, které zatím nikdo nespatřil. Podobají se ještěrům. On a skupinka odvážlivců se tam rozhodli vydat, aby zjistili celou pravdu, kterou bylo, že se jedná o Starou rasu, prastaří obyvatelé Alagaesie, staří jako ona sama, vypadající jako ještěři, si zajmuli spousty lidí, udělali z nich otroky a snaží se znovu dostat k moci.

Napsal: Rey | Kategorie: Kronika
Dne: 22.03.2020 19:58:49 FB 

Dávná historie Alagaesie v letopočtech 

 

Autor: Rey

 

Počátky

Úplný začátek

 Alagaesie se zformovala do velmi podobné země jakou známe nyní. Na západu podél pobřeží vzniklo první pohoří, na severozápadě z hlubin oceánu vystoupil nad hladinu sopečný ostrov, na jihovýchodě se ke kontinentu připojuje cizí kus země, který zapříčinil, že zemské síly vyzvedly další pohoří. To zakrylo rovinaté vnitrozemí před srážkami z jižních moří.

Magie tohoto světa byla velice mladá a tak Alagaesií putovala stvoření z jiných světů. Z mladých lesů vyšli duchové života tvoření živly a po zemi se různě objevují duchové smrti. Oba druhy duchů mezi sebou začaly mít rozepře a sváděly mezi sebou nekonečné boje, devastující krajinu. 

 

O něco později -Vznik prvních ras

 Samotný kontinent stvořil své první obyvatele, kteří vytlačili duchy obou druhů z většiny míst, které obývali. Mimo zvěř a primitivní skoro-rasy mezi ně patřili draci, jakožto strážci magie, trpasličí válečníci a kočkodlačí mudrcové stínů, kteří vždy dokázali perfektně předvídat kroky svých konkurentů. Společně brzy dosáhli svého cíle a vyhnali nepřátele z většiny Alagaesie, až na tajemnou severní tajgu. Tohle děsivé a zdánlivě nekonečné moře lesů se neodvážil nikdo z nich osídlit. Přesto však lesy kypěly životem.

Trpaslíci se rozhodli žít kočovným životem na alagaesijských rovinách a jejich společnost existovala v podobě kmenů.

Draci osídlili většinu kontinentu. Jejich časté užívání magie je udělalo věkově nesmrtelnými, rozlišilo je na druhy podle prostředí, ve kterém se vyskytovali, a jak draci stárli, jejich průměrná velikost se mnohonásobně zvětšovala z velikosti koně na “vyšší jak stromy”.

Kočkodlaci se rozhodli držet se svých spojenců z “Válek pradávných”, jak té době říkali první trpasličtinou, a buď se individuálně drželi trpasličích kmenů nebo stavěli malé osady v horách. Obzvláště si oblíbili drsné Dračí hory, kde byli ohnivý draci velice důležití pro jejich přežití. Možná proto začali svoji kočičí bohyni tolik spojovat s ohněm.

 

2000 -1000 Před připlutím elfů - Velká migrace národů

Mezi trpaslíky vládla téměř náboženská úcta k wyvernám, které sebou vždy přinášely období dešťů do pomalu vysychající velesavany Hadarak. Přemnožení draků však zapříčinilo vymření savanních slonů a mamutů v Urzhadských horách. Sloni byli hlavní potravou jak draků, tak trpaslíků. Pro obě rasy se stalo žití ve vnitrozemí velice obtížné a tak v Alagaesii proběhla první a poslední migrace národů, kdy se vzdušní draci vydávali na východ nebo vládli v západních planinách. Trpaslíci se poprvé vydali do obrovských hor, jež pojmenovali po velkých medvědech, kteří se schovávali v jeskyních, kde trpaslíci ze začátku přebývali. Později si je však našly kočkodlačí kmeny, které je naučily žít životem na jednom místě. Ve stejné době se v Alagaesii konečně objevuje zemědělství.
Mezitím co v Urzhadských horách vzniká první civilizace, z vnitrozemních savan se stává poušť Hadarak. Ohniví draci zažili velký populační vzrůst a rozhodli se konečně osídlit stromové moře na severu. Draci očekávali, že budou muset svádět boje s živelnými duchy, místo nich tam ale nalezli primitivní lovkyně s motýlími křídly, žijící kmenovým životem převážně v teplých východních částech lesů.

 

1000 - 0 PPE Únik trpaslíků pod povrch

Záhadná lesní stvoření vytvořila první království v Alagaesii. (Podrobněji o vílí historii zde). Uprostřed Urzhadských hor vybuchla sopka a zahnala vzkvétající civilizaci trpaslíků do podzemí, kde se museli plně přizpůsobit životu mezi studenými kameny.

Avšak zachránilo je něco, s čím trpaslíci měli doposud minimální zkušenosti, magie. Bazilišci, pánové skal, kteří s nimi žili v jeskyních naučili trpaslíky psát magické symboly, jež dokázaly hnout samotnou zemí. Tyto symboly samozřejmě nebyly dračím výtvorem, někdo je to naučil. Jelikož však neuměli mluvit, tohle tajemství bylo malým lidem odepřeno. Trpaslíci nahradili symboly na místo svého starého písma a pojmenovali ho jako runové písmo. Díky runám a runové magii dokázali trpaslíci přežít pod rostoucími horami o dost snadněji. Kopali do hor a budovali podzemní města, jako kdyby k tomu byli zrozeni. Kmeny se spojovaly a roztrhávaly, dokud nevzniklo dvanáct klanů, specializující se na určité věci.

Trvalo to sice nějakou dobu, ale nakonec se všem trpaslíkům povedlo pod zemí propojit sídla svých klanů, což jim umožnilo si navzájem vypomáhat, zatímco na povrchu vládl popelový chaos.

 Někdy v této době se z ničeho nic trpaslíci zřekli kultu dešťového draka a začali uctívat pantheon božských obrů. K umělci Barnarikovi prý promluvilo ono božstvo, když stvořil první báseň napsanou v runovém písmu. Roku 10 PPE vzniká klan Dûrgrimst Quan a zároveň se zakládá trpasličí letopočet.

 

První éra

Rok 0 - 52 - Osídlení elfy

V Alagaesii se objevují noví tvorové. Na západním pobřeží poprvé kotví stříbrné lodě a na severu se objevovaly primitivní osady. Jednalo se o uprchlé otroky, o rasu elfů a urgalů. Oba národy se brzy vydaly vlastními cestami. Urgalové se usadili v podhůří Dračích hor, zatímco elfové se díky své početnosti rozutekli po celé Alagaesii. Už ze začátku bylo jasné, že Alagaesii čeká špatné období, jelikož už v roce 10 si elfové začali podrobovat víly kvůli území a v roce 11 dokonce popravili jejich královnu po příšerném mučení.

Díky magii, kterou se naučili od svých starých pánů se velice rychle objevovala první elfská města a království. K začátku druhé poloviny století se zde nacházelo pět království. Dvě byla na severu ve vílím lese (Du Welden a Varden), jedno na západním pobřeží (Edoc’sil), jedno ve vnitrozemí (Delois), a jedno na severozápadě Beorských hor (Hljödhr), které pojmenovali po nezvykle velkých medvědech.

 

52 - 250 - 1. Velká Alagaesijká válka

Stejně rychle jak elfská populace vzrostla, tak také brzy klesla. Díky své zbrklosti, hrubosti a namyšlenosti vyvolali elfové v Alagaesii mnoho potyček. Osídlování nových míst znamenalo vytlačení původních obyvatel a to se především týkalo víl, které se stáhly do magií skrytého městkého státu, a trpaslíků, kteří zaútočili na království Hljödr, jelikož se báli, že je elfové vytlačí z Alagaesie.

A jakoby toho nebylo málo, jeden mladý elf zabil mladého draka s myšlenkou, že je to jen tupé zvíře, o nic chytřejší než jelen. V tom se ale hrubě spletl a společně s trpaslíky se pouští draci do boje proti elfům. Dokonce i panthaare kočkodlaci se připojili ke svým starodávným spojencům, ale bez vizí budoucnosti spousta z nich padla, a tak se asi rok po začátku války stáhli.

Ztráty byly devastující. Kvůli těmto potyčkám vymřelo až 60% elfů a asi 80% draků, přičemž téměř úplně vymřel druh wyvern, které odletěly daleko na východ a dlouho o nich nikdo neslyšel.

Obě rasy se blížily víc a víc k vzájemnému vymazání z povrchu zemského. V roce 242 byl však elf z řádu královských drakobijců Eragon zaveden kočičím stvořením k doupěti, ve kterém nalezl bílé dračí vejce, jehož matku právě zabil. Eragon chtěl původně vejce zničit, jenže než to udělal, tak se vylíhlo a elf v něm spatří nevinnost, krásu a hlavně příležitost, jak ukončit tento chaos. Proto ho popadl a odjel s ním daleko, kde ho mohl vycvičit. Pojmenoval ho Bid’Darm a cestoval s ním po elfských městech, kde se všem snažil dokázat, že se nejedná o krvežíznivá monstra. Ze začátku to moc nezabíralo, zlom však nastal, když se Bid’Darm naučil z Eragonových vzpomínek porozumět starověkému jazyku a drak se byl schopen vyjadřovat sám za sebe. To se elfové už přesvědčovali v podstatě sami, jelikož jim konečně docházelo, že draci nejsou pouhá zvířata s magickými schopnostmi.

U draků to bylo trochu jiné. K míru se jim moc přistupovat nechtělo, ale bylo jim jasné, že kdyby pokračovali, vymřeli by.
 

243 - 312 - Lízání ran

V tomhle období v Alagaesii panoval zasloužený mír. Počítaly se ztráty a vymýšlelo se co dál. Z původních pěti elfích království zbývaly už pouze dvě. Pouštní království zničily bouře nelítostných wyvern, většinu Západního království vypálili ohnivý draci, mnozí však stihli utéct do bezpečí. Na hlavní město Beorského strhli trpaslíci horu pomocí alchymie a runové magie. Než tam však dorazil Eragon s Bid’Darmem, poslední přeživší smetl ledový dech blizardů či kamenný zrak bazilišků. Nezkušení draci se báli, že by elfové objevili způsob jak oživit zkamenělé elfy a tak každou sochu - od starce po nemluvně - naházeli do jižních moří.

Po skončení války se elfové s draky dohodli, že jim nechají celou Alagaesii, ale lesy, které pojmenovali Du Weldenvarden, si ponechají. Jednu dobu se uvažovalo, že by se dokonce království Du Welden a Varden spojilo, ale od této myšlenky se upustilo, protože ani jednomu pyšnému králi se nechtělo vzdávat se své koruny.

Jelikož může dračí samice počít až tři roky po první snůšce, rostl počet draků o něco pomaleji než u elfů. Často docházelo ke křížení druhů mezi ledovými a zemními draky, avšak ohnivci si ponechali svou čistokrevnost. O wyvernách se stále nic nevědělo, někdy se proslechlo, že se jedna objevila na východě beorských hor, ale to nikdy nebylo potvrzeno.

Díky volným místům k osídlení se rozmnožili urgalové po Dračích horách a na počátku třetího století se první vesnice objevují i v Beorských horách. Ty jsou však brzy vytlačeny zdejším obyvatelstvem zpět na rovinatý jihozápad kontinentu.

Trpasličí král Gralruk zvaný Zlatovlasý potvrdil stavbu prvních nadzemních měst. Mezi nimi vzniká i Tarnag, který se stal centrem klanu Dûrgrimst Quan.

Velcí kočkodlaci nalezli útočiště v oáze uprostřed Hadaraku a zakládají první a poslední kočkodlačí město. O dvacet let později je však z neznámých důvodů Zlaté kočičí město pohlceno pískem.

 

312

Byla draky navržena smlouva, která by dovolovala elfům pomáhat opatrovat Alagaesii z jejich hřbetu, stejně jako to doposud dělal Eragon se svým osedlaným divokým Bid’Darmem.

Elfí kouzelníci spojili hlavy dohromady, aby vytvořili kouzlo spojující duše draka a elfa.

 

400

Byli s kouzlem spokojeni jak elfové, tak draci a vznikla pokrevní magická smlouva, jenž umožňovala funkci onoho kouzla. Elfům bylo každých pět let darováno pět vajec. Dráčata uvnitř vajec čekají na ideálního partnera, kterému se vylíhnou a vytvoří s ním magické pouto, trvající i po smrti jednoho či druhého.

Téhož roku vznikly první jezdci vedeni Eragonem a Bid’Darmem.

 

400 - 1568 - Doba hvězd

S každým desátým rokem bylo Dračích jezdců o pět více. Kolem roku 500 vznikla myšlenka, že by měli jezdci vybudovat vlastní zázemí. Nápadů na to kde bylo mnoho, ale v hlasování vyhrál sopečný ostrov, nově pojmenován Vroengard. Ostrov měl být neutrálním místem pro všechny národy a hlavním sídlem dračích jezdců.

Roku 520 byl postaven východní přístav na ostrově a začaly se stavět první budovy v nečinném vulkánu uprostřed ostrova. Do konce století stálo na ostrově velké město Dorú Araeba. Žili v něm převážně draci s jejich jezdci, avšak nebylo zvláštností zde narazit na samotné elfy, skupinky trpaslíků či dokonce kočkodlaky. Dorú Araeba byla centrem veškerých výzkumů a vzdělání.

Jezdci také často cestovali, hledali nové národy, se kterými uzavírali mír a celkově objevovali, co mohla Alagaesie nabídnout.

Někdy v této době se Jezdci pokusili kontaktovat roztroušené divoké kmeny urgalů, ale neúspěšně. Urgalové jsou k jezdcům velice nedůvěřiví, protože se mezi nimi proslýchalo, že černý ledový drak sužoval kmeny na západ od beorských hor.

Řeči byly pravdivé, ale než s tím stihli jezdci něco udělat, urgalí žena draka zabila a stala se na chvílí náčelnicí jižních kmenů. Po její smrti její legenda dala vzniknout kultu Rahny. Mezi urgaly a zbytkem ras vzniklo jisté napětí, ale nikdo se neodvažoval na nikoho zaútočit.

990 Trpaslíci oslavili rok 1000

1000 Elfové oslavují velkými dračími slavnostmi. Na podzim stejného roku přilétá obrovská bouře wyvern z východu. Jezdcům dává zabrat, aby divoké draky uklidnili a přivítali je do nové doby, kdy elfové a draci žijí v míru. Trvá to asi půl roku, ale žádná krev nebyla prolita.

1154 Na jižních ostrovech se objevila trojice stříbrných lodí. Byly stejného druhu, jakým připluli elfové. Jezdci se pokusili kontaktovat kohokoliv, komu lodě patřili. Nikoho však nenašli. Ve stejnou dobu vzniká u ostrovů obrovský vír, který elfí námořníci pojmenovali Kančí oko.

 

Druhá éra

1568 - Lidé v Alagaesii

Ve velké velrybí zátoce se vyloďuje primitivní národ, u kterého kouzla mají náboženskou hodnotu. V této době sever Dračích hor postrádal urgaly, díky vysoké aktivitě dračích jezdců, a tak pro lidi nebylo problém rychle rozšiřovat své území. Malé osady, jenž budovali, na sobě existovali nezávisle a lidé si netvořili, žádná velká teritoria. 

 

1600-1700 - Populační vzrůst lidí

Lidé pomalu ale jistě osidlují severní oblasti, ale od hor a elfských lesů se drží dál. Veškeré snahy jezdců o kontakt s nimi se nedaří, jelikož si navzájem nerozumí a lidé se draků bojí. To vede k několika útokům, ale naštěstí se nikomu ani z jedné strany nic nestane. Elfové se rozhodli dát lidem trochu prostoru na rozvoj, stejně jako to udělali s urgaly. Narozdíl od nich se ale lidé zdáli o dost vyvinutější, přestože praktikovali oběti jejich bohyni.

V průběhu tohoto století se velká část lidí odtrhla od společnosti, která mezi sebou začínala vytvářet obchody a užívala první kovové nástroje. Tato skupina chtěla žít prostým životem v souladu s přírodou, jak jim to jejich Matka nařizovala. (Více v reáliích druidů)

 

1700-1800 - První potyčky

Mezi lidmi se objevil muž, který vykonával funkci podobnou králi, největší města severu sjednotil pod svou vládu. Vytvořil Severní lidské království a ti kdo se mu odmítli podřídit se odstěhovali na jih a časem vytvořili svuj malý stát.

Jméno prvního krále znělo Arnest Palancar, potomek člověka, který dopravil lidi na břehy Alagaesie. Byl to právě on ke komu byl vyslán první z jezdců Eragon s Bid’Darmem, aby zajistil mírovou dohodu, poněvadž moc lidí se pomalu ale jistě šířila.

Jenže lidé měli z draků i elfů stále ještě strach a tak když Bid’Darm přistál na nádvoří Palancarova hradu, okamžitě se k drakovi všichni seběhli a začali proti nim bojovat. Eragon se marně pokoušel vysvětlovat, že přišel v míru. Po několika pokusech, kdy ho zbrojnoši neposlouchali odmítl přihlížet ubližování svému drakovi a povolil mu, aby se před lidmi bránil. Nakonec byl Eragon donucen odletět aniž by se s králem lidí vůbec setkal a tím začala nenávist mezi lidmi a ostatními rasami.

Palancar byl odhodlán ukázat elfům, že se jich nebojí a tak zbrojil do války. Začal kácet lesy Dračích hor. Tím probudili jistý lesní národ, který vyslal posly, aby vysvětlili králi, že ničí jejich domovinu. Palancar však těmto divochům nevěnoval žádnou pozornost a nechal hlavy poslů na kraji lesa jako varování.

To vyvolalo v druidech neskutečný vztek a zapříčinilo vyvraždění veškerých dřevorubeckých stanovišť, na kterém se podílel celý les. Avšak hned jak padl poslední muž, druidi se uklidnili a vrátili se do stínu stromů.

To si král nenechal líbit a po nějaké době vtrhl do Dračích hor s menší armádou. Zbytek se chystal na dobývání elfského území.

To se však Palancarovi vymstilo, neboť teď neútočili jen obyvatelé hor, ale i samotné živly, a králova armáda byla brzy zničena. Král provedl ještě několik vpádů do hor, ale pokaždé neúspěšně.

Místo toho táhnul do Du Weldenvarden. Tam to ale nedopadlo o nic lépe. Elfská a dračí magie byla proti lidem příliš silná.

 

1800-1810 - 10 let míru

Během třetího útoku na elfské království padlo velké množství mužů a s nimi i král Palancar rukou Eragona, kterého už unavovalo omlouvat činy člověka.

Po něm na trůn nastoupil Palancarův jediný syn - Gemir I.. Nový král byl velký vizionář a pokusil se s elfy o mírovou smlouvu. Ti pod dohledem jezdců souhlasili. A tak vládl po dlouhé době mír.

Za Germirovy vlády proběhlo v Severním království mnoho reforem. Jednalo se především o omezení moci kněžek Matky Země a nové spolupráce s Jižním královstvím. Proběhlo také mírové jednání s druidy a díky němu se myšlenky druidismu šířily chudým obyvatelstvem. Někteří se dokonce vzdali svého majetku a odešli žít do hor.

V kombinaci kultu Matky Země a druidismu vzniká také nové severské náboženství, uctívající tradiční archetypy lidské společnosti.

Král Gemir se však neudržel na trůnu dlouho a v mladém věku zemřel na záhadnou nemoc.

Mezitím jezdce Eragona okouzlila lidská dívka urozeného původu.

 

1810-1900 - Čarodějky vrací úder

Na trůn usedl Gemirův bratranec - Arnest Palancar II.. On sám však byl ovládaný jeho matkou - Gnés, která se se smrtí svého bratra nesmířila, jako ostatní. Jakožto velekněžce kultu Matky Země se nelíbil rostoucí vliv druidů.

Palancar II pod jejím vedením opět táhnul do Dračích hor. Tentokrát s více lidmi a kruhem černokněžek. Gnés si zatím omotávala kolem prstu Eragona, se kterým se tajně scházela a plánovala ho zabít.

Severská armáda s pomocí kouzelnic snáze dobývala horská území, avšak druidi měli stále navrh. V poslední bitvě kouzelnice proklely druidský narod a znemožnil jejich dětem dospívat. Zemřela při tom Stovka čarodějek a oslabení druidové byli nuceni uprchnout. Neměli již síly dále vzdorovat, nehledě na to, že se do Dračích hor hrnuli urgalové, stěhující se kvůli rostoucímu Jižnímu království.

A tak se druidi s pomocí elfích jezdců přesídlili do lesů Du Weldenvarden.

Asi rok po výhře nad lesním národem se Gnés sešla s Eragonem a poté, co s ním strávila noc ho zaskočila neozbrojeného a zabila ho ve spánku.

Když Bid’arm našel svého jezdce, celý vzteklý vystopoval vražedkyni a sežehnul ji bílými plameny. Drak se poté z lásky k Eragonovi zabil střemhlavým pádem na ostrá skaliska.  

 

1900-2000

Po smrti Gnés krále Palanca svrhla jeho sestřenice - sestra krále Gemira. Královna Riadna vládla stejně moudře jako Gemir a neměla zájem o žádné válečné potyčky. Proto za času své vlády lidi zařídila pro lidi, aby se také stali dračími jezdci a vládli Alagaesii společně s elfy. Zařídila také, aby po její smrti převzali kontrolu nad Severním královstvím lidští jezdci.

 

Třetí éra

Od roku 2000 - Vláda dračích jezdců nad Alagaesii

V Alagaesii panoval dlouhá léta mír. Dračí jezdci vládly moudře a spravedlivě s mocí rozdělenou mezi všechny. V čele dračích jezdců stála rada starších. Severní království bez krále kvetlo a pomalu zabíralo západ Alagaesie. Celý kontinent mu začínal zjednodušeně říkat Království. Šířily se zde ideologie elfů, Bratrstva a dokonce i trpaslíků. Přesto se jednalo o lidské teritorium.

Jižní království mezi tím ustupovalo až se ucelilo v jižní stát - království Surda.

 

2 313

Na trůnech se vystřídala 4. generace vládců. V království Du Welden vládl král Arwën a jeho manželka královna Liëna , v království Varden král Andërwïm a jeho manželka Ywiën.

 

Od roku 2 313

V Alagaesii stále pokračovala vláda míru, celá země pod ochrannými křídly jezdců a draků vzkvétala, jezdci se stávali nejen elfové ale i lidé a mnohem více draků dobrovolně dávali své potomky jezdcům. Lidé byli vzdělanější a někteří se dokonce naučili i trochu elfských kouzel.

 

3 012

Mezi dračí jezdce byl vybrán mladý lidský chlapec, jež vyčníval, byl chytrý, mazaný, trpělivý, moudrý a učenlivý, to byli vlastnosti které se u jezdců cenily. Starší mu soudily velkou budoucnost. Chlapec pocházel z několika sourozenců a vylíhl se pro něj tmavomodrý drak. Jeho jméno znělo Galbatorix.

Téhož roku je zvolen vůdce dračích jezdců elf Vrael a bílý drak Umaroth

 

3 052

Král Andërwïm vážně onemocněl a tak byl jeho dceři Islanzadí vybrán manžel, syn panovníků království Du Welden, Evandar. Když král zemřel Ujala se Islanzadí s Evandarem vlády, obě království se tímto svazkem po letech spojily a vzniklo tak království Du Weldenvarden.

 

3 150

Stín Durza přišel na právé jméno urgalí rasy a začal plánovat, že uvrhne Alagaesii do chaosu a přivede tak spoustu energie do své dimenze.

 

3 153

Urgalové se spojují pod mocí Stína a podnikají nečekaný nájezd na Alagaesii. Několik jezdců se vydalo tento nájezd potlačit, mezi nimi i jeden z nejúspěšnějších mladých jezdců, chlapec jménem Galbatorix se svým tmavě modrým drakem. Jenže přecenil své síly a jeho drak byl urgaly zabit. Někdo říká, že se chlapec z té ztráty zbláznil. V této době našel mladého jezdce Stín Durza a pokusil se Galbatorixe zmanipulovat.

 

3 154

Galbatorixovi je zamítnuto dostat dalšího draka a tak se tajně obrací ke Stínovi.  Pomalu vznikla skupina jezdců, kteří považovali stávající vedení jezdců za zastaralé.

 

3 155 -3 245 - 2. Velká Alagaesijská válka

Galbatorix, který bez draka nedokázal žít a znovu poprosil radu starších o přidělení nového vejce. Jenže starší obávající se, na popud jezdce Oromise, Galbatorixovi touhy po moci odmítli. Když mladý jezdec nedostal, co chtěl vzal si to násilím. Ukradl černé vejce a za pomoci magie, kterou se naučil od Stína, ho donutil aby se pro něj vylíhlo. Poté se prohlásil za vládce Alagaesie, když s Křivopřísežníky sesadili jezdce starající se o lidská území.

 3 155 - 3 160 Galbatorix sbíral síly a přetahoval na svou stranu nejen lidi a elfy, ale hlavně dračí jezdce, tak vzniklo dvacet Křivopřísežníků, jež mu pomáhali a rozhodli se porazit nynější vládce, aby mohli vládnout sami. Galbatorix se také stává posedlý mocí a s pomocí dračích srdcí ovládá Durzu přes Stínovo pravé jméno. 

3 162 Galbatorix spolu s křivopřísežníky pozabíjeli starší. Přežil z nich jen jediný Oromis, který byl, stejně jako jeho drak Glaedr, vážně zraněn a zůstal pod ochranou elfů. Ještě ten rok, jakožto výstrahu vedl král Evandar elfské vojsko proti Galbatorixi, elfové byli Křivopřísežníky, urgaly, Stínem a Galbatorixem poraženi. Elfský král zde padl.

3 163 Islanzadí jen několik měsíců po odchodu jejího manžela porodila dcerku, budoucí 6. generaci vládců jménem Aryu. Ten rok byla válka s Galbatorixem elfy prohrána a všichni dračí jezdci byli postupně během následujícího roku vyhubeni za pomoci Ra’zaků, které si Galbatorix sám podmanil. Zůstala jen tři jezdecká dračí vejce v rukou Galbatorixe a dva jezdci o nichž Galbatorix nevěděl: Brom bez své dračice a zmrzačený Oromis s Gleadrem.

Šílený Galbatorix začal soustředit veškeré své síly do hubení divokých draků, aby měl celou dračí rasu pod kontrolou.

 3 164 Vzápětí po vyvraždění všech dračích jezdců se zformovala skupina lidí říkající si Vardenové, kteří se spřátelily s trpaslíky a dostali se do jejich hor a jenž si dali za úkol obnovit dračí jezdce s jejich slávou a porazit Galbatorixe.

 Od roku 3 164 elfové, trpaslíci a Vardenové usilovně bojovali proti Galbatorixi. Země se stala mnohem chudší a sešlejší. Postupně vymírala dračí rasa v Alagaesii a společně s nimi Galbatorix přícházel o Křivopřísežníky.

 3 241 Poslední z Křivopřísežníků Morzan, potkal v jednom městě Selenu, ta se do něj bezhlavě zamilovala a sloužila pro něj.

3 242 Seleně a Morzanovi se narodil syn Murtagh. Když Selena viděla jak s jejich synem Morzan zachází její láska slábla až zmizela úplně. Další muž, jež si zíkala její srdce byl bývalý jezdec Brom.

3 245 Bromovi a Seleně se narodil syn, jež dostal jméno Eragon, Selena ho odnesla ke svému bratrovi do Carvahallu, neboť nechtěla, aby i její druhý syn zažíval totéž co Murtagh.

Brom zabil Morzana při posledním útoku na Galbatorixe. Elfové se stahují do lesu a trpaslíci s Vardeny do Beorských hor.

 

3 246

Bromovi se podařilo ukradnout jedno ze tří dračích vajec Galbatorixi a předal ho Vardenům, pak se vydal hlídat svého syna Eragona. Ten rok se princezna Arya pohádala se svou matkou, odjela z lesů a převážela vejce mezi Vardeny a elfy, dokud nenalezlo svého jezdce.

 

3 258

Aryu přepadl stín Durza, zabil její společníky a ji mučil, ona však stihla vejce kouzlem poslat k Bromovi. Jenže místo k Bromovi se vejce ocitlo u jeho syna Eragona a pro něj se také vylíhlo. Eragon se svou dračicí Safirou se stal  prvními novodobými dračím jezdcem. Po něm se začali objevovat další a s nimi vzrůstala i naděje Vardenů a elfů.

 

Od roku 3258 začíná tzv. Doba Světla

 

Napsal: Islanzadí de Eamë | Kategorie: Kronika
Dne: 22.03.2020 04:57:25 FBDoba temna

 

 

Žijeme v době, které říkáme Doba temna. Král Galbatorix je na vrcholu sil, královna Islanzadí, vůdkyně Nasuada, král Orrin i král Orik jsou na pokraji sil a poddaní nemají co jíst. Zemi zúžuje pevný a přísný zákoník. Elfové utichli a zůstávají skryti. Nesnaží se nijak bojovat. Nejsou žádné popudy, přípravy a vlastně ani prostředky, které by umožňovaly alespoň malé povstání.

 

A jak se to vlastně událo?

V roce 3261 začal pokus o vzpouru, ten však skončil v roce 3267 neúspěchem (pro více info: děj Inheritance se neudál, tento pokus o vzpouru následoval těsně po skončení děje Brisingru). Naštěstí se všichni odpůrci stihli skrýt a král se rozhodl je podrobit milosti za předpokladu, že nebudou zbytečně ukazovat svoji existenci. Je však jasné, že to nebyla jeho poslední slova. Více informací v části kroniky "Doba světla". Pro zápis do "Doby temna" použijte chat Kronika.

 


 

Události, které už proběhly:

 

24.02.2018 H - I

Rhunön:

V Antharře byl dne 24. Světločasu popraven Dínendal za zločin vraždy elfské dívky Aëryi. Byla mu setnuta hlava a tělo se navrátilo Matce Přírodě.
 
Díky tomuto činu byla zažehnána hrozící válka s elfy.

 

22.08.2018 H - I

Brann:

Z Farthen Dûru byla odeslána diplomatická výprava, jejíž součástí je i Krhazdorh z Dûrgrimst Vrenshrrgen, s jasným cílem vyjednat a smluvně vymezit postavení staronové trpasličí říše v Alagaesii. Zároveň hledají spojence v boji proti Království a proto jejich první zastávkou bude bašta Vardenů v Poříčí.

 

01.09.2017 A - I

Arnilian Ildrid:

V noci z 27. na 28. Suchovce rozpoutal princ Arnilian de Eamë po svém útěku z vězení vzpouru proti současné královně Arwině Meyron. Během vzpoury byl královnou v souboji vážně zraněn, jeho život byl ale zachráněn královským rádcem Blagdenem. Arwina se přesunula se svými přívrženci do Kirtanu a po království Du Weldenvarden teď plošně probíhají souboje mezi přívrženci Arwiny a Arniliana.

 

01.09.2017 A - I

Islanzadí de Eamë:

26. Suchovce se konal pohřeb Nilwëy Meyron, princezny Osilonské, která zemřela za nevyjasněných okolností den předtím. Elfské království tak vyhlásilo dny smutku.

 

26.08.2017 H - I

Brann:

11. Okvětce na svátek Oriolova kladiva, byl všemi grimsborithn zvolen nový král Beorských Hor. Stal se jím grimsborith Brann z Dûrgrimst Quan.
Volba proběhla s výsledkem hlasování:
 
Grimsborith klanu Quan 6 hlasů.
Grimsborith klanu Urzhad 4 hlasy.
Grimsborith klanu Nagra 3 hlasy.
 
Králové Umrich a Krhazdorh se vzdali svého trůnu ve prospěch jednoty národa pod Horami.

 

23.08.2017 H - I

Gormal:

Dne 31.7. se k lesnímu národu dostala zpráva, že elfskému království, se kterým sousedí, hrozí občanská válka.
Tato informace poprvé po století druidy pořádně zburcovala ke svolání rady starších (Nejstarší druidi, jenž zasvětili svůj život staráním se o druidy a výchově mladých).
Rada rozhodla, že se druidi budou muset do hrozící války zapojit. Kvůli neznalosti vnějšího světa byl zvolen první druidí vládce, Gormal Sealbhach, který měl s jednáním s elfy již nějaké zkušenosti.
Druidi neoficiálně přislíbili svoji podporu elfské královně Arwině Greensleeves.

 

26.07.2017 H - I

Armin:

Dne 4.3.3265 byl dobyt Blátivý Brod, jakožto strategický bod v Surdě, surdským Odbojem. Nyní je opevněný a připraven čelit Království.

 

28.02.2017 H - I

Gormal:

Dne 7. Kostitřasu roku 3264 (7.11. 2016) se princ Arnilian Ildrid, právoplatný dědic trůnu, vrátil ze svého úkrytu mezi druidy, odhodlán vzít si to co mu patří. Nyní téměř dospělý princ, se od lesního národa naučil mnohému.
U některých mladých druidů se začala tvořit naděje, že by ochrana Arniliana mohla znamenat budoucí vystoupení z izolace a případnou spolupráci s elfím královstvím. Většina z nich-A to převážně ti starší-je ohledně těchto myšlenek skeptická, ale uznávají, že skrýváním prince udělali elfům jistou službu.

 

15.02.2017 H - I

Brann:

Dne 15. Světločasu roku 3265 proběhlo setkání krále Východních Hor, Umricha, syna Isadorova a krále Západních Hor Krhazdorha z Dûrgrimst Vreshrrgn.
Jednalo se o dodatcích smlouvy uzavřené předchozím králem Východu, Gerumem a králem Západu, Krhazdorhem. Byl schváleny dodatky ve znění:

1.Obchodní záležitosti
-Bezcelní otevření obchodních tras mezi Východem a Západem, pro obchodníky trpasličí rasy.
-Možnost volných peněžních transakcí mezi Východem a Západem, za účelem obchodu.

2.Armádní složky
-Vzájemná výpomoc při strážení rizikových oblastí v perieriích říše.
-Vytvoření profesionální armády společné oběma královstvím, a to primárně klany Dûrgrimst Urzhad, Dûrgrimst Vreshrrgn, Dûrgrimst Az Swelden rak Ahûin a sekundárně (za podpory) všech ostatních klanů, kromě Dûrgrimst Quan.

Dále bylo stanoveno datum společných voleb na 11. Okvětce, tedy svátek Oriolova kladiva, pod jehož svitem má být zvolen nový král Beorských Hor.

 

05.12.2016 H - I

Krhazdorh Dûrgrimst Vrenshrrgn:

Hvězdonoše roku 3264 Krhazdorh Dûrgrimst Vrenshrrgn, král a vládce Západních hor, vstal. Celá událost se pochopitelně musela značně oslavit.

Kromě toho, méně podstatné věci: Šachta 16/3b se zřítila, šachta 2 byla nově vyztužena, na jednání rozhodující o budoucnosti Hor dorazil velvyslanec Východního království, a šachta 263/5 byla zaplavena vodou.

 

07.02.2016 H - I

Brann:

Dne 25. Kostitřasu roku 3264 byl ve volbách všech Grimsborithn zvolen za krále Východních Hor Umrich, syn Isadorův, Strážce vědení Kruhnova. Stalo se tak ve volbách, kdy každý z volících Grimsborithů vybral svého kandidáta. Dva kandidáti nedorazily a jeden se vzdal své kandidatury.
Datum korunovace bylo stanoveno na 9. Hvězdonoše 3264 ve Farthen Dûr. Poté budou zahájena jednání s ostatními státy.

 

25.11.2016 H - I

Brann:

Dne 5. Kostitřasu roku 3264, byl král Východních Beorských Hor, Gerum sesazen z trůnu většinovým hlasováním Grimsborithn ve velké síni. Během tohoto dne byl také oficiálně a natrvalo navrácen z vyhoštění klan Dûrgrimst Az Swelden rak Ahûin. datum voleb bylo stanoveno na dne 13. Kostitřasu roku 3264 ve Farthen Dûr.

 

05.11.2016 H - I

Brann:

Dne 17. Pršivce roku 3264 Klan Quan získal povolení pro pohyb svých kněží mezi královstvími, aby bylo možné se nadále starat o duchovno všech Knurlan v celých Beorských horách.

Mistr Brann Veliký z Durgrimst Quan a Mentor Orwül Grhz z Durgrimst Urzhad zahájily spolu s Durgrimst Knurlcarathn a Durgrimst Ragni Heftyn odboj proti králi Gerumovi. Hodlají získat i ostatní klany pro svou věc a zaujmout vůči Království neutrální postoj.

 

17.09.2016 H - I

Krhazdorh Dûrgrimst Vrenshrrgn:

Dne 17 Pršivce roku 3264 byla mezi Západním a Východním královstvím dohodnuta mírová smlouva. Mimo mnoha drobností byla hlavním předmětem především dohoda o vzájemné vojenské podpoře, bude-li jedno z královstvích napadeno. Tato dohoda stmelila Hory snad více, než dohoda o znovuobnovení obchodu.
Králové si nakonec přátelsky potřásli rukama a smluvili si, že se brzy zase setkají a popijí spolu. Zdali to bylo přátelství upřímné, či jen z povinnosti, to snad nevěděli ani oni sami - nezáleželo na tom však, hlavní bylo, že byla hrozba války zažehnána a mohl nastat věk pokroku.

 

22.08.2016 H - I

Rhunön:

V noci ze 17. na 18. Suchovce roku 3264 na palouku za kovárnou Rhunön uskutečněn mocný rituál na jehož konci byl Rhunön oživen Homunkulus jménem Eleanor.
Později byl celý domek a přilehlý palouk očarovány ochrannými kouzly Blagdena, Bílého havrana.

 

21.08.2016 A - I

Blagden:

Během léta 3259 a 3264 byly obě dvě elfské děti urozeného původu - Arnilian Ildrid a Nilwëa Meyron - postupně poslány pryč z lesů pro jejich bezpečí. Místo jejich schování je tajemstvím pro všechny, včetně jejich vlastních rodičů.

 

07.02.2016 H - I

Galbatorix:

Dne 6. Světločasu roku 3264 dorazila malá část královské armády, pod vedením samotného Galbatorixe, až k nejvzdálenějšímu významnému bodu Surdy - vesnici Geiven.
Obránci zdejšího hradu ze strachu před mocným Jezdcem raději zradili svého velitele a bez boje kapitulovali.

 

07.02.2016 H - I

Galbatorix:

Dne 6. Světločasu roku 3264 kapituloval, po krátkém vyjednávání, přístav Reavstone do rukou královských vojsk. Do Galbatorixovy moci tak padlo poslední surdské město věrné Jeodovi.
Přes několik menších potyček byl Reavstone obsazen nekrvavě a spolu s ním padla do královských rukou také většina surdské flotily.

 

19.11.2015 H - I

Jeod:

Dne 19. Kostitřasu roku 3263 se v Aberonu udál převrat. Sres Všemocný, poslední surdský kouzelník, ve spolupráci s dalšími patnácti lordy připravil úkladné vraždy všech vysoce postavených hodnostářů velících obraně Aberonu. Ve městě následovalo několik menších roztržek, ale poté byl ustanoven pořádek.
Pro některé zrádci, pro jiné zachránci se dohodli s králem Galbatorixem a za příslib bohatství a titulů mu předali město i s hlavami jeho bývalích obránců. Aberon se tak dostal do držení krále Galbatorixe.

 

15.11.2015 H - I

Galbatorix:

Dne 14. Kostitřasu roku 3263 kapitulovaly zbytky obránců Petrovye, kteří přežili krátkou bitvu, před královským vojsem pod velením generála Jirta Martera.
Během bitvy padl zdejší lord a všichni jeho vojáci, přeživší byli tvořeni pouze domobranou, která odmítla bojovat proti přesile do posledního muže a riskovat tak životy svých rodin, skrytých v útrobách hradu.
V rámci předchozího obléhání zapálili královští město, které - s výjimkou samotného hradu - vyhořelo do základů.

 

13.11.2015 H - I

Jeod:

Dne 11. Kostitřasu roku 3263 dorazil král Galbatorix se svým vojskem do samého srdce Surdy, k hradbám Aberonu. Byla to sice jen otázka času, ale stejně to všechny vyděsilo. Protektor Semtis spálil mnoho vládních dokumentů, nechal zničit Laboratoře a popravil Alchymisty, následně předal vládu nad městem Generálu Treghtorovi a sám se uchýlil do svých komnat.
Městská šlechta byla vesměs ubytována v hradě Boromeo, měšťanstvo pak bylo přesunuto do Středu, za druhé hradby. Okraj tak zůstal liduprázný. Vojáci se vesměs shromáždili na vnějších hradbách s luky. Zda se bude vyjednávat, či bojovat měl teprve ukázat čas. Jedno však bylo jisté, Aberon byl poprvé ve své historii na pokraji dobytí.

 

13.11.2015 H - I

Jeod:

Dne 11. Kostitřasu roku 3263 překročily oddíly krále Galbatorixe řeku Undin a dorazily k Petrovyi. Obyvatelé vysekali a vypálili co možná největší množství stromů poblíž a poté se stáhli do pevnosti. Lord z Petrovyi zde měl jen nepočetnou skupinu vojáků a vesničany. Předzvěst brzké smrti byla však pro vesničany natolik děsivá, že se jejich myšlenky upnuly k zavraždění svého pána. Ten, aby tomu zamezil, vyjel s necelou stovkou dobrovolníků do útoku proti nepřátelům a bil se velice statečně. Skutek to byl sice více než odvážný, ale označen bude jistě za zbytečný. Lord z Petrovye i jeho doprovod padli, aniž by způsobili vážnější ztráty na straně nepřítele.
Nad Petrovyiským hradem zavlála bílá vlajka a z jeho útrob vyjel jeden z vesničanů, který měl dohodnout podmínky kapitulace. Nebylo to sice ještě oficiální, ale Petrovye byla dobyta.

 

14.08.2015 A - I

Arwina Greensleeves:

Dne 14. suchovce roku 3263 královna Arwina Meyron udělila milost jednomu z nejstrašnějších elfských zločinců - černokněžníkovi jménem Tathar Iglorion, známého však spíše pod jménem Baldagorr Alfa. Tento krok, který byl pro mnohé překvapivý a vzbudil nevoli u mnoha elfů napříč zemí, má však své opodstatnění a je součástí Arwinina plánu boje proti Galbatorixovi. Arwina ví velmi dobře, na jak tenkém ledě se pohybuje, ale doufá, že elfové pochopí - ostatně vše, co dělá, dělá jen pro svůj národ a pro svou zem.

 

10.08.2015 A - I

Arya Ildrid:

10. suchovce roku 3263 se do Ellesméry po dlouhé a strastiplné cestě konečně vrátila šestá královna elfů Arya Ildrid. Pomalu vychází najevo, že byla unesena neznámými útočníky, ale již se ze všech útrap zotavila a je připravena čelit událostem, které se nyní budou dít. Také je rozhodnuta zjistit pravdu a zajistit spravedlnost, přísahala pomstu těm, kteří zosnovali toto spiknutí. Velmi ji zarazilo, že zmizel i její manžel král Blödhgarm Ildrid a že na trůn usedla nová vládkyně Arwina. Ke královně Arye se rovněž doneslo, že Arwina povoluje používání černé magie, proti čemuž se pravděpodobně postaví. Vrátí se Arya po právu na trůn? Rozpadne se elfské království na dva kusy? Nebo se odehraje něco úplně jiného? Jak to všechno dopadne je prozatím napsáno jen ve hvězdách.

 

13.05.2015 A - I

Arwina Greensleeves:

Arwina Meyron, sedmá královna elfská, zavádí od svého zvolení mnohé více či méně překvapivé reformy. Těsně po svém zvolení vydala výnos o zvýšení počtu elfů sloužících u Hlídky, nebo Hraniční hlídky, chcete-li, a snížila věk nutný pro službu u tohoto útvaru z 200 na sto let. Mladí, sotva dorostlí elfové, tak dostali do rukou luky a šípy a byli vysláni bránit hranice své země. Další záležitostí bylo zrušení zákazu opuštění Lesů, ovšem s tou podmínkou, že každý elf, který chce svou zemi opustit, musí udat nejzazší datum, do nějž se hodlá vrátit, a nevrátí-li se do té doby, je považován za zrádce. Poté taky svolala do Tialdarí mágy a Jezdce, aby s jejich pomocí obnovila velkou magickou Bariéru, chránící Lesy před útoky zvenčí. Další její nařízení způsobilo, že každá elfka či elf, kteří dovršili sta let, projdou základním vojenským výcvikem a v případě konfliktu budou muset bojovat.
Poslední - a velmi překvapivý - krok královny byl ten, že zrušila zákaz používání černé magie. Mělo to opět háček; královna se rozhodla používání tohoto druhu magie velmi přísně sledovat. Budou prověřováni jak žáci, tak učitelé. Tento zákon jí má připravit živnou půdu pro to, aby mohla provést další ze svých rozhodnutí, které bude pro mnohé přinejmenším podivné...

 

22.04.2015 H - I

Krhazdorh Dûrgrimst Vrenshrrgn:

Toho dne to začalo. Stownrendem se rozlehl tlukot bubnů a troubení rohů. Měli se konat volby nového trpasličího krále. Klany odmítly agresivní přístup krále Orika, který díky mnohým válkám pokladny klanů jen pustošil. Rozhodně se to nedalo nazvat časem prosperity. Nejdříve někteří uvažovali že přijmou vládu krále Geruma, ale obchodovat s tou lidskou špínou také málokdo chtěl. Nakonec se klany usnesli, že proběhne nová volba. Toho dne se Stownrend naplnil stovkami, ne li tisíci trpaslíků, očekávající usnesení náčelníků klanů, kteří se sešli ve Stownrendském trůním sále.
Grimstborithé jednali dlouho, ale nakonec byl nový král zvolen. Stal se jím Krhazdorh Dûrgrimst Vrenshrrgn.
Nezbývalo než doufat že bude pro hory lepším králem, než Orik.

 

09.04.2015 H - I

Jeod:

Král Jeod I. před krátkou chvílí odcestoval z Aberonu v doprovodu necelých dvou set jezdců. Říká se že jede pro pomoc, co je na tom pravdy však ví jen on sám.
Havrani se slétaly a přesouvali své domovy k Lesům. Tam se také stěhoval bývalí jezdec Meraldon Moudrý, pro kterého již v Surdě nebylo bezpečno a který proti tak velké přesile jezdců nemohl udělat nic. V lesích už snad nějaký čas pobude a válka ho znovu nevyžene.

 

08.04.2015 H - I

Enni Krásnoočko:

Dne 7. duhovce 3263 proběhla v belatonském Solasově chrámu, v soukromé kapli rodu Hugortů, svatba Enni Feinsterské zvané Krásnoočko a Radevina Hugorta. Sňatek byl ryze soukromý, snoubence oddal rodinný přítel belatonských Hugortů, Solasův kněz Mintr. Svědky obřadu byli pouze: velitel Radevinovy ochranky Drupt a Ennina strážkyně a dobrá přítelkyně Salvine. Sňatku přihlížela také Radevinova matka. Bezprostředně po uzavření manželství se Radevin Hugort vydal bojovat proti Surdě a Enni Krásnoočko po krátké návštěvě svého domovského města zamířila do Gil'eadu, který měla chránit před případným útokem ze strany elfů.

 

08.04.2015 H - I

Jeod:

Uchvatitel Galbatorix překročil Surdské hranice v touze podmanit si i tuto zemi a tak nakonec přeci jen začala válka. Surdská armáda se od hranic stáhla do stínu hradeb Cithrí. Nejspíš právě tam se armády obou zemí střetnou. Prozatím je v obležení jen Královská pevnost Sitir, nikdo už však nepočítá s její záchranou. 
Jeod sám plánuje požádat o pomoc trpaslíky, ale moc nevěří, že by se s nimi dohodl. Teď jen čeká, jak válka bude pokračovat a podle toho přijdou jeho další rozhodnutí.

 

07.04.2015 H - I

Galbatorix:

Dne 7. Duhovce 3263 překročila vojska císaře Galbatorixe I., zvaného Krutý, hranice Surdského království, jako odpověď na smrt krále Orrina, z jehož smrti byl císařem obviněn Jeod - Orrinův ministr a nástupce.
Jeho nástup byl opravdu nadmíru podezřelý, proto se heroldům v galbatorixově Království podařilo rychle zmařit jekékoli protesty ze strany šlechty či měšťanů.
Císařské vojsko už týden pilně ořipravovalo útok a tak, ač ještě nebylo svoláno zcela (např. jednotky Feinsteru se teprve začínaly shromažďovat), silou značně převyšovalo ozbrojené síly Surdy.
V čele armády stanul Galbatorix osobně, doprovázen jezdcem Murtaghem a svým osobním strážcem Sedrikem.
Tak začala dlouho očekávaná válka mezi Královstvím a Surdou.

 

04.04.2015 A - I

Arwina Greensleeves:

Dne 4. duhovce 3263 byla v elfských lesích Du Weldenvarden korunována novou královnou Arwina Meyron, zvaná Greensleeves. Tuto elfku, Dračí jezdkyni, si její vlastní národ za královnu zvolil ve svobodných volbách, nejspíše prvních v celých elfských dějinách. Arwina je považována za královnu inovátorku a nejspíš s ní přijde mnoho reforem a mnoho změn. Při její korunovaci, vedenou rádcem zemřelé královny Islanzadí Blagdenem, k ní údajně promluvil i strom Menoa, z jehož větví také pochází Arwinina koruna. Co jí však řekl, a zda vůbec něco, zůstává tajemstvím.

 

04.04.2015 H - I

Jeod:

Král Jeod I., řečený dobrotivý nechal dnešním dnem rozpustit část vojska. Většina odvedenců, městských strážných a lehké pěchoty se tak vrátila domů. Na hranicích tak zůstala necelá třetina Surdské armády.
Krom toho proběhla poprava zločince a vraha, Komorníka, který byl odsouzen za vraždu krále Orrina. Komorník však uprchl a jeho poskoci popravili popravčího.
Byla také vyslána nová delegace, která se má pokusit nastolit mír a ukončit napjetí armád na hranicích.
Kromě této delegace byli vysláni velvyslanci také k elfům.
Nezbývá než čekat jak tato jednání dopadnou.

 

28.03.2015 H - I

Jeod:

V Surdě se toho zatím událo mnoho. Armáda, která se shromáždila na hranicích se sice ani nehla, ale přišla jiná katastrofa. Všemi milovaný král Orrin byl otráven. S ním také vymřel královský rod Aerthí. Kdo to způsobil, to zatím nebylo zjištěno, čeká ho však neuvěřitelně promyšlená, bolestivá smrt.
Další, poněkud radostnější zpráva je, že proběhla korunovace nového krále. Tím se stal dřívější ministr Jeod Tyčka.

 

26.03.2015 H - I

Atanvarnë Merenwen Lossëhelin

Kočkodlačice Atanvarnë Merenwen Lossëhelin byla unesena a mučena Stínem Azkaalem z důvodu věšty o Vroengardu. Po nějaké době mu ji prozradila a byla vyhozena bez jakékoli pomoci. Ujala se jí kočkodlačice Pantha. 

 

14.03.2015 H - I

Enni Krásnoočko:

Markraběnka Enni Krásnoočko po návratu z pevnosti Orenian pohřbila svou lásku, Bayna Železnou pěst, který na vyjížďce podlehl své nemoci. Přesto, že pro jeho ztrátu velmi truchlí, rozhodla se naplno věnovat politice a zvelebování svého města. Ve Feinsteru se dokončují opravy hradeb poničených při bojích proti Mer-Kilovi, opraven byl i Solasův chrám a byla vystavěna též Prozatímní bardská škola, jejíž budova je nyní místo původní kamenné ze dřeva. 
Markraběnka též přijala do svých služeb jistého Dirka, půlelfa s nepěknou minulostí, který pro ni nyní provádí špionáž v sousední Surdě. Mluvila i se surdským vyslancem, z tohoto jednání však neplynulo nic důležitého, krom prohloubení Enniny nenávisti k Surdě.
Proti surdských špehům byla ve Feinsteru zavedena tvrdá opatření. Každý, kdo surdského špeha udá, bude oceněn třemi sty stříbrnými a všichni, kteří pochází ze Surdy, musí buď odpřisáhnout věrnost Království, nebo odejít z města, potažmo země.
Spravedlnost v podání Krásnoočka z Feinsteru ale není slepá. Všichni, kdo jsou obviněni ze špionáže proti Království, stanou před řádným soudem, a pokud se prokáže jejich nevina, je místo nich oběšen ten, kdo je udal. Enni též zakázala popravovat děti a těhotné ženy.
Situace se však vyostřuje a je jasné, že válka mezi Surdou a Královstvím je na spadnutí.

 

14.03.2015 A - I

Arwina Greensleeves:

Od sjezdu na pevnosti Orenian byla situace v elfských lesích Du Weldenvarden nejistá. Královna Arya se po návratu do Lesů přestala starat o záležitosti své země, postupně se přestávala vídat i se svým mužem a její další osudy nejsou známy. Elfský král, Blödhgarm, se ještě nějakou dobu pokoušel vládnout sám, nakonec ale podlehl smutku ze ztráty své milované ženy, vydal se jí hledat a Lesy zanechal bez vlády. Elfové nyní nemají ani krále, ani královnu, pouze malého prince, který je pro korunu ještě příliš mladý - a tak musí přistoupit k volbě nového krále, která by měla proběhnout co nejdříve. Využije této elfské slabosti nepřátelská mocnost s názvem Království, nebo se o ní vůbec nedozví?

 

09.07.2014 H - I

Enni Krásnoočko:

První Dračí Jezdkyně na straně Království byla králem Galbatorixem povýšena do šlechtického stavu. Enni Krásnoočko, nyní markraběnka z Feinsteru, spravuje území města Feinster a několik přilehlých vesnic. Pod její vládou město, zničené po bojích jeho posledního pána Mer-Kila s Královstvím, opět vzkvétá. Byla zahájena obnova bardské školy, která při bitvě lehla popelem, a znovu se staví i napůl zničené městské hradby. Markraběnka ani její dračice Minah se ve svém městě ale příliš nezdržují, nadále se v Uru'baenu věnují svému výcviku, jež je má připravit nevyhnutelně se blížící válku.

Enni Krásnoočko tráví poměrně hodně času v blízkosti generála Bayna Železné pěsti a na jeho hrádku v Beorských horách a (nejen) v podhradí se šušká, že to rozhodně není kvůli výcviku.

 

15.06.2014 H - I

Orrin:

Po celé zemi se začalo šuškat o blížící se válce. Z povídaček se stala pravda, protože se válka opravdu přiblížila. Konalo se hned několik jednání s vardeny i trpaslíky, načež se začali připravovat armády. Surdské, i trpaslické oddíly se shromáždili na hranicích mezi Surdou a Galbatorixovím královstvím. Vardenové se podle všeho také chystali. Armády jsou tak téměř připraveny na válku. Stačí jediný povel a může začít bitva která rozhodne o dalších dějinách Alagaesie.

 

11.08.2013 A - I

Islanzadí de Eamë:

Dne 11.8.3260 se uskutečnila královská korunovace, kde se trůnu ujala již 6. generace elfů - Arya a Blödhgarm Ildrid. Jakmile bude mít dostatečný věk jejich syn Arnilian, měl by trůn podle všech informací převzít.

 

05.08.2013 A - I

Islanzadí de Eamë:

Jednání, které mělo elfy dostat do předních linií v boji proti Galbatorixovi nebylo úspěšné a elfové tudíž prozatím ofenzívu nevyhlásili. Krom toho se chystá korunovace princezny Arye, která se má stát královnou dne 11.8.3260. Jakmile bude mít věk, má trůn převzít její syn Arnilian.

 

17.06.2013 H - I

Winged Hurde:

Po neúspěšném vyjednávání s elfy, byl Winged poslán tentokrát do Surdy, dohodnout spojenectví s Orrinem. Samotná domluva proběhla dobře, neopakovalo se fiasko z minula, a oni si i vcelku dobře zadebatovali. Nakonec byl dohodnut vzájemný obchod mezi Surdou a Vardeny, s tím že se splátka posune až na dobu neurčitou. Město Poříčí by tak mělo díky novým zásobám vzkvétat a stát se hlavní chloubou vardenské armády.

 

07.06.2013 A - I

Islanzadí de Eamë:

Mezi elfy se začíná šuškat, že po roztržce mezi Vardeny a elfy a následném ukončení spojenectví se vyslanci obou stran opět dohodli a spojenectví obnovili. Královna Islanzadí de Eamë údajně svolává své vazaly, stejně tak generál Utmar. Prozatím se rozhoduje o dalších krocích.

 

01.05.2013 H - I

Rydan, Orlí král:

Povedlo se něco neočekávaného a rozhodujícího! Osamělé skupince lukostřelců zvaných Lesní Hraničáři se podařilo překvapit na lovu samotného Bayna zvaného Železná pěst a po menší šarvátce se jim ho podařilo zajmout. Protože vůdce této skupinky Rydan ví, že Bayn je hodně cenný, vyslal dva posly ke Galbatorixovi a Vardenům s informací o tom, že zajal Bayna a je ochoten vyjednávat o vydání. Rozhodl se nejdříve sejít s Vardeny u jezera Tüdosten...

 

29.03.2013 H - I

Gerum z Durmgrist Ebardac:

Již před nějakou dobou v reakci na podivné události při svatbě dcery královny Inslanzadí a rozhádání se Vardenů s elfy se radikální část trpasličích klanů pokusila o převrat v trpasličím království.

Nikdo to nepředpokládal ale jejich snaha byla vyslyšena a starý král Orik, který dokonce dosáhl spojenectví a pokrevního bratrtsví s dračím jezdcem Eragonem, byl vyhnán a pro trpaslíky zatracen.

Surdský generál se vydal rychle urovnat ohnivou situaci a nikdo se neodváží tvrdit jak se toto vyvrbí. Jak se zdá, jde jen o další snahu, která povede k rozdrobení spojenectví a aliance, která bývala.

Trpaslíci pod nadvládou jejich vůdce Geruma se chcou vyvázat ze všech smluv a spojenectví halvně s lidmi a sami udávat rytmus životu pod horami.

Proslýchá se že hodlají zaútočit na Vardenská i Královksá města a zabrat nová území.

 

21.03.2013 H - I

Rydan, Orlí král:

Původně žila tato malá skupinka lesních bojovníků tajně a skrytě. Neustále po nich království pátrá, ale až nyní se rozhodli vystoupit na povrch a nyní se otevřeně pouští do bojů.

Tato skupina známá jako Lesní Hraničáři bývali vojáci ve službách Galbatorixe, ale hned po nepovedeném pokusu o převrat a začátku Doby Temna nesouhlasili s vládou a terorem Galbatorixe a odtrhli se od něj. . Ovšem nepřidali se k Vardenům, protože jsou momentálně oslabeni a Hraničáři by byly akorát na obtíž a další hladové krky navíc. To ale neznamená, že s nimi neudržují kontakt a nesnaží se jim pomoct.

Podnikají také různé partyzánské akce, kdy zaútočí na vojsko vracející se zpět na hrad nebo zásobovací konvoje.

K lepší orientaci používají speciálně cvičené orly, kterým dokážou vstoupit všichni do myslí a komunikovat s nima.

Až nyní začali podnikat akce vesměs jen proti králi.

Neutrální družina Lesní Hraničáři... nová skupinka hýbající světem

 

05.03.2013 H - I

Orik Dûrgrimst Ingeitum:

Po vyhnaní Galbatorixových prívržencov z Beorských hôr,zostavíme armádu a zaútočíme na kráľovstvo. Kto sa chce pridať, nech čaká v Orthiáde. Každú noc tam budú čakať moji vojaci a odvedú vás do Farthen Duru. Zostavujeme armádu. Pridajte sa.

Najprv sa pokusim vyhnať kráľovích prívržencov z môjho kraja. Aj tak tam budú vojaci čakať.

 

27.01.2013 A - I

Islanzadí de Eamë:

Dne 23. Února 3260 Alagaesijského času měla princezna Arya de Eamë svatbu s Blödhgarmem Ildrid, se kterým má syna Arniliana. Svatba proběhla výborně. Téhož dne si přímo ze svatby vyžádali slyšení dva generálové.

Ten na straně Galbatorixe přinesl magicý předmět, s jehož pomocí mohla Islanzadí jednat přímo s Galbatorixem. Účel jednání byl zamezit elfům a jezdcům na jejich straně vstup do Galbatorixova království.

Ten druhý jednal za Nasuadu a chtěl elfům pouze vytknout pár drobností, nicméně se dotkl elfské královny na citlivém místě a strhla se hádka, díky které Islanzadí přerušila spolupráci mezi Vardeny a elfy. Ke Galbatorixovi se to nějakým způsobem dostalo a proslýchá se, že chystá ofenzivu, což pro rozhádané a nyní tedy již osamostatněné národy nezní vůbec dobře.

 


 

Předpovědi

 


Předpovědi, které se zatím nenaplnily:

01.01.2013 A|H - I|PS|PN
Právě není nic předpovězeno.

 


Předpovědi, které právě probíhají:

01.01.2013 A|H - I|PS|PN
Právě není nic předpovězeno.

 


 

 

Napsal: Islanzadí de Eamë | Kategorie: Kronika
Dne: 19.07.2013 12:44:01 FBDoba Světla

Autor: Isabell

 

Jak to bylo, když Alagaesie byla ještě pod vládou draků, elfů, urgalů a trpaslíků, už víme. Víme také o připlutí lidí a zasvěcení dračích jezdců. Také víme, o Galbatorixově zradě, ale o tom jste si mohli přečíst před Dobou Světla.

 

Začalo to tak.

 

Psal se osmdesátý třetí rok Galbatorixovi nadvlády, když se Brom vloupal do hradu v Gil´eadu a ukradl tam modré dračí vejce. Vejce bylo svěřeno elfské princezně Aryi, která ho měla převážet mezi lidmi a elfy a najít mu jezdce, pro kterého by se vylíhlo. A tak uběhlo dalších pětadvacet let.

 

Jednou, když byla Arya na cestě do elfského města Osilonu napadl ji a její družinu Stín Durza (čaroděj posedlý zlými duchy). Než však Durza Aryu zajal, stihla Arya poslat vejce pryč, k muži, u kterého by mělo být v bezpečí. Avšak její kouzlo se nevydařilo a tak vejce objevil sotva patnáctiletý chlapec Eragon.

 

Z vejce se Eragonovi vylíhlo modré dračí mládě Safira. Galbatorix poslal dva Ra´zaky aby mu vejce přinesli zpět. Safira však Eragona stačila odnést pryč. Než zabili jeho strýce Gera a vypálili jejich dům. Eragon se rozhodne Gera pomstít a tak se se Safirou vydají ra´zaky hledat. Do cesty se jim však připlete městský vypravěč Brom, který kdysi býval dračím jezdcem. Brom Eragona naučí šermovat,  kouzlit pomocí starověkého jazyka a věnuje mu meč zar´roc, který kdysi patřil Morzanovi, prvnímu a nekrutějšímu křivopřísežníkovi.

 

Později naše trojice padne do léčky a je zajata, unikne jen díky mladému Morzanovu synu Murtaghovi. Smůla ho neopouštěla, v Gil´eadu zajme Eragona Durza. Ten unikne a při útěku zachrání i elfku Aryu, která byla otrávena Durzovým jedem. A proto se naše skupinka vydá k Beorským horám kde žijí trpaslíci a Vardenové (odpůrci království). Ti Aryu uzdraví.

 

Během pobytu Eragon požehná dítěti jménem Elva, ale poplete význam dvou slovíček ze starověkého jazyka a spíše jí proklel. Krátce nato zaútočily Galbatorixovy armády včele s durzou. Eragon Durzu zabil, ale sám utrpěl těžkou řeznou ránu na zádech. Když ho zasáhl nával bolesti uslyšel hlas : ,,Pojď ke mně Eragone, pojď ke mně, protože já znám odpovědi na všechny tvé otázky". Tři dny na to byl urgaly zabit Ažihad, vůdce Vardenů a Murtagh byl zajat dvojčaty (zrádnými kouzelníky). Novou vůdkyní Vardenů byla zvolena Ažihadova dcera Nasuada.  Eragon se se Safirou a trpaslíkem Orikem synovcem krále trpaslíků Hrothgara vydali do du Weldenvarden, elfského lesa.

 

Poznali tam posledního svobodného jezdce a draka, Oromise, Gleadra a také její výsost královnu elfů a matku Aryi, Islanzadí. Zatím co Oromis s jeho drakem Gleadrem vyučovali Eragona a Safiru, Galbatorix poslal ra´zaky do Carvahallu, aby zajali Eragonova bratrance Rarana. Místo toho ale unesli jeho milou, Katrinu. Roran přesvedčil obyvatele vesnice aby se s ním vydali do Surdy, poslední části alagaesie nezávislé na království.

 

Na elfské slavnosti Agaetí Blodhern (oslava jezdců a draků) přízrak draka vyléčil Eragonovu ránu a přičaroval mu vzhled a schopnosti elfa. Potom naše trojice odletěla do Surdy.  I Nasuada tam přepravila Vardeny, s nimiž se potom spojili urgalové s vysvětlením, že je Galbatorix zradil a tak se mu chtějí pomstít. Eragon se opět setkal s Elvou, která díky jeho kletbě nepřirozeně rychle dospěla.

 

Na hořících pláních se utkali s Galbatorixovou armádou mužů, kteří necítili bolest. Mezitím se k Vardenům přidal Roran s obyvateli vesnice a trpaslíky, kteří dorazili z Beorských hor. Potom ale přiletěl na svém červeném drakovi Trnovi  Murtagh a utkal se s Eragonem. Díky eldunárí (duše a srdce draků) Eragona porazil a také zabil trpasličího krále Hrothgara. Murtagha s Galbatorixem pojila nezrušitelná přísaha věrnosti a tak Murtagh i přes svou nechuť musel plnit vše co po něm Galbatorix chtěl. Murtagh však nechal Eragona utéct díky svému přátelství a také proto, že jsou nevlastní bratři. Jak Murthag opustil Eragona stáhl se i zbytek Galbatorixova vojska. Ale vzal mu zar´roc, Poté Eragon se Safirou a Roranem letěli do kamené věže Helgrindu kde zabili jednoho z ra´zaků a jeho rodiče Letherblaka a zachránil Katrinu. Eragon sám zabil posledního ra´zaka. Požádal Safiru aby odnesla Katrinu zpět k Vardenům, že on pak dorazí. Eragon v jedné cele objevil řezníka slouna s vyklovanýma očima a polomrtvého. Zvažoval zda ho má zabít za to, že udal Rorana ra´zakům, ale nakonec to zavrhl. Odhalil Slounovo jméno ve starověkém jazyce a poslal ho k elfům s přísahou, že už nikdy nesmí spatřit svou dceru Katrinu.

 

Jakmile se navrátil k Vardenům zjistil, že královna Islanzadí poslala dvanáct nejlepších elfských kouzelníků včele s Blodhgarmem, aby jeho a Safiru chránili. Eragon pak zrušil co největší část svého nepovedeného požehnání Elvy. Roran si vzal Katrinu, která s ním byla těhotná a poprvé za dlouhou dobu byl Eragon šťastný.

 

Na Vardeny pak zaútočil Murtagh. Díky pomoci elfských kouzelníků se Eragon Murtaghovi vyrovnal. Potom Nasuada poslala eragona jako zástupce Vardenů za trpaslíky kde se konala volba nového krále. Eragonovi se nechtělo, protože Safira musela zůstat aby chránila Vardeny.

 

Když byl Eragon v Beorských horách sedm trpaslíků se ho pokusilo zabít. Za nového trpasličího krále byl zvolen Orik. Potom se setkal se Safirou a vrátili se do Du Weldenvarden, kde jim Oromis prozradil, že Eragon je synem Broma. Eragon si vzpomněl na radu kočkodlaka Solembuma a požádal strom Menoa o pomoc. Ten souhlasil, že mu vydá zářocel ukrytou pod jeho kořeny. I když se elfská kovářka Rhunon zapřísáhla, že už žádný meč pro jezdce nevyrobí, pomohla Eragonovi tak, že vstoupila do jeho mysli a použila jeho tělo k vytvoření nového meče. Eragon svůj nový modrý meč pojmenoval Brisingr ,,oheň,, čepel vzplane vždy, když vysloví jeho jméno. Pak Gleadr svěřil své srdce srdcí (eldunárí) Eragonovi. Pak se s Oromisem přidal ke zbytku Elfů kteří útočili na severní část království.

 

Při obléhání Feinsteru byl stvořen nový Stín, kterého za pomoci Eragona Arya zničila. Galbatorix prostřednictvím Murtagha zabil Oromise a Trn Gleadra (ovšem jeho srdce srdcí zůstalo).


- Autor webu: Správce říše - Autor skinu: Správce říše