TOPlist

Napsal: Islanzadí de Eamë | Kategorie: Kronika
Dne: 22.03.2020 04:57:25 FBDoba temna

 

 

Žijeme v době, které říkáme Doba temna. Král Galbatorix je na vrcholu sil, královna Islanzadí, vůdkyně Nasuada, král Orrin i král Orik jsou na pokraji sil a poddaní nemají co jíst. Zemi zúžuje pevný a přísný zákoník. Elfové utichli a zůstávají skryti. Nesnaží se nijak bojovat. Nejsou žádné popudy, přípravy a vlastně ani prostředky, které by umožňovaly alespoň malé povstání.

 

A jak se to vlastně událo?

V roce 3261 začal pokus o vzpouru, ten však skončil v roce 3267 neúspěchem (pro více info: děj Inheritance se neudál, tento pokus o vzpouru následoval těsně po skončení děje Brisingru). Naštěstí se všichni odpůrci stihli skrýt a král se rozhodl je podrobit milosti za předpokladu, že nebudou zbytečně ukazovat svoji existenci. Je však jasné, že to nebyla jeho poslední slova. Více informací v části kroniky "Doba světla". Pro zápis do "Doby temna" použijte chat Kronika.

 


 

Události, které už proběhly:

 

24.02.2018 H - I

Rhunön:

V Antharře byl dne 24. Světločasu popraven Dínendal za zločin vraždy elfské dívky Aëryi. Byla mu setnuta hlava a tělo se navrátilo Matce Přírodě.
 
Díky tomuto činu byla zažehnána hrozící válka s elfy.

 

22.08.2018 H - I

Brann:

Z Farthen Dûru byla odeslána diplomatická výprava, jejíž součástí je i Krhazdorh z Dûrgrimst Vrenshrrgen, s jasným cílem vyjednat a smluvně vymezit postavení staronové trpasličí říše v Alagaesii. Zároveň hledají spojence v boji proti Království a proto jejich první zastávkou bude bašta Vardenů v Poříčí.

 

01.09.2017 A - I

Arnilian Ildrid:

V noci z 27. na 28. Suchovce rozpoutal princ Arnilian de Eamë po svém útěku z vězení vzpouru proti současné královně Arwině Meyron. Během vzpoury byl královnou v souboji vážně zraněn, jeho život byl ale zachráněn královským rádcem Blagdenem. Arwina se přesunula se svými přívrženci do Kirtanu a po království Du Weldenvarden teď plošně probíhají souboje mezi přívrženci Arwiny a Arniliana.

 

01.09.2017 A - I

Islanzadí de Eamë:

26. Suchovce se konal pohřeb Nilwëy Meyron, princezny Osilonské, která zemřela za nevyjasněných okolností den předtím. Elfské království tak vyhlásilo dny smutku.

 

26.08.2017 H - I

Brann:

11. Okvětce na svátek Oriolova kladiva, byl všemi grimsborithn zvolen nový král Beorských Hor. Stal se jím grimsborith Brann z Dûrgrimst Quan.
Volba proběhla s výsledkem hlasování:
 
Grimsborith klanu Quan 6 hlasů.
Grimsborith klanu Urzhad 4 hlasy.
Grimsborith klanu Nagra 3 hlasy.
 
Králové Umrich a Krhazdorh se vzdali svého trůnu ve prospěch jednoty národa pod Horami.

 

23.08.2017 H - I

Gormal:

Dne 31.7. se k lesnímu národu dostala zpráva, že elfskému království, se kterým sousedí, hrozí občanská válka.
Tato informace poprvé po století druidy pořádně zburcovala ke svolání rady starších (Nejstarší druidi, jenž zasvětili svůj život staráním se o druidy a výchově mladých).
Rada rozhodla, že se druidi budou muset do hrozící války zapojit. Kvůli neznalosti vnějšího světa byl zvolen první druidí vládce, Gormal Sealbhach, který měl s jednáním s elfy již nějaké zkušenosti.
Druidi neoficiálně přislíbili svoji podporu elfské královně Arwině Greensleeves.

 

26.07.2017 H - I

Armin:

Dne 4.3.3265 byl dobyt Blátivý Brod, jakožto strategický bod v Surdě, surdským Odbojem. Nyní je opevněný a připraven čelit Království.

 

28.02.2017 H - I

Gormal:

Dne 7. Kostitřasu roku 3264 (7.11. 2016) se princ Arnilian Ildrid, právoplatný dědic trůnu, vrátil ze svého úkrytu mezi druidy, odhodlán vzít si to co mu patří. Nyní téměř dospělý princ, se od lesního národa naučil mnohému.
U některých mladých druidů se začala tvořit naděje, že by ochrana Arniliana mohla znamenat budoucí vystoupení z izolace a případnou spolupráci s elfím královstvím. Většina z nich-A to převážně ti starší-je ohledně těchto myšlenek skeptická, ale uznávají, že skrýváním prince udělali elfům jistou službu.

 

15.02.2017 H - I

Brann:

Dne 15. Světločasu roku 3265 proběhlo setkání krále Východních Hor, Umricha, syna Isadorova a krále Západních Hor Krhazdorha z Dûrgrimst Vreshrrgn.
Jednalo se o dodatcích smlouvy uzavřené předchozím králem Východu, Gerumem a králem Západu, Krhazdorhem. Byl schváleny dodatky ve znění:

1.Obchodní záležitosti
-Bezcelní otevření obchodních tras mezi Východem a Západem, pro obchodníky trpasličí rasy.
-Možnost volných peněžních transakcí mezi Východem a Západem, za účelem obchodu.

2.Armádní složky
-Vzájemná výpomoc při strážení rizikových oblastí v perieriích říše.
-Vytvoření profesionální armády společné oběma královstvím, a to primárně klany Dûrgrimst Urzhad, Dûrgrimst Vreshrrgn, Dûrgrimst Az Swelden rak Ahûin a sekundárně (za podpory) všech ostatních klanů, kromě Dûrgrimst Quan.

Dále bylo stanoveno datum společných voleb na 11. Okvětce, tedy svátek Oriolova kladiva, pod jehož svitem má být zvolen nový král Beorských Hor.

 

05.12.2016 H - I

Krhazdorh Dûrgrimst Vrenshrrgn:

Hvězdonoše roku 3264 Krhazdorh Dûrgrimst Vrenshrrgn, král a vládce Západních hor, vstal. Celá událost se pochopitelně musela značně oslavit.

Kromě toho, méně podstatné věci: Šachta 16/3b se zřítila, šachta 2 byla nově vyztužena, na jednání rozhodující o budoucnosti Hor dorazil velvyslanec Východního království, a šachta 263/5 byla zaplavena vodou.

 

07.02.2016 H - I

Brann:

Dne 25. Kostitřasu roku 3264 byl ve volbách všech Grimsborithn zvolen za krále Východních Hor Umrich, syn Isadorův, Strážce vědení Kruhnova. Stalo se tak ve volbách, kdy každý z volících Grimsborithů vybral svého kandidáta. Dva kandidáti nedorazily a jeden se vzdal své kandidatury.
Datum korunovace bylo stanoveno na 9. Hvězdonoše 3264 ve Farthen Dûr. Poté budou zahájena jednání s ostatními státy.

 

25.11.2016 H - I

Brann:

Dne 5. Kostitřasu roku 3264, byl král Východních Beorských Hor, Gerum sesazen z trůnu většinovým hlasováním Grimsborithn ve velké síni. Během tohoto dne byl také oficiálně a natrvalo navrácen z vyhoštění klan Dûrgrimst Az Swelden rak Ahûin. datum voleb bylo stanoveno na dne 13. Kostitřasu roku 3264 ve Farthen Dûr.

 

05.11.2016 H - I

Brann:

Dne 17. Pršivce roku 3264 Klan Quan získal povolení pro pohyb svých kněží mezi královstvími, aby bylo možné se nadále starat o duchovno všech Knurlan v celých Beorských horách.

Mistr Brann Veliký z Durgrimst Quan a Mentor Orwül Grhz z Durgrimst Urzhad zahájily spolu s Durgrimst Knurlcarathn a Durgrimst Ragni Heftyn odboj proti králi Gerumovi. Hodlají získat i ostatní klany pro svou věc a zaujmout vůči Království neutrální postoj.

 

17.09.2016 H - I

Krhazdorh Dûrgrimst Vrenshrrgn:

Dne 17 Pršivce roku 3264 byla mezi Západním a Východním královstvím dohodnuta mírová smlouva. Mimo mnoha drobností byla hlavním předmětem především dohoda o vzájemné vojenské podpoře, bude-li jedno z královstvích napadeno. Tato dohoda stmelila Hory snad více, než dohoda o znovuobnovení obchodu.
Králové si nakonec přátelsky potřásli rukama a smluvili si, že se brzy zase setkají a popijí spolu. Zdali to bylo přátelství upřímné, či jen z povinnosti, to snad nevěděli ani oni sami - nezáleželo na tom však, hlavní bylo, že byla hrozba války zažehnána a mohl nastat věk pokroku.

 

22.08.2016 H - I

Rhunön:

V noci ze 17. na 18. Suchovce roku 3264 na palouku za kovárnou Rhunön uskutečněn mocný rituál na jehož konci byl Rhunön oživen Homunkulus jménem Eleanor.
Později byl celý domek a přilehlý palouk očarovány ochrannými kouzly Blagdena, Bílého havrana.

 

21.08.2016 A - I

Blagden:

Během léta 3259 a 3264 byly obě dvě elfské děti urozeného původu - Arnilian Ildrid a Nilwëa Meyron - postupně poslány pryč z lesů pro jejich bezpečí. Místo jejich schování je tajemstvím pro všechny, včetně jejich vlastních rodičů.

 

07.02.2016 H - I

Galbatorix:

Dne 6. Světločasu roku 3264 dorazila malá část královské armády, pod vedením samotného Galbatorixe, až k nejvzdálenějšímu významnému bodu Surdy - vesnici Geiven.
Obránci zdejšího hradu ze strachu před mocným Jezdcem raději zradili svého velitele a bez boje kapitulovali.

 

07.02.2016 H - I

Galbatorix:

Dne 6. Světločasu roku 3264 kapituloval, po krátkém vyjednávání, přístav Reavstone do rukou královských vojsk. Do Galbatorixovy moci tak padlo poslední surdské město věrné Jeodovi.
Přes několik menších potyček byl Reavstone obsazen nekrvavě a spolu s ním padla do královských rukou také většina surdské flotily.

 

19.11.2015 H - I

Jeod:

Dne 19. Kostitřasu roku 3263 se v Aberonu udál převrat. Sres Všemocný, poslední surdský kouzelník, ve spolupráci s dalšími patnácti lordy připravil úkladné vraždy všech vysoce postavených hodnostářů velících obraně Aberonu. Ve městě následovalo několik menších roztržek, ale poté byl ustanoven pořádek.
Pro některé zrádci, pro jiné zachránci se dohodli s králem Galbatorixem a za příslib bohatství a titulů mu předali město i s hlavami jeho bývalích obránců. Aberon se tak dostal do držení krále Galbatorixe.

 

15.11.2015 H - I

Galbatorix:

Dne 14. Kostitřasu roku 3263 kapitulovaly zbytky obránců Petrovye, kteří přežili krátkou bitvu, před královským vojsem pod velením generála Jirta Martera.
Během bitvy padl zdejší lord a všichni jeho vojáci, přeživší byli tvořeni pouze domobranou, která odmítla bojovat proti přesile do posledního muže a riskovat tak životy svých rodin, skrytých v útrobách hradu.
V rámci předchozího obléhání zapálili královští město, které - s výjimkou samotného hradu - vyhořelo do základů.

 

13.11.2015 H - I

Jeod:

Dne 11. Kostitřasu roku 3263 dorazil král Galbatorix se svým vojskem do samého srdce Surdy, k hradbám Aberonu. Byla to sice jen otázka času, ale stejně to všechny vyděsilo. Protektor Semtis spálil mnoho vládních dokumentů, nechal zničit Laboratoře a popravil Alchymisty, následně předal vládu nad městem Generálu Treghtorovi a sám se uchýlil do svých komnat.
Městská šlechta byla vesměs ubytována v hradě Boromeo, měšťanstvo pak bylo přesunuto do Středu, za druhé hradby. Okraj tak zůstal liduprázný. Vojáci se vesměs shromáždili na vnějších hradbách s luky. Zda se bude vyjednávat, či bojovat měl teprve ukázat čas. Jedno však bylo jisté, Aberon byl poprvé ve své historii na pokraji dobytí.

 

13.11.2015 H - I

Jeod:

Dne 11. Kostitřasu roku 3263 překročily oddíly krále Galbatorixe řeku Undin a dorazily k Petrovyi. Obyvatelé vysekali a vypálili co možná největší množství stromů poblíž a poté se stáhli do pevnosti. Lord z Petrovyi zde měl jen nepočetnou skupinu vojáků a vesničany. Předzvěst brzké smrti byla však pro vesničany natolik děsivá, že se jejich myšlenky upnuly k zavraždění svého pána. Ten, aby tomu zamezil, vyjel s necelou stovkou dobrovolníků do útoku proti nepřátelům a bil se velice statečně. Skutek to byl sice více než odvážný, ale označen bude jistě za zbytečný. Lord z Petrovye i jeho doprovod padli, aniž by způsobili vážnější ztráty na straně nepřítele.
Nad Petrovyiským hradem zavlála bílá vlajka a z jeho útrob vyjel jeden z vesničanů, který měl dohodnout podmínky kapitulace. Nebylo to sice ještě oficiální, ale Petrovye byla dobyta.

 

14.08.2015 A - I

Arwina Greensleeves:

Dne 14. suchovce roku 3263 královna Arwina Meyron udělila milost jednomu z nejstrašnějších elfských zločinců - černokněžníkovi jménem Tathar Iglorion, známého však spíše pod jménem Baldagorr Alfa. Tento krok, který byl pro mnohé překvapivý a vzbudil nevoli u mnoha elfů napříč zemí, má však své opodstatnění a je součástí Arwinina plánu boje proti Galbatorixovi. Arwina ví velmi dobře, na jak tenkém ledě se pohybuje, ale doufá, že elfové pochopí - ostatně vše, co dělá, dělá jen pro svůj národ a pro svou zem.

 

10.08.2015 A - I

Arya Ildrid:

10. suchovce roku 3263 se do Ellesméry po dlouhé a strastiplné cestě konečně vrátila šestá královna elfů Arya Ildrid. Pomalu vychází najevo, že byla unesena neznámými útočníky, ale již se ze všech útrap zotavila a je připravena čelit událostem, které se nyní budou dít. Také je rozhodnuta zjistit pravdu a zajistit spravedlnost, přísahala pomstu těm, kteří zosnovali toto spiknutí. Velmi ji zarazilo, že zmizel i její manžel král Blödhgarm Ildrid a že na trůn usedla nová vládkyně Arwina. Ke královně Arye se rovněž doneslo, že Arwina povoluje používání černé magie, proti čemuž se pravděpodobně postaví. Vrátí se Arya po právu na trůn? Rozpadne se elfské království na dva kusy? Nebo se odehraje něco úplně jiného? Jak to všechno dopadne je prozatím napsáno jen ve hvězdách.

 

13.05.2015 A - I

Arwina Greensleeves:

Arwina Meyron, sedmá královna elfská, zavádí od svého zvolení mnohé více či méně překvapivé reformy. Těsně po svém zvolení vydala výnos o zvýšení počtu elfů sloužících u Hlídky, nebo Hraniční hlídky, chcete-li, a snížila věk nutný pro službu u tohoto útvaru z 200 na sto let. Mladí, sotva dorostlí elfové, tak dostali do rukou luky a šípy a byli vysláni bránit hranice své země. Další záležitostí bylo zrušení zákazu opuštění Lesů, ovšem s tou podmínkou, že každý elf, který chce svou zemi opustit, musí udat nejzazší datum, do nějž se hodlá vrátit, a nevrátí-li se do té doby, je považován za zrádce. Poté taky svolala do Tialdarí mágy a Jezdce, aby s jejich pomocí obnovila velkou magickou Bariéru, chránící Lesy před útoky zvenčí. Další její nařízení způsobilo, že každá elfka či elf, kteří dovršili sta let, projdou základním vojenským výcvikem a v případě konfliktu budou muset bojovat.
Poslední - a velmi překvapivý - krok královny byl ten, že zrušila zákaz používání černé magie. Mělo to opět háček; královna se rozhodla používání tohoto druhu magie velmi přísně sledovat. Budou prověřováni jak žáci, tak učitelé. Tento zákon jí má připravit živnou půdu pro to, aby mohla provést další ze svých rozhodnutí, které bude pro mnohé přinejmenším podivné...

 

22.04.2015 H - I

Krhazdorh Dûrgrimst Vrenshrrgn:

Toho dne to začalo. Stownrendem se rozlehl tlukot bubnů a troubení rohů. Měli se konat volby nového trpasličího krále. Klany odmítly agresivní přístup krále Orika, který díky mnohým válkám pokladny klanů jen pustošil. Rozhodně se to nedalo nazvat časem prosperity. Nejdříve někteří uvažovali že přijmou vládu krále Geruma, ale obchodovat s tou lidskou špínou také málokdo chtěl. Nakonec se klany usnesli, že proběhne nová volba. Toho dne se Stownrend naplnil stovkami, ne li tisíci trpaslíků, očekávající usnesení náčelníků klanů, kteří se sešli ve Stownrendském trůním sále.
Grimstborithé jednali dlouho, ale nakonec byl nový král zvolen. Stal se jím Krhazdorh Dûrgrimst Vrenshrrgn.
Nezbývalo než doufat že bude pro hory lepším králem, než Orik.

 

09.04.2015 H - I

Jeod:

Král Jeod I. před krátkou chvílí odcestoval z Aberonu v doprovodu necelých dvou set jezdců. Říká se že jede pro pomoc, co je na tom pravdy však ví jen on sám.
Havrani se slétaly a přesouvali své domovy k Lesům. Tam se také stěhoval bývalí jezdec Meraldon Moudrý, pro kterého již v Surdě nebylo bezpečno a který proti tak velké přesile jezdců nemohl udělat nic. V lesích už snad nějaký čas pobude a válka ho znovu nevyžene.

 

08.04.2015 H - I

Enni Krásnoočko:

Dne 7. duhovce 3263 proběhla v belatonském Solasově chrámu, v soukromé kapli rodu Hugortů, svatba Enni Feinsterské zvané Krásnoočko a Radevina Hugorta. Sňatek byl ryze soukromý, snoubence oddal rodinný přítel belatonských Hugortů, Solasův kněz Mintr. Svědky obřadu byli pouze: velitel Radevinovy ochranky Drupt a Ennina strážkyně a dobrá přítelkyně Salvine. Sňatku přihlížela také Radevinova matka. Bezprostředně po uzavření manželství se Radevin Hugort vydal bojovat proti Surdě a Enni Krásnoočko po krátké návštěvě svého domovského města zamířila do Gil'eadu, který měla chránit před případným útokem ze strany elfů.

 

08.04.2015 H - I

Jeod:

Uchvatitel Galbatorix překročil Surdské hranice v touze podmanit si i tuto zemi a tak nakonec přeci jen začala válka. Surdská armáda se od hranic stáhla do stínu hradeb Cithrí. Nejspíš právě tam se armády obou zemí střetnou. Prozatím je v obležení jen Královská pevnost Sitir, nikdo už však nepočítá s její záchranou. 
Jeod sám plánuje požádat o pomoc trpaslíky, ale moc nevěří, že by se s nimi dohodl. Teď jen čeká, jak válka bude pokračovat a podle toho přijdou jeho další rozhodnutí.

 

07.04.2015 H - I

Galbatorix:

Dne 7. Duhovce 3263 překročila vojska císaře Galbatorixe I., zvaného Krutý, hranice Surdského království, jako odpověď na smrt krále Orrina, z jehož smrti byl císařem obviněn Jeod - Orrinův ministr a nástupce.
Jeho nástup byl opravdu nadmíru podezřelý, proto se heroldům v galbatorixově Království podařilo rychle zmařit jekékoli protesty ze strany šlechty či měšťanů.
Císařské vojsko už týden pilně ořipravovalo útok a tak, ač ještě nebylo svoláno zcela (např. jednotky Feinsteru se teprve začínaly shromažďovat), silou značně převyšovalo ozbrojené síly Surdy.
V čele armády stanul Galbatorix osobně, doprovázen jezdcem Murtaghem a svým osobním strážcem Sedrikem.
Tak začala dlouho očekávaná válka mezi Královstvím a Surdou.

 

04.04.2015 A - I

Arwina Greensleeves:

Dne 4. duhovce 3263 byla v elfských lesích Du Weldenvarden korunována novou královnou Arwina Meyron, zvaná Greensleeves. Tuto elfku, Dračí jezdkyni, si její vlastní národ za královnu zvolil ve svobodných volbách, nejspíše prvních v celých elfských dějinách. Arwina je považována za královnu inovátorku a nejspíš s ní přijde mnoho reforem a mnoho změn. Při její korunovaci, vedenou rádcem zemřelé královny Islanzadí Blagdenem, k ní údajně promluvil i strom Menoa, z jehož větví také pochází Arwinina koruna. Co jí však řekl, a zda vůbec něco, zůstává tajemstvím.

 

04.04.2015 H - I

Jeod:

Král Jeod I., řečený dobrotivý nechal dnešním dnem rozpustit část vojska. Většina odvedenců, městských strážných a lehké pěchoty se tak vrátila domů. Na hranicích tak zůstala necelá třetina Surdské armády.
Krom toho proběhla poprava zločince a vraha, Komorníka, který byl odsouzen za vraždu krále Orrina. Komorník však uprchl a jeho poskoci popravili popravčího.
Byla také vyslána nová delegace, která se má pokusit nastolit mír a ukončit napjetí armád na hranicích.
Kromě této delegace byli vysláni velvyslanci také k elfům.
Nezbývá než čekat jak tato jednání dopadnou.

 

28.03.2015 H - I

Jeod:

V Surdě se toho zatím událo mnoho. Armáda, která se shromáždila na hranicích se sice ani nehla, ale přišla jiná katastrofa. Všemi milovaný král Orrin byl otráven. S ním také vymřel královský rod Aerthí. Kdo to způsobil, to zatím nebylo zjištěno, čeká ho však neuvěřitelně promyšlená, bolestivá smrt.
Další, poněkud radostnější zpráva je, že proběhla korunovace nového krále. Tím se stal dřívější ministr Jeod Tyčka.

 

26.03.2015 H - I

Atanvarnë Merenwen Lossëhelin

Kočkodlačice Atanvarnë Merenwen Lossëhelin byla unesena a mučena Stínem Azkaalem z důvodu věšty o Vroengardu. Po nějaké době mu ji prozradila a byla vyhozena bez jakékoli pomoci. Ujala se jí kočkodlačice Pantha. 

 

14.03.2015 H - I

Enni Krásnoočko:

Markraběnka Enni Krásnoočko po návratu z pevnosti Orenian pohřbila svou lásku, Bayna Železnou pěst, který na vyjížďce podlehl své nemoci. Přesto, že pro jeho ztrátu velmi truchlí, rozhodla se naplno věnovat politice a zvelebování svého města. Ve Feinsteru se dokončují opravy hradeb poničených při bojích proti Mer-Kilovi, opraven byl i Solasův chrám a byla vystavěna též Prozatímní bardská škola, jejíž budova je nyní místo původní kamenné ze dřeva. 
Markraběnka též přijala do svých služeb jistého Dirka, půlelfa s nepěknou minulostí, který pro ni nyní provádí špionáž v sousední Surdě. Mluvila i se surdským vyslancem, z tohoto jednání však neplynulo nic důležitého, krom prohloubení Enniny nenávisti k Surdě.
Proti surdských špehům byla ve Feinsteru zavedena tvrdá opatření. Každý, kdo surdského špeha udá, bude oceněn třemi sty stříbrnými a všichni, kteří pochází ze Surdy, musí buď odpřisáhnout věrnost Království, nebo odejít z města, potažmo země.
Spravedlnost v podání Krásnoočka z Feinsteru ale není slepá. Všichni, kdo jsou obviněni ze špionáže proti Království, stanou před řádným soudem, a pokud se prokáže jejich nevina, je místo nich oběšen ten, kdo je udal. Enni též zakázala popravovat děti a těhotné ženy.
Situace se však vyostřuje a je jasné, že válka mezi Surdou a Královstvím je na spadnutí.

 

14.03.2015 A - I

Arwina Greensleeves:

Od sjezdu na pevnosti Orenian byla situace v elfských lesích Du Weldenvarden nejistá. Královna Arya se po návratu do Lesů přestala starat o záležitosti své země, postupně se přestávala vídat i se svým mužem a její další osudy nejsou známy. Elfský král, Blödhgarm, se ještě nějakou dobu pokoušel vládnout sám, nakonec ale podlehl smutku ze ztráty své milované ženy, vydal se jí hledat a Lesy zanechal bez vlády. Elfové nyní nemají ani krále, ani královnu, pouze malého prince, který je pro korunu ještě příliš mladý - a tak musí přistoupit k volbě nového krále, která by měla proběhnout co nejdříve. Využije této elfské slabosti nepřátelská mocnost s názvem Království, nebo se o ní vůbec nedozví?

 

09.07.2014 H - I

Enni Krásnoočko:

První Dračí Jezdkyně na straně Království byla králem Galbatorixem povýšena do šlechtického stavu. Enni Krásnoočko, nyní markraběnka z Feinsteru, spravuje území města Feinster a několik přilehlých vesnic. Pod její vládou město, zničené po bojích jeho posledního pána Mer-Kila s Královstvím, opět vzkvétá. Byla zahájena obnova bardské školy, která při bitvě lehla popelem, a znovu se staví i napůl zničené městské hradby. Markraběnka ani její dračice Minah se ve svém městě ale příliš nezdržují, nadále se v Uru'baenu věnují svému výcviku, jež je má připravit nevyhnutelně se blížící válku.

Enni Krásnoočko tráví poměrně hodně času v blízkosti generála Bayna Železné pěsti a na jeho hrádku v Beorských horách a (nejen) v podhradí se šušká, že to rozhodně není kvůli výcviku.

 

15.06.2014 H - I

Orrin:

Po celé zemi se začalo šuškat o blížící se válce. Z povídaček se stala pravda, protože se válka opravdu přiblížila. Konalo se hned několik jednání s vardeny i trpaslíky, načež se začali připravovat armády. Surdské, i trpaslické oddíly se shromáždili na hranicích mezi Surdou a Galbatorixovím královstvím. Vardenové se podle všeho také chystali. Armády jsou tak téměř připraveny na válku. Stačí jediný povel a může začít bitva která rozhodne o dalších dějinách Alagaesie.

 

11.08.2013 A - I

Islanzadí de Eamë:

Dne 11.8.3260 se uskutečnila královská korunovace, kde se trůnu ujala již 6. generace elfů - Arya a Blödhgarm Ildrid. Jakmile bude mít dostatečný věk jejich syn Arnilian, měl by trůn podle všech informací převzít.

 

05.08.2013 A - I

Islanzadí de Eamë:

Jednání, které mělo elfy dostat do předních linií v boji proti Galbatorixovi nebylo úspěšné a elfové tudíž prozatím ofenzívu nevyhlásili. Krom toho se chystá korunovace princezny Arye, která se má stát královnou dne 11.8.3260. Jakmile bude mít věk, má trůn převzít její syn Arnilian.

 

17.06.2013 H - I

Winged Hurde:

Po neúspěšném vyjednávání s elfy, byl Winged poslán tentokrát do Surdy, dohodnout spojenectví s Orrinem. Samotná domluva proběhla dobře, neopakovalo se fiasko z minula, a oni si i vcelku dobře zadebatovali. Nakonec byl dohodnut vzájemný obchod mezi Surdou a Vardeny, s tím že se splátka posune až na dobu neurčitou. Město Poříčí by tak mělo díky novým zásobám vzkvétat a stát se hlavní chloubou vardenské armády.

 

07.06.2013 A - I

Islanzadí de Eamë:

Mezi elfy se začíná šuškat, že po roztržce mezi Vardeny a elfy a následném ukončení spojenectví se vyslanci obou stran opět dohodli a spojenectví obnovili. Královna Islanzadí de Eamë údajně svolává své vazaly, stejně tak generál Utmar. Prozatím se rozhoduje o dalších krocích.

 

01.05.2013 H - I

Rydan, Orlí král:

Povedlo se něco neočekávaného a rozhodujícího! Osamělé skupince lukostřelců zvaných Lesní Hraničáři se podařilo překvapit na lovu samotného Bayna zvaného Železná pěst a po menší šarvátce se jim ho podařilo zajmout. Protože vůdce této skupinky Rydan ví, že Bayn je hodně cenný, vyslal dva posly ke Galbatorixovi a Vardenům s informací o tom, že zajal Bayna a je ochoten vyjednávat o vydání. Rozhodl se nejdříve sejít s Vardeny u jezera Tüdosten...

 

29.03.2013 H - I

Gerum z Durmgrist Ebardac:

Již před nějakou dobou v reakci na podivné události při svatbě dcery královny Inslanzadí a rozhádání se Vardenů s elfy se radikální část trpasličích klanů pokusila o převrat v trpasličím království.

Nikdo to nepředpokládal ale jejich snaha byla vyslyšena a starý král Orik, který dokonce dosáhl spojenectví a pokrevního bratrtsví s dračím jezdcem Eragonem, byl vyhnán a pro trpaslíky zatracen.

Surdský generál se vydal rychle urovnat ohnivou situaci a nikdo se neodváží tvrdit jak se toto vyvrbí. Jak se zdá, jde jen o další snahu, která povede k rozdrobení spojenectví a aliance, která bývala.

Trpaslíci pod nadvládou jejich vůdce Geruma se chcou vyvázat ze všech smluv a spojenectví halvně s lidmi a sami udávat rytmus životu pod horami.

Proslýchá se že hodlají zaútočit na Vardenská i Královksá města a zabrat nová území.

 

21.03.2013 H - I

Rydan, Orlí král:

Původně žila tato malá skupinka lesních bojovníků tajně a skrytě. Neustále po nich království pátrá, ale až nyní se rozhodli vystoupit na povrch a nyní se otevřeně pouští do bojů.

Tato skupina známá jako Lesní Hraničáři bývali vojáci ve službách Galbatorixe, ale hned po nepovedeném pokusu o převrat a začátku Doby Temna nesouhlasili s vládou a terorem Galbatorixe a odtrhli se od něj. . Ovšem nepřidali se k Vardenům, protože jsou momentálně oslabeni a Hraničáři by byly akorát na obtíž a další hladové krky navíc. To ale neznamená, že s nimi neudržují kontakt a nesnaží se jim pomoct.

Podnikají také různé partyzánské akce, kdy zaútočí na vojsko vracející se zpět na hrad nebo zásobovací konvoje.

K lepší orientaci používají speciálně cvičené orly, kterým dokážou vstoupit všichni do myslí a komunikovat s nima.

Až nyní začali podnikat akce vesměs jen proti králi.

Neutrální družina Lesní Hraničáři... nová skupinka hýbající světem

 

05.03.2013 H - I

Orik Dûrgrimst Ingeitum:

Po vyhnaní Galbatorixových prívržencov z Beorských hôr,zostavíme armádu a zaútočíme na kráľovstvo. Kto sa chce pridať, nech čaká v Orthiáde. Každú noc tam budú čakať moji vojaci a odvedú vás do Farthen Duru. Zostavujeme armádu. Pridajte sa.

Najprv sa pokusim vyhnať kráľovích prívržencov z môjho kraja. Aj tak tam budú vojaci čakať.

 

27.01.2013 A - I

Islanzadí de Eamë:

Dne 23. Února 3260 Alagaesijského času měla princezna Arya de Eamë svatbu s Blödhgarmem Ildrid, se kterým má syna Arniliana. Svatba proběhla výborně. Téhož dne si přímo ze svatby vyžádali slyšení dva generálové.

Ten na straně Galbatorixe přinesl magicý předmět, s jehož pomocí mohla Islanzadí jednat přímo s Galbatorixem. Účel jednání byl zamezit elfům a jezdcům na jejich straně vstup do Galbatorixova království.

Ten druhý jednal za Nasuadu a chtěl elfům pouze vytknout pár drobností, nicméně se dotkl elfské královny na citlivém místě a strhla se hádka, díky které Islanzadí přerušila spolupráci mezi Vardeny a elfy. Ke Galbatorixovi se to nějakým způsobem dostalo a proslýchá se, že chystá ofenzivu, což pro rozhádané a nyní tedy již osamostatněné národy nezní vůbec dobře.

 


 

Předpovědi

 


Předpovědi, které se zatím nenaplnily:

01.01.2013 A|H - I|PS|PN
Právě není nic předpovězeno.

 


Předpovědi, které právě probíhají:

01.01.2013 A|H - I|PS|PN
Právě není nic předpovězeno.

 


 

 


- Autor webu: Správce říše - Autor skinu: Správce říše